Home
Nieuws
Agenda
Informatie
Organisaties
V-ID Terminal
Personen
Vacatures
Inspiratiedag
WDeals
Mijn WD
Contact
Contactpersoon

Poll

Heeft u belangstelling voor een WD café?


Ja
Nee
Twijfel
 
 
Logo van Het Parkhuis
Organisatiepresentatie 

Het Parkhuis  

ondersteunt op hartverwarmende en bekwame wijze bij dementie (ook op jonge leeftijd), Korsakov en psychiatrische problemen op oudere leeftijd
Het Parkhuis is een veelzijdige zorgorganisatie voor langdurige zorg waar kwaliteit van leven voorop staat. Het Parkhuis biedt langdurige zorg aan 325 intramurale en ruim 250 extramurale cliënten in de regio Dordrecht. Daarnaast ontwikkelt het Parkhuis zich tot hét expertisecentrum voor dementie, Korsakov en gerontopsychiatrie in Dordrecht en omgeving. Het Parkhuis werkt structureel aan kwaliteit (heeft het Gouden Prezo certificaat), verbetert zich voortdurend en zoekt actief naar samenwerking met andere sectoren. De organisatie telt circa 700 medewerkers en ruim 300 vrijwilligers en is financieel gezond. De jaaromzet 2016 bedroeg circa € 30 miljoen.

Voor het uitvoeren en realiseren van de missie, de visie en de doelen:
 
  • heeft het Parkhuis professionele medewerkers in dienst, die zo optimaal mogelijk acteren in de driehoek van cliëntbelang, medewerkers- en organisatiebelang
  • is er een actieve groep van vrijwilligers die hun diensten aanbieden in de vorm van betrokkenheid, aandacht, inzet en tijd
  • beschikt het Parkhuis over medezeggenschapsorganen voor cliënten (Cliëntenraad) en medewerkers (Ondernemingsraad) die proactief betrokken zijn bij de ontwikkelingen van de organisatie.

    De kernwaarden van de organisatie zijn hartverwarmend en bekwaam, respectvol, betrouwbaar en gastvrij. Het Parkhuis streeft er nadrukkelijk naar de meest gewilde zorgaanbieder te zijn, een organisatie waar de zorgvraag van de bewoner centraal staat en beantwoord wordt, waar de bewoner zich thuis voelt, waar trots zegeviert en waar het fijn werken is.

    Kijk voor meer informatie op www.hetparkhuis.nl

Slideshow

VideoAdres

Internet
Handelsregister
Bezoekadres
Haaswijkweg oost 69a
 
3319GB Dordrecht
Postadres
Postbus 9136
 
3301AC Dordrecht

Locatie

Links