Home
Nieuws
Agenda
Informatie
Organisaties
V-ID Terminal
Personen
Vacatures
Inspiratiedag
WDeals
Mijn WD
Contact

Poll

Heeft u belangstelling voor een WD café?


Ja
Nee
Twijfel
 
 
 

Uitnodiging schouwronde bedrijventerrein

 
20 februari 2012
voor deelname aan schouwronde dinsdagavond 6 maart 2012
Hecht u waarde aan de kwaliteit van uw bedrijventerrein?
Bent u tevreden, zijn er tekortkomingen?

Ga samen met de KVO-B eens kritisch meekijken hoe de situatie op uw bedrijventerrein nu is.
Investeer 1-1½ uur en werk mee aan verbetering van de kwaliteit.

We verzamelen om op dinsdagavond 6 maart om 19.00 uur bij
Volker Stevin Materieel, Donker Duyvisweg 75.


De deelnemers worden verdeeld over drie groepjes en ieder groepje
bezoekt een deel van het gebied:
1. Louterbloemen, ?s-Gravendeelsedijk, Van Leeuwenhoekweg
2. Wieldrechtseweg, Kreekweg, Kilkade, Meubelboulevard
3. Krabbepolder

Na afloop worden de resultaten kort besproken.
Tevens worden de instanties aangewezen die de geconstateerde zaken oppakken.
Het schouwverslag wordt binnen 2-3 weken verspreid met actiepunten.

Doet u mee?
Zo ja, geef u dan op via secrKVOB@sbbd.nl
Zo nee, maar hebt u wel opmerkingen over de bestrating, verlichting,
zwerfvuil, vrachtwagen parkeren of andere zaken?
Meld dit s.v.p. ook via secrKVOB@sbbd.nl

Met vriendelijke groet,
Namens projectgroep KVO-B Dordrecht-West

J.M. (Menke) Hopma
SBBD
06-51380215