Home
Nieuws
Agenda
Informatie
Organisaties
V-ID Terminal
Personen
Vacatures
Inspiratiedag
WDeals
Mijn WD
Contact

Poll

Heeft u belangstelling voor een WD café?


Ja
Nee
Twijfel
 
 
 

Geef jongeren een kans!

 
16 juli 2012
Onder het motto ?geef jongeren een kans? stellen de gemeenten middelen beschikbaar voor de zes beste ideeën om jongeren snel aan een baan te helpen. Per businesscase gaat het om een bedrag van ? 25.000,- tot ? 30.000,-.

Plan indienen
Heeft u ideeën, suggesties die leiden tot een versnelde substantiële afname van de jeugdwerkloosheid in de regio Drechtsteden en Gorinchem? Denk daarbij bijvoorbeeld aan een sectorale en branchegerichte aanpak zoals Metalent. Uw voorstel moet uiterlijk
15 september 2012 binnen zijn. Uiteraard moet u wel aan een aantal voorwaarden voldoen.

Beoordeling en besluitvorming
Het Platform Benutting Talent beoordeelt en besluit welke projecten in aanmerking komen. Dit platform waarin overheid, onderwijs en ondernemers participeren, kiest per onderscheiden branche de meeste kansrijke businesscase. Onderdeel van de selectieprocedure is een pitch. De indiener presenteert zijn of haar plan aan een selectiecommissie, waarin ook de doelgroep vertegenwoordigd is. In september ontvangt u schriftelijk bericht of uw businesscase is geselecteerd.

De crisis en werkloosheid zijn ook in onze regio steeds meer merkbaar.  Jongeren hebben nu meer moeite om een baan te vinden. Voor de gemeente Dordrecht is dit aanleiding om in nauwe samenwerking met de andere Drechtsteden en Gorinchem extra middelen in te zetten.

Dit geld wordt gefinancierd vanuit het Rijksbudget bestrijding Jeugdwerkloosheid. Met het beschikbaar stellen van deze bedragen verwachten de gemeenten instellingen te prikkelen extra inzet te plegen voor jongeren.


Richtlijnen
Het voorstel moet voldoen aan een aantal richtlijnen:

?    Doelgroep: werkzoekende jongeren tot 27 jaar (met of zonder uitkering).
?    Leiden tot plaatsing van jongeren op een reguliere baan of een leer- werktraject met perspectief op regulier werk.
?    initiatieven waar bedrijven (in samenwerking met onderwijs) krachten bundelen en werk(ervarings)- plaatsen creëren voor instroom van werkzoekende jongeren.
?    Initiatieven dragen bij aan alliantievorming tussen werkgevers, onderwijs, overheid en andere relevante actoren op de regionale arbeidsmarkt.
?    Een brede diversiteit onder de doelgroep jongeren wordt bereikt.
?    Een businesscase waaruit blijkt dat er een reële kans is dat het initiatief zonder subsidie van de overheid kan worden voortgezet.
?    Projecten die uiteindelijk toegekend worden moeten in het 4e kwartaal van 2012 in uitvoering genomen te worden.
?    De businesscases gaan over de sectoren/branches: Zorg, Techniek/Maakindustrie, Bouw, Toerisme/recreatie en Transport & Logistiek.


Meer weten
Heeft u interesse om een projectvoorstel in te dienen of behoefte aan nadere informatie? Neem dan contact op met Stanley Ramkhelawan, Programmamanager Regionaal Arbeidsmarktbeleid, via telefoonnummer (078) 770 4810, of per  e-mail s.ramkhelawan@dordrecht.nl

De ontwikkeling van de businesscase wordt in samenspraak met één van de adviseurs van het programma arbeidsmarktbeleid opgepakt. De definitieve businesscase moet uiterlijk 15 september 2012 ingediend zijn. U kunt uw voorstel sturen aan:

Gemeente Dordrecht
Programma Arbeidsmarktbeleid
T.a.v. mevrouw A. van der Kroon
Postbus 8
3300 AA Dordrecht

www.dordtwerkt.nl