Home
Nieuws
Agenda
Informatie
Organisaties
V-ID Terminal
Personen
Vacatures
Inspiratiedag
WDeals
Mijn WD
Contact

Poll

Heeft u belangstelling voor een WD café?


Ja
Nee
Twijfel
 
 
 

MKB Innovatiestimuleringsregeling Topsectoren (MIT)

 
8 maart 2018
De MIT subsidie is bedoeld voor het versterken van de innovatiekracht van MKB bedrijven. Om voor subsidie in aanmerking te komen, dient het project aan te sluiten op het “Innovatiecontract” van één van Topsectoren of cross-overs. De Topsectoren zijn: Chemie, Creatieve Industrie, Energie, High Tech Systemen en Materialen (HTSM), Life Sciences & Health (LSH), Logistiek, Tuinbouw en Uitgangsmaterialen (T&U), Water en Maritiem en Agri & Food.

Kennisvoucher
Heeft u plannen om een toepassingsgerichte kennisvraag voor te leggen aan een kennisinstelling, dan kunt u gebruik maken van een kennisvoucher. Hierbij wordt uitgegaan van voor de ondernemer nieuwe kennis met betrekking tot de vernieuwing van producten, productieprocessen of diensten. De subsidie is 50% van de externe advieskosten met een maximum subsidie van € 3.750. Van 17-04-2018 t/m 06-09-2018 kunnen aanvragen worden ingediend. Toekenning zolang budget beschikbaar is. Haalbaarheidsproject Hieronder valt een haalbaarheidsstudie eventueel in combinatie met industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling.

Voorwaarden:
• voldoende technisch of financieel risico;
• voldoende economisch perspectief;
• uitvoerbaarheid van de voorgenomen activiteiten;
• start uiterlijk 4 maanden na indiening en duur maximaal 1 jaar.

De subsidiabele kosten zijn loonkosten, verbruikte materialen, gebruik apparatuur en kosten derden. De subsidie is 40% daarvan met een maximum subsidie van € 25.000. Van 17-04-2018 t/m 06-09-2018 kunnen aanvragen worden ingediend. Toekenning zolang budget beschikbaar is.
IMC is een landelijk werkend adviesbedrijf met ruime ervaring op het vlak van Europese, Nederlandse, provinciale en regionale subsidies, fondsen en andere financiële en fiscale regelingen voor onder meer R&D, innovatie, buitenland, personeel en financiering.

R&D-samenwerkingsproject
Dit onderdeel kan worden aangevraagd door een samenwerkingsverband van minimaal 2 MKBondernemers die voor eigen rekening en risico een industrieel onderzoek en/of experimentele ontwikkeling uitvoeren.

Bij de beoordeling wordt gekeken naar:
• mate van technologische vernieuwing of wezenlijke nieuwe toepassingen;
• mate van economisch perspectief voor de deelnemers, de sector of de economie;
• kwaliteit van de samenwerking (complementariteit, capaciteiten en projectorganisatie);
• mate van onconventionele sectoroverstijgende combinaties en van combinaties van sectoren;
• geen deelnemer maakt meer dan 70% van de kosten;
• start uiterlijk 6 maanden na indiening en duur maximaal 2 jaar.

De subsidiabele kosten zijn: loonkosten, verbruikte materialen, gebruik apparatuur, kosten derden. De subsidie is 35% daarvan met een maximum subsidie van € 100.000 per deelnemende ondernemer en € 200.000 per samenwerkingsproject. Afhankelijk van de regio kunnen ook grotere projecten gesubsidieerd worden. Van 02-07-2018 t/m 06-09-2018 kunnen subsidieaanvragen worden ingediend. Dit betreft een tender waarbij alleen de beste projecten subsidie ontvangen. Tot slot, bij haalbaarheidsprojecten en R&D-Samenwerkingsprojecten wordt gekeken of het project aansluit op de “Regionale Innovatie Strategie” van de regio waarin de penvoerder is gevestigd, als er ten minste 50% van de kosten in deze regio gemaakt wordt. In dat geval moet de aanvraag bij de betreffende regio worden ingediend. Bij regionale projecten kunnen enigszins afwijkende
voorwaarden worden gehanteerd.

Voorbeeldprojecten
Enkele voorbeelden van projecten die IMC de afgelopen jaren voor haar klanten heeft ingediend:

Contact
Voor informatie over deze regeling kunt u contact opnemen met Igor Savelkouls (0184 – 496807, i.savelkouls@imcosa.nl) of een andere IMC collega.