Home
Nieuws
Agenda
Informatie
Organisaties
V-ID Terminal
Personen
Vacatures
Inspiratiedag
WDeals
Mijn WD
Contact

Poll

Heeft u belangstelling voor een WD café?


Ja
Nee
Twijfel
 
 
 

MKB Innovatiestimuleringsregeling Topsectoren (MIT)

 
26 februari 2019
De MIT subsidieregeling is bedoeld voor het versterken van de innovatiekracht van MKB bedrijven. Om voor subsidie in aanmerking te komen, dient het project aan te sluiten op één van Topsectoren of cross-overs. De Topsectoren zijn: Chemie, Creatieve Industrie, Energie, High Tech Systemen en Materialen (HTSM), Life Sciences & Health (LSH), Logistiek, Tuinbouw en Uitgangsmaterialen (T&U), Water en Maritiem en Agri & Food. De MIT subsidieregeling bestaat uit verschillende onderdelen die hierna worden behandeld.

Kennisvoucher
Heeft u plannen om een toepassingsgerichte kennisvraag voor te leggen aan een kennisinstelling, dan kunt u gebruik maken van een kennisvoucher. Hierbij wordt uitgegaan van voor de ondernemer nieuwe kennis met betrekking tot de vernieuwing van producten, productieprocessen of diensten.

De subsidie is 50% van de externe advieskosten met een maximum subsidie van € 3.750.

Van 09-04-2019 t/m 10-09-2019 kunnen aanvragen worden ingediend. Toekenning zolang budget beschikbaar is.

Haalbaarheidsproject
Hieronder valt een haalbaarheidsstudie eventueel in combinatie met industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling. Voorwaarden:

 • voldoende technisch of financieel risico;
 • voldoende economisch perspectief;
 • uitvoerbaarheid van de voorgenomen activiteiten;
 • start uiterlijk 4 maanden na indiening en duur maximaal 1 jaar.

De subsidiabele kosten zijn loonkosten, verbruikte materialen, gebruik apparatuur en kosten derden. De subsidie is 40% daarvan met een maximum subsidie van € 20.000. Van 09-04-2019 t/m 10-09-2019 kunnen aanvragen worden ingediend. Toekenning zolang budget beschikbaar is.

R&D-samenwerkingsproject
Dit onderdeel kan worden aangevraagd door een samenwerkingsverband van minimaal 2 MKB-ondernemers die voor eigen rekening en risico een industrieel onderzoek en/of experimentele ontwikkeling uitvoeren.

Bij de beoordeling wordt gekeken naar:
 • mate van technologische vernieuwing of wezenlijke nieuwe toepassingen;
 • mate van economisch perspectief voor de deelnemers, de sector of de economie;
 • kwaliteit van de samenwerking (complementariteit, capaciteiten en projectorganisatie);
 •  mate van onconventionele sectoroverstijgende combinaties en van combinaties van sectoren;
 •  geen deelnemer maakt meer dan 70% van de kosten;
 • start uiterlijk 6 maanden na indiening en duur maximaal 2 jaar.

De subsidiabele kosten zijn: loonkosten, verbruikte materialen, gebruik apparatuur, kosten derden. De subsidie is 35% daarvan met een maximum subsidie van € 175.000 per deelnemende ondernemer en € 350.000 per samenwerkingsproject.

Van 11-06-2019 t/m 10-09-2019 kunnen subsidieaanvragen worden ingediend. Dit betreft een tender waarbij alleen de beste projecten subsidie ontvangen.

Tot slot, bij haalbaarheidsprojecten en R&D-Samenwerkingsprojecten wordt gekeken of het project aansluit op de “Regionale Innovatie Strategie” van de regio waarin de penvoerder is gevestigd, als er ten minste 50% van de kosten in deze regio gemaakt wordt. In dat geval moet de aanvraag bij de betreffende regio worden ingediend. Bij regionale projecten kunnen enigszins afwijkende voorwaarden worden gehanteerd.

Voorbeeldprojecten
Enkele voorbeelden van projecten die IMC de afgelopen jaren voor haar klanten heeft ingediend:
 • “Sneller meer opbrengst middels energie efficiënte infrarood warmte met amorfe linten”
 • “Energieopslag werkschepen”
 • “GrowWizzKid” Contact
Voor informatie over deze regeling kunt u contact opnemen met Igor Savelkouls (0184 – 496807, i.savelkouls@imcosa.nl) of een andere IMC collega.