Home
Nieuws
Agenda
Informatie
Organisaties
V-ID Terminal
Personen
Vacatures
Inspiratiedag
WDeals
Mijn WD
Contact

Poll

Heeft u belangstelling voor een WD café?


Ja
Nee
Twijfel
 
 
 

MANIFEST: Steun het VMBO Techniekonderwijs in de regio Drechtsteden!!

 
     
     
  Nieuwsflits  
  6 juni 2011  
 
MANIFEST: Steun het VMBO Techniekonderwijs in de regio Drechtsteden!!


Tijdens de ledenvergadering die op 31 mei gehouden is bij Valk Welding in Alblasserdam is door de voorzitter van de WD, Teun Muller een manifest overhandigd aan Bert van de Burgt, wethouder Gemeente Dordrecht van onderwijs en aan Max Hoefeijzers, voorzitter van de raad van Bestuur van het Da Vinci College. In het manifest roepen de werkgevers de direct betrokkenen vanuit het onderwijsveld en verantwoordelijke partijen, de regionale bestuurders, op om gezamenlijk tot initiatieven te komen om de zorgelijke situatie rondom de staat van het techniekonderwijs binnen de regionale VMBO’s aan te pakken.Het technisch bedrijfsleven in de regio Drechtsteden maakt zich grote zorgen over de staat van het techniekonderwijs binnen de regionale VMBO’s.

De bedrijven stellen het volgende vast:
 • De regiobevolking vergrijst en ontgroent in de regio Drechtsteden bovengemiddeld. In de regio is 16,1% 65 jaar of ouder, terwijl dit in Nederland 15,3% is.
 • Technische bedrijven in de regio Drechtsteden worden geconfronteerd met de gevolgen van de door de vergrijzing veroorzaakte uitstroom. Hierdoor gaat de komende jaren veel kennis en vakmanschap verloren. De vraag naar technici zal groter zijn dan het aanbod. Het tekort zal de komende jaren sterk toenemen.
 • De instroom van jongeren vanuit VMBO beroepsgericht techniek neemt af.
 • Vergelijken we de meest recente cijfers met die van 5 jaar geleden, dan constateren we dat het aantal leerlingen op het VMBO beroepsgericht in de regio Drechtsteden met ruim 20% is verminderd waarbij de cijfers voor de sector techniek nog groter zijn. De verwachting is dat de belangstelling voor VMBO techniek alleen maar kleiner zal worden.
 • Door het dalende aantal leerlingen, wordt het voor de scholen steeds moeilijker om hun techniekafdelingen rendabel overeind te houden. Dit heeft er de afgelopen jaren toe geleid dat een aantal VMBO scholen de techniekafdeling heeft gesloten. Op andere VMBO scholen dreigt het techniekprogramma inhoudelijk te vervagen. Gemotiveerde vakdocenten en daarmee het techniekonderwijs in het geheel zullen daarmee definitief verdwijnen uit de VMBO’s.
 • De kwaliteit van de gediplomeerde technische VMBO’er kan aanzienlijk verbeterd worden o.m. door verbeterde aansluiting op bedrijfsleven en vervolgopleidingen.
 • Het aantal voortijdige schoolverlaters zonder diploma is hoog en daalt te langzaam.
 • Een belangrijk deel van de jongeren in VMBO-scholen is van niet westerse allochtone afkomst. Veel van deze jongeren hebben talent voor techniek maar kiezen niet voor een technische opleiding.
 • Voor de theoretische leerweg geldt dat de richting techniek nog in de kinderschoenen staat, terwijl zij het belangrijkste instroomkanaal moet zijn voor de MBO BOL4 opleidingen.
Wij, vertegenwoordigers van het technisch bedrijfsleven in de regio Drechtsteden vrezen, dat het uitblijven van een oplossing vanuit het onderwijs en andere maatschappelijke partijen verregaande consequenties heeft. Zo ontstaat er in de nabije toekomst een situatie waarbij het technisch bedrijfsleven in onvoldoende mate kan beschikken over het juiste talent en vakmanschap. Dit zal ten koste gaan van het vestigingsklimaat in de regio Drechtsteden. Een aantal van de bedrijven zal daarom overwegen te vertrekken. Middelgrote en kleine regiogebonden technische bedrijven (aannemers, loodgieters, installatiebedrijven, metaal, etc.) worden gedwongen om technisch talent van elders aan te trekken. We zullen als bedrijven gedwongen worden om gaten te vullen met buitenlandse kenniswerkers en vakmensen. Dit terwijl wij tegelijkertijd constateren dat grote groepen aan de zijlijn staan en geen emplooi vinden dat past bij hun talenten of helemaal geen werk vinden. Dat maakt dit niet alleen een probleem voor ons als bedrijfsleven, maar ook tot een maatschappelijk vraagstuk.

De sectoren industrie en bouw hebben in de regio Drechtsteden een aandeel van respectievelijk 17% en 5% van het totaal aantal banen. Ook in de huidige periode van laag conjunctuur is de instroom van voldoende kwalitatief en kwantitatief technisch geschool en gemotiveerd personeel essentieel voor de continuïteit van onze sectoren. Het technisch VMBO is hiervoor een belangrijke basisopleiding.

Ondanks vele initiatieven in het recente verleden is de situatie niet verbeterd, eerder verslechterd. Daarom pleiten wij met dit manifest voor:
 • een doorbraak, gebaseerd op een gezamenlijke visie en focus;
 • het stoppen met versnipperde initiatieven;
 • de bundeling van praktijkgericht technisch onderwijs, direct en structureel verbonden met het lokaal en regionaal bedrijfsleven in de techniek.

Wij roepen primair de direct betrokkenen vanuit het onderwijsveld en verantwoordelijke partijen, de regionale bestuurders (in de hoedanigheid van bestuur en politieke partijen), op om aan deze zorgelijke situatie in Drechtsteden een eind te maken. Wordt dit niet op korte termijn gedaan, dan vrezen we het verdampen van de technische VMBO opleidingen in de regio Drechtsteden.

Het lokale en regionale bedrijfsleven is graag bereid om constructief mee te werken aan een voor de toekomst robuuste oplossing. Wij hebben hiervoor al concrete ideeën die wij graag met het onderwijsveld en de gemeente willen delen. Gezien haar rol in onze regio vinden wij dat de samenwerkende opleidingsbedrijven hierin de coördinerende en initiërende rol moeten vervullen.

Graag vernemen wij voor eind juni 2011 een reactie op dit manifest en hopen dat dit onderwerp ook bij u hoog op de agenda komt te staan. Tevens zullen wij om een reactie vragen van andere partijen, zoals VNO-NCW, MKB, Kamer van Koophandel, Uneto-VNI, Bouwend Nederland, FME, Metaalunie en Techniek Talent.Nu.

Met vriendelijke groet,

Ir. Teun Muller, voorzitter Werkgevers Drechtsteden namens de samenwerkende Opleidingsbedrijven in de techniekDit manifest en dit initiatief van de bedrijven wordt ondersteund door:

• Metalent, Marco de Korte

• InstallatieWerk Zuid Holland, Peter van den Berg

• Opleidingsbedrijf VSB. Marcel Koerts

• Schilder^sCOOL, Stef Kraan

• Bouwschakel, Aart de Jong

• SPG, Rob van Dalen

• SSPB-Dordrecht, Arie van den Herik