Home
Nieuws
Agenda
Informatie
Organisaties
V-ID Terminal
Personen
Vacatures
Inspiratiedag
WDeals
Mijn WD
Contact

Poll

Heeft u belangstelling voor een WD café?


Ja
Nee
Twijfel
 
 
 

Herinnering Nieuwsflits 05-10-2011

 
     
     
  Nieuwsflits  
  5 oktober 2011  
  WERKGEVERSONDERZOEK BEREIKBAARHEID BEDRIJVEN ROND MERWEDELINGELIJN

De doorstroming over de snelwegen en de bereikbaarheid van bedrijven(terreinen) worden de laatste jaren steeds belangrijkere onderwerpen, waar meer en meer rekening mee moet worden houden bij zaken als locatiekeuze, bedieningsgebied voor uw klanten, wervingsgebied van nieuwe medewerkers, mobiliteitskosten, enzovoort. Zo kosten de files onze samenleving jaarlijks enkele miljarden euro’s.

De verschillende overheden zijn op vele terreinen actief om de doorstroming over de wegen en de bereikbaarheid van bedrijven(gebieden) te vergoten. Denk hierbij aan ‘Van A naar Beter’, ‘Beter benutten’, Taskforce Mobiliteit, Slim werken en slim reizen’, enzovoort. Ook wordt er op vele plaatsen gewerkt aan het verbeteren en uitbreiden van de infrastructuur.

Zo wil de provincie Zuid-Holland onderzoeken hoe het staat met de bereikbaarheid en mobiliteit rond de bedrijven(terreinen) langs de Merwedelingelijn tussen Gorinchem en Dordrecht, om gerichte keuzen te kunnen maken voor het te voeren beleid.

Dit onderzoek wordt breed gesteund door de gemeenten Dordrecht, Sliedrecht, Hardinxveld-Giessendam, Gorinchem, de Kamers van Koophandel Rotterdam en Midden-Nederland en alle grotere bedrijvenverenigingen in de regio.

Waarom telt u mening?

Alleen met uw inzicht en ervaringen krijgen we een goed beeld van de mobiliteitssituatie op en rond de bedrijventerreinen in het gebied Zuid-Holland-Zuid. Zo kunnen we de betrokken partijen op een juiste wijze adviseren welke activiteiten het beste bijdragen aan het verbeteren van die bereikbaarheid. Vandaar dat we u willen vragen bijgaande digitale vragenlijst in te vullen.

Hiervoor kunt u gebruik maken van een van de volgende vier vragenlijsten. Per gemeente zijn de vragenlijsten aangepast op de locale situatie, maar bevatten in hoofdlijn dezelfde vragen, zodat ook het grotere plaatje inzichtelijk kan worden gemaakt. Als u vestigingen heeft in meerdere van onderstaande gemeenten, kiest u dan de gemeente waar de meeste werknemers werkzaam zijn.

- Dordrecht http://mom.yoursurvey.nl/106

- Sliedrecht http://mom.yoursurvey.nl/107

- Hardinxveld-Giessendam http://mom.yoursurvey.nl/108

- Gorinchem http://mom.yoursurvey.nl/109

Mocht de internetlink niet werken, wilt u dan de link kopiëren naar uw browser. De vragenlijst zal dan alsnog worden geopend.

Inhoud vragenlijst?

De werkgeversvragenlijst gaat allereerst in op de knelpunten in de bereikbaarheid, maar is met name ook gericht op de kansen voor de mobiliteit en de bereidheid om samen met alle betrokken partijen te werken aan een betere bereikbaarheid van de regio.

Ook vindt u enkele specifieke vragen over de kwaliteit van de Merwedelingelijn. Dit is een van de weinige spoorlijnen die de laatste jaren een dusdanig succes kennen, dat er hard gewerkt wordt aan een uitbreiding van het aantal stations en een verdubbeling van de frequentie naar 4 keer per uur.

We willen u nogmaals hartelijk danken voor uw tijd en informatie. En als u op de hoogte wilt worden gehouden van de resultaten en voortgang, kunt u dat aan het einde van de vragenlijst aangeven. De vragenlijst zal 3 weken openstaan, waarna wij de analyses zullen maken. De rapportage aan de provincie vindt begin november plaats.

Meer informatie?

Voor meer informatie over het project in het algemeen of de werkgeversvragenlijst in het bijzonder kunt u contact opnemen met Marc Kemink van Bureau Mobiliteit op Maat: 0172-515835.

Marc Kemink

Bureau Mobiliteit op Maat

Raoul Wallenbergplein 21c, Alphen aan den Rijn

T: 0172-515835

M: 06-20352722

E: marc.kemink@casema.nl of marc@mobiliteitopmaat.nl

I: www.mobiliteitopmaat.nl