Home
Nieuws
Agenda
Informatie
Organisaties
V-ID Terminal
Personen
Vacatures
Inspiratiedag
WDeals
Mijn WD
Contact

Poll

Heeft u belangstelling voor een WD café?


Ja
Nee
Twijfel
 
 
 

Nieuwsflits 11-09-2011

 
     
     
  Nieuwsflits  
  11 september 2011  
 
WD gaat zwartboek opstellen in strijd tegen de verloedering bedrijfsterreinen

De WD heeft de afgelopen maanden meermaals de verloedering van bedrijventerreinen onder de aandacht gebracht. Maar algemene opmerkingen leiden slechts tot antwoorden over het ambtelijke algemene beleid, zonder dat de situatie nu eens daadwerkelijk wordt aangepakt. Het wordt dus hoog tijd dit anders aan te gaan pakken. Met concrete aandachtsgebieden waarop actie kan (en moet) worden genomen.

Ondernemers ergeren zich vaak aan de omgeving waarin hun bedrijf moet functioneren. Een terrein dat verloedert, zwerfvuil dat niet wordt opgeruimd,onkruid dat niet wordt verwijderd, gras dat niet wordt gemaaid, opgebroken wegdelen, aangereden lantaarns die scheef blijven staan, kortom de voorbeelden zijn legio. Het gevolg van een overheid dat zijn onderhoudstaken niet na komt. Maar soms zijn er ook voorzienbare planologische problemen, zoals een skatebaan en hangplek voor jongeren vlak voor het kantoor. Het resultaat van dit alles is een slecht visitekaartje voor het bedrijf en een gebied dat misdaad aan trekt.

De WD wil hierover een regionaal Zwartboek samenstellen. Een bundeling van de meest ergerlijke situaties, duidelijk in beeld gebracht en schreeuwend om actie. De top 10 zullen we onder de aandacht van de bestuurders en de media brengen. Tevens zullen we natuurlijk nauwlettend volgen dat er ook daadwerkelijk iets mee gebeurt en dat de ondernemer eindelijk waar krijgt voor zijn OZB / belastinggelden.

Graag zouden wij van onze leden deze situaties gemeld willen hebben. Dit met een goede locatieaanduiding, een korte omschrijving en voor zich zelf sprekende foto’s. We zullen deze situaties op de WD-website tonen en van de meest knellende problemen het Zwartboek samenstellen.

Meld uw ergerlijke situaties aan!!!!!!!!!!!
Uw reacties en foto’s kunnen worden gemaild naar wd@werkgeversdrechtsteden.nl
 
"U kunt ook aangeven anoniem te willen blijven. Wij zullen dit uiteraard respecteren"
 
     
  Informele Culturele avond mét partner op vrijdag 14 oktober  
 
 
 
Omdat we ons realiseren dat door de vakantieperiode niet iedereen direct de post ziet, attenderen we u er graag nogmaals op dat er op 14 oktober a.s. wederom een ontspannende avond door Werkgevers Drechtsteden voor u wordt georganiseerd, te weten de Culturele avond met partner in Schouwburg Kunstmin. Bij deze bieden wij u alsnog de gelegenheid om u aan te melden. De informatie erover treft u hierbij aan:

Ja, u ziet het goed. Ook dit jaar weer een uitnodiging voor een avond in Kunstmin en we hopen u dit jaar een plezier te doen met een voorstelling van de dol dwaze cabaretiers Ernesto & Marcellino en Wilfried Finkers. Het is de laatste jaren een goede gewoonte geworden om eens per jaar gezellig met elkaar een avond door te brengen in Schouwburg Kunstmin. Samen met Michael Schwab van Schouwburg Kunstmin heb ik het theaterprogramma voor komend seizoen doorgenomen. Het is tenslotte de bedoeling een voorstelling te kiezen die een breed publiek aanspreekt. We denken dat u een ontspannende en humorvolle avond gaat beleven door de voorstelling bij te wonen van:

Ernesto & Marcellino en Wilfried Finkers
op vrijdagavond 14 oktober (20.15 uur)


Lees meer >>