Home
Nieuws
Agenda
Informatie
Organisaties
V-ID Terminal
Personen
Vacatures
Inspiratiedag
WDeals
Mijn WD
Contact

Poll

Heeft u belangstelling voor een WD café?


Ja
Nee
Twijfel
 
 
 

Informatieve bijeenkomst externe veiligheid op 21 juni 2012

 
     
     
  INFORMATIEVE BIJEENKOMST EXTERNE VEILIGHEID
OP 21 JUNI 2012
 
  12 juni 2012  
 
“Wellicht is door de onrustige periode van de vele vakantiedagen in mei de volgende uitnodiging aan uw aandacht ontsnapt. Het is een belangrijk onderwerp en graag brengen wij het nogmaals onder uw aandacht.”

WAT DOET U BIJ EEN GROTE EXPLOSIE OP UW BEDRIJVENTERREIN?

Een grote brand, een explosie, een gifwolk, paniek in uw bedrijf…..allemaal denkbare risico’s. Samen met andere partners spant de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid zich in om de risico’s zoveel mogelijk te beperken. Toch kan zich ook in onze regio een ramp voltrekken. In een dergelijke situatie is het belangrijk om te weten wat u als ondernemer binnen uw bedrijf moet doen.


Door in een crisissituatie goed te handelen, kunt u wellicht erger voorkomen. En misschien zelfs levens redden, van uzelf en van anderen. Zuid-Holland Zuid kent tal van risico’s waar u zelf weinig invloed op hebt. Denk hierbij aan het vervoer van gevaarlijke stoffen over het water, weg, spoor of via buisleidingen. De overheid heeft de plicht u te informeren over de mogelijke risico’s in uw woon- en leefomgeving genaamd risicocommunicatie. Hierbij reikt de overheid u ook aan wat zelf gedaan kan worden om u op een ramp voor te bereiden.Voor u als werkgever is het interessant om te weten wat er op het gebied van externe veiligheid voor bedrijven is geregeld en wat u hierin zelf kunt betekenen. Weet u wat u moet doen in geval van calamiteiten? De rampen bij Moerdijk en Kijfhoek hebben ons met onze neus op de feiten gedrukt en hebben de nodige onrust en onduidelijkheid opgeleverd.
Wij denken als WD dat het daarom nuttig is dit onderwerp met ter zake deskundigen nader uit te diepen en in te zoomen op vragen die er leven. Het informatieve deel van deze bijeenkomst vind plaats in de Leonardozaal van het Leerpark. Als passende locatie bij dit onderwerp is voor het bedrijfsbezoek gekozen voor de nieuwe naastgelegen Brandweerkazerne op het Leerpark.Het programma voor deze middag ziet er als volgt uit.
15.30 uur; Ontvangst met koffie en thee bij de Leonardozaal van het Arco Baleno in het Leerpark, Leerparkpromenade 100 in Dordrecht.
16.00 uur; Opening van de middag door Teun Muller, voorzitter van de WD en de heer
Arno Brok, voorzitter van de Veiligheidsregio Zuid Holland Zuid.
16.10 uur; Inleiding door Peter Bos, Algemeen Directeur van de Veiligheidsregio ZHZ.
Hij zal in zijn inleiding ingaan op:
- de rol en betekenis van de Veiligheidsregio in crisisbeheersing en fysieke veiligheid
- informatieverantwoordingsplicht van de burgemeester naar de burger/ondernemer
- het risicoprofiel van ZHZ
- problematiek vervoer gevaarlijke stoffen
16.35 uur; Casuïstiek Kijfhoek door Antoin Scholten, burgemeester Gemeente Zwijndrecht en lid dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio.
Hij zal ingaan op crisismanagement in de praktijk en de samenhang tussen crisismanagement en gemeentelijke beleidsvorming. Daarbij wordt ook ingegaan op de verantwoordelijkheid van bedrijven.
16.55 uur; Korte presentatie BHV door Annemieke ’t Hooft, namens Falck BHV.
Inleiding over “bedrijfshulpverlening als noodzakelijke basis”.
17.00 uur; Rondleiding door de Brandweerkazerne met diverse demonstraties. De brandweer geeft u een uniek kijkje achter de schermen. Tijdens de rondleiding komt u alles te weten over de Brandweerorganisatie. Daarnaast zullen er demonstraties verzorgd worden door de brandwachten. Zij laten u zien hoe u een brand het beste kan blussen en wat er gebeurt als het verkeerd gaat.
18.00 uur; Netwerkborrel in de Brandweerkazerne.
Aanmelding voor deze bijeenkomst kan via de mail wd@werkgeversdrechtsteden.nl of direct http://www.werkgeversdrechtsteden.nl/formulier/?formtype=auto&bijeenkomst=Bijeenkomst externe veiligheid&datum=21%20juni%202012&formtitel=Bijeenkomst externe veiligheid&telefoonnummer=&opmerking=&email=&bedrijfsnaam=" target="_blank">via de website

Calamiteiten, niemand hoopt ermee geconfronteerd te worden, maar als het zich voordoet dan is het van levensbelang om te weten hoe te handelen binnen uw bedrijf en/of bedrijventerrein. Dat is de essentie van deze, naar wij menen, informatieve leerzame middag.

Wij begroeten u graag op 21 juni aanstaande.SPONSORING INDUSTRIEDAG 2012

Het belooft dit jaar weer een bijzondere Industriedag te worden met als thema Risicovol Ondernemen. Ondanks de lastige uitdaging die er ligt n.a.v. het succes van vorig jaar. Met de sprekers ben ik nagenoeg rond, waarbij ik u de namen van onze voormalig premier Jan Peter Balkenende en de astronaut Andre Kuipers al graag wil meegeven. De locatie ligt nog niet vast. We hebben een optie op de boot maar een andere locatie sluit ik zeker niet uit.U weet als geen ander uit voorgaande jaren dat voor het doorgaan van deze dag uw sponsorbijdragen van wezenlijk belang zijn. Ondanks dat ik weet dat menig bedrijf te kampen heeft met de gevolgen van de economische crisis, hoop ik toch dat u d.m.v. een advertentie, een standje of op een andere manier een bijdrage wilt leveren om deze dag financieel mogelijk te maken. Via bijgaande link kunt u het https://spheres.crowfile.com/wd/content/Formulier-advertentie progr boekje 2012.doc">sponsorformulier downloaden. Alvast mijn hartelijk dank voor uw medewerking in deze.