Home
Nieuws
Agenda
Informatie
Organisaties
V-ID Terminal
Personen
Vacatures
Inspiratiedag
WDeals
Mijn WD
Contact

Poll

Heeft u belangstelling voor een WD café?


Ja
Nee
Twijfel
 
 
 

Nieuwsflits 06-07-2012

 
     
     
  Nieuwsflits
 
  6 juli 2012  
 
Inhoud nieuwsflits

Ledentevredenheid enquête Werkgevers Drechtsteden (herinnering)

Binnen iedere professionele vereniging is het gebruikelijk om periodiek bij de leden navraag te doen naar de tevredenheid omtrent het functioneren van de vereniging. Varen we de juiste koers of behoeft deze bijsturing?
De vereniging is van en voor de leden en ook al heeft de WD een actief bestuur, er is wel informatie nodig om te kunnen bepalen waar de leden met elkaar heen willen en wat de koers zal zijn.We hebben hiervoor enkele vragen opgesteld, waarmee we binnen een paar minuten uw mening kunnen vernemen. Deze vragen gaan in op uw tevredenheid over de WD, uw behoeften, wat u eventueel zou willen veranderen of toevoegen en op welke wijze we de vereniging (en haar activiteiten) zouden kunnen verbeteren.

Door dit in te vullen, helpt u de WD verder. We hopen op uw medewerking! We hebben al 35 ingevulde enquêtes retour gekregen maar streven toch minimaal naar 60 inzendingen alleen op deze wijze kunnen we valide conclusies trekken. Het invullen kost hooguit 4 minuten van uw tijd.
Uiteraard houden we u op de hoogte van de uitkomsten.

Vul hier de enquête in


Interesse in het glasvezelnet? 
Als WD vinden we een goede infrastructuur binnen de Drechtsteden belangrijk.
Een digitale infrastructuur, glasvezel, is tegenwoordig zeker zo belangrijk als bijvoorbeeld het wegennet en bereikbaarheid. Glasvezel maakt innovatie mogelijk en heeft indirect ook invloed op vervoersbewegingen en economische activiteit en ontwikkeling.In het overleg met alle lokale ondernemersverenigingen (Federatie) is dit besproken en is afgesproken dat iedere ondernemersvereniging de wensen van haar leden op dit gebied inventariseert.
Als WD verzamelen wij ook reacties van onze leden. Graag vernemen wij van u of u interesse heeft om met u bedrijf op het glasvezelnetwerk te worden aangesloten.

Op basis van deze reacties willen we als WD waar nodig verbindingen leggen met partijen om glasvezel aanleg mogelijkheden te inventariseren.

De WD is inhoudelijk geen partij, maar treedt graag op om wensen te inventariseren en daarmee samenwerking en infrastructurele ontwikkelingen een duw in de goede richting te geven.
Binnen de WD zijn een aantal leden betrokken bij IT/glasvezel projecten en initiatieven. Daarnaast zijn er in de Drechtsteden allerlei vraagbundelings pogingen. Als WD vinden we alle initiatieven die bijdragen tot verdere verglazing van belang. We zetten ons (leden)netwerk daar graag voor in.
Voor alle duidelijkheid de WD treedt niet op als projectontwikkelaar of anderszins operationeel. Wij focussen ons op informeren, verbinden en lobbyen waar nodig.

Uw reactie ontvangen we graag via de mail, wd@werkgeversdrechtsteden.nl


Reageren op nieuws items op de WD website
Op de website van de WD staan allerlei nieuwsfeiten en wetenswaardigheden. Heeft u behoefte om op deze berichten te reageren dan kan dit door onder het nieuwsitem een bericht achter te laten. Bijvoorbeeld; /click/?url=http%3A%2F%2Fwww.werkgeversdrechtsteden.nl&ref=%2FID%2F%3F16532/pagina/?14345.
U moet daar wel eerst voor inloggen. Dat kan dus alleen als u lid bent. We voorkomen daarmee dat iedereen zomaar een bericht kan achterlaten. Uiteraard reageren we op uw opmerkingen.


Heeft u trouwens al gezien dat de WD ook op twitter zit?
Neem een kijkje voor de reacties op onze website, www.werkgeversdrechtsteden.nl
Talent Verzilveren: Werkschool van start
De regio Zuid-Holland Zuid heeft vanaf nu een Werkschool.
Alle partijen: onderwijs, werkgevers, UWV, de Werkschool en de wethouder van de centrumgemeente Dordrecht tekenden vandaag een samenwerkingsovereenkomst.Bij de werkschool staat werk centraal en die is er voor jongeren tussen de 16 en 27 jaar die het niet redden in het regulier onderwijs. De werkschool ontzorgt de werkgever en de leerling krijgt begeleiding die nodig is om goed te functioneren op de werkvloer.

Lees meer >>


Wetswijzigingen 1 juli 2012
Tot en met 1 juli 2012 krijgt u als ondernemer te maken met een aantal nieuwe en gewijzigde regels. Op deze pagina vindt u een selectie van deze regels. Het overzicht wordt tot 1 juli 2012 bijgewerkt.Let op: De ingangsdatum van een aantal wetswijzigingen is nog niet definitief. Inwerkingtreding is afhankelijk van goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer of afkondiging van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) of ministeriële regeling en publicatie in het Staatsblad of de Staatscourant.

. . . lees verder op Internet


Ontslagrecht vereenvoudigd
Het kabinet is akkoord gegaan met voorstellen van minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om de arbeidsmarkt te hervormen. Werkgevers kunnen straks werknemers zonder voorafgaande toets ontslaan, maar betalen wel de eerste periode van werkloosheid. Werknemers krijgen bij ontslag een financiële vergoeding die ingezet moet worden voor scholing of voor het vinden van een nieuwe baan.Er komt één route voor het ontslaan van werknemers. Het huidige stelsel kent twee verschillende ontslagroutes, via het UWV of via de rechter; het is daarmee nodeloos ingewikkeld en kan in gelijke situaties leiden tot ongelijke uitkomsten. Straks mag een werkgever een werknemer ontslaan zonder toetsing vooraf. De opzegtermijn van werkgevers en werknemers om een contract te kunnen beëindigen, wordt voortaan twee maanden voor iedereen. De werkgever moet het ontslag wel goed motiveren. Ook moet een hoorprocedure worden gevolgd waarbij de werkgever het ontslag aankondigt en de werknemer hierop kan reageren. Is de werknemer het niet eens met het ontslag, dan kan hij of zij naar de rechter stappen. Het kabinet gaat er daarbij vanuit dat werkgevers en werknemers zich in ieders belang inspannen om de hoorprocedure zo zorgvuldig te voeren dat een onnodige gang naar de rechter wordt voorkomen.

. . . lees verder op Internet


Fijne vakantie gewenst
Het secretariaat wenst u een hele fijne vakantie en zien u graag na de zomer weer gezond en uitgerust terug.
WD AGENDA 

4 september   WD Sailing Dinner date
     
17 september   Directiesecretaresse Netwerk
     
20 september   Broodje IT
     
25 september   Masterclass BDO 'innovatie en de fiscale stimulering hiervan'
     
16 oktober   Materclass “Social Media, wat betekent dit voor uw organisatie?”
     
22 november   Industriedag
     
6 december   Ledenvergadering bij De Hoop