Home
Nieuws
Agenda
Informatie
Organisaties
V-ID Terminal
Personen
Vacatures
Inspiratiedag
WDeals
Mijn WD
Contact

Poll

Heeft u belangstelling voor een WD café?


Ja
Nee
Twijfel
 
 
 

WD Nieuwsflits - Nieuwsflits 24-02-2016

 
24
02

2016
     
  24 februari 2016
  Inhoud Nieuwsflits
 
   
  INNOVATIETAFELS GAAN VAN START, MELD U NU AAN VOOR DEELNAME
     
 


 
De Werkgevers Drechtsteden vereniging is een club van verbinders. Door het organisch faciliteren van cross-overs tussen verschillende branches en personen kunnen we het vliegwiel zijn met betrekking tot het mede-vormgeven van innovatie in de Drechtsteden regio.We doen dit ook door middel van het initiëren van Innovatie Tafels. Doel van de tafels is samen tot daadwerkelijke innovaties en projecten te komen. Geen vage plannen maar concrete acties die zakelijk interessant zijn voor alle deelnemende partijen. Dit werkt als volgt:
Deelnemers zijn primair vertegenwoordigers van bedrijven en organisaties die lid zijn van Werkgevers Drechtsteden, maar ook voor gemotiveerde deelnemers van bedrijven en instanties die regionaal stakeholder of nog geen lid zijn.

Er wordt een duidelijk format gehanteerd: De tafels kennen allemaal een eigenaar. Deze is de uitnodigende partij en faciliteert een ruimte waar bijeengekomen wordt.

Alle tafels worden begeleid door een moderator. Deze bewaakt het format en de structuur van de gesprekken. Hij/zij rapporteert ieder kwartaal aan het secretariaat over de opbrengst van de gedachtenwisseling. Waar relevant wordt dit gepubliceerd op de website en andere communicatie uitingen van de WD. Het secretariaat regisseert de samenstelling van de tafels en monitort de voortgang.

Er zijn meerdere Innovatie Tafels. Deelname aan de tafels is vrijwillig maar niet vrijblijvend. Het format van de bijeenkomsten is leidend: doel is met elkaar tot tastbare concrete resultaten te komen. Er zijn tafels rondom een bepaald thema en tafels zonder specifiek thema. Per bijeenkomst van een tafel wordt één van de deelnemers uitgenodigd een casus in te brengen. Slechts deze casus is onderwerp van gesprek. Tijdens een volgende bijeenkomst van dezelfde groep is in principe een volgende casus aan de orde. De moderator bewaakt het verloop van het gesprek, zorgt dat iedereen aan het woord komt en vat de concrete conclusies en vervolgstappen samen aan het einde van de bijeenkomst.

Het streven is 4 á 5 gesprekken per jaar. Meer/minder mag ook, de groep bepaalt de behoefte. We hebben al flink wat aanmeldingen voor de tafels. Twee keer per jaar komen de eigenaren en moderators van de verschillende tafels bij elkaar om ervaringen uit wisselen en eventuele cross-overs tussen de verschillende tafels te identificeren. Gedurende het jaar is het secretariaat beschikbaar voor ondersteuning, (her)groepering van de deelnemers en informatie uitwisseling.

Na een jaar evalueren we de resultaten. Per tafel kan worden besloten om gezamenlijk een (betaalde) professionele moderator deel te laten nemen. Het secretariaat kan hierin ondersteunen.

U wordt van harte uitgenodigd deel te nemen aan deze innovatietafels.
U kunt zich aanmelden als deelnemer, tafel eigenaar of moderator. We maken onderscheid tussen algemene tafels (geen specifiek thema) en "thema tafels". Graag uw keuze en/of specifiek thema vermelden bij aanmelding. Opgave is vanaf nu doorlopend mogelijk via ons secretariaat: info@werkgeversdrechtsteden.nl of 078-6390033. Indien u zich al eerder voor de innovatietafels heeft opgegeven, hoedt dit niet opnieuw. Deelname is gratis tot twee personen per WD bedrijfslidmaatschap. Niet-leden en extra deelnemers van leden betalen een jaarlijkse vergoeding van €100,- per deelnemer. Niet-leden kunnen maximaal één jaar deelnemen.
 
   
  Activeer nu uw WDeals van Drechtstad Automatisering BV
     
 


 
Tijdens de presentatie op 10 februari heb ik kort onze WDeals toegelicht. Van de aanwezigen heb ik al enkele inschrijvingen ontvangen. Ik zou echter graag zien dat alle WD-leden gebruik maken van onze kosteloze acties. Vandaar nog even een korte reminder en toelichting …Uit onderzoek blijkt dat er bij bedrijven over het algemeen veel improductiviteit is bij de “mensen achter een toetsenbord”; gemiddeld 30 minuten per dag per medewerker.
Wij willen graag met u deze kosten reduceren door de kennis en kunde van de pc-gebruikers te verhogen.
Met onze WDeals geven we u de mogelijkheid om uzelf te overtuigen van de toegevoegde waarde van enkele van onze opleidingsmogelijkheden;

• WDeal 1 – Kosteloze licentie OfficeDrops; mails met Tips & Tricks en eLearning modules (productivity en Office365 applicaties)
Stuur mij een mail met uw voor- en achternaam, bedrijfsnaam en emailadres en ik activeer de licentie voor u

• WDeal 2 – Sneltoetsbar; op deze bar staan de dagelijks meest gebruikte sneltoets combinaties binnen Windows en Office. Plaats deze achter uw toetsenbord.
Heeft u hem nog niet? Stuur me een mail en ik zorg dat u er ook een krijgt (OP=OP)

• WDeal 3 – Gratis Sennheiser koptelefoon; doe de “Nulmeting” demo op ons Online Trainingportal. Met deze test worden de gaten in kennis en kunde in het werken achter een toetsenbord gemeten en geanalyseerd. Op basis van de rapportage kan een goed opleidingsplan worden vastgesteld.
Stuur de rapportage naar mij door. Onder de inschrijvingen verloot ik in maart 2016 de koptelefoon à € 130,00

Ik zie de inschrijvingen graag tegemoet. Alvast veel leerplezier!

Edwin van den Heuvel
Drechtstad Automatisering BV
078 – 6307440
evdheuvel@drechtstad.info
 
   
  Wat betekent de meldplicht datalekken voor u als ondernemer of klant?
     
 


 
Per 1 januari 2016 is de meldplicht datalekken ingegaan. Deze meldplicht houdt in dat organisaties (zowel bedrijven als overheden) direct een melding moeten doen bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) zodra zij een ernstige datalek hebben.Bij een datalek gaat het om toegang tot of vernietiging, wijziging of vrijkomen van persoonsgegevens bij een organisatie, zonder dat dit de bedoeling is van deze organisatie. Er is sprake van een datalek als er een inbreuk is op de beveiliging van persoonsgegevens (zoals bedoeld in artikel 13 van de Wet bescherming persoonsgegevens). Voorbeelden van datalekken zijn: een kwijtgeraakte USB-stick met persoonsgegevens, een gestolen laptop of een inbraak in een databestand door een hacker.

Treedt er bij uw organisatie een ernstig datalek op, dan bent u verplicht om een melding te doen bij het CBP. In bepaalde gevallen moet u ook de betrokkenen informeren over het datalek. Dat zijn de personen van wie u gegevens verwerkt. Wanneer u ten ontrechte een datalek niet meldt bij het CBP, dan kan het CBP u een boete geven. De maximale boete is € 810.000,-.

Lees meer >>
 
   
  Vergoeding bij ontbinding
     
 


 
Als de ontbinding van de arbeidsovereenkomst het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever, dan dient de werknemer hiervoor te worden gecompenseerd, ook om dergelijk handelen of nalaten van de werkgever te voorkomen.In dat geval kan de kantonrechter aan de werknemer dan ook een billijke vergoeding toekennen. Daarnaast heeft de werknemer op grond van de wet recht op...

Lees meer >>
 
   
  MKB Katalysatorfonds op 1 maart van start gegaan
     
 


 
Vanaf 1 maart as kunnen MKB-ondernemers uit de (maritieme maakindustrie) in de Drechtsteden via het MKB-Katalysatorfonds ondersteund worden in de vroege fase van (door)ontwikkeling van hun innovaties. Regionaal portefeuillehouder Economie, Richard Korteland: "Het MKB Katalysatorfonds is bedoeld als 'launching platform' om innovaties in de regio te versnellen. Die snelheid is ook ingebed in het fonds zelf: het loket voor aanvragen en ondersteuning is regionaal ondergebracht in de Duurzaamheidsfabriek en de aanvragen worden getoetst door een commissie van experts uit het bedrijfsleven zelf. De energie en innovatiekracht zit bij de ondernemers, als overheid kunnen we zorgen voor wat wind in de zeilen."Via het MKB Katalysatorfonds wordt over een periode van drie jaar € 500.000,- beschikbaar gesteld voor innovatieprojecten van MKB-ondernemers uit de regionale (maritieme) maakindustrie. Het fonds maakt deel uit van de Innovatiestrategie Drechtsteden, die ook voorziet in een bijdrage van € 500.000,- in het participatiefonds van InnovationQuarter dat gericht is op het verstrekken van risicodragend groeikapitaal. Het gaat dan om een totale fondsomvang van ca. 60 miljoen euro voor Zuid-Holland.

Lees meer >>
 
 
   
  Nieuwe Concessie Openbaar Vervoer
     
 


 
Vanuit de Drechtsteden is ons gemeld dat in de loop van dit jaar er een nieuwe concessie voor het openbaar vervoer aan een vervoerder zal worden toegekend. Er is ons bekend dat er veel klachten zijn over de busverbindingen vanuit de Alblasserwaard.Indien u klachten of opmerkingen heeft die van belang zijn om mee te nemen in het aanbestedingsproces dan vernemen wij die graag om op de bestemde plaats te deponeren.
 
 
   
  WD agenda
     
  23 maart Smart City: Technologische en sociale innovatie in de Drechtsteden
  31 maart Bezoek aan Innovation Center en Fabriek Heerema
  14 april Kennisbijeenkomst Draad Juristen in Hardinxveld Giessendam
  18 april SecretaresseNetwerk
  ... april Bedrijfsbezoek Fokker
  10 november Industriedag 2016
 
     
  Contact Bekijk online | Reageren | Afmelden

     
  WerkgeversDrechtsteden  
     
  Bezoekadres:
Duurzaamheidsfabriek
Leerparkpromenade 50
3312 KJ Dordrecht

Secretariaat:
Barbara Keuzenkamp
Wieske Welbedacht
Postadres:
Werkgevers Drechtsteden
Postbus 931
3300 AX Dordrecht

Telefoon 078-6390033
Fax 078-6390334
E-mail: secretaris@werkgeversdrechtsteden.nl
Linkedin: WD Linkedin Group