Home
Nieuws
Agenda
Informatie
Organisaties
V-ID Terminal
Personen
Vacatures
Inspiratiedag
WDeals
Mijn WD
Contact

Poll

Heeft u belangstelling voor een WD café?


Ja
Nee
Twijfel
 
 
 

Nieuwsflits WD 23-04-09

 
     
     
  Nieuwsflits Werkgevers Drechtsteden  
  23 april 2009  
 
Topoverleg arbeidsmarkt Drechtsteden

De recessie is alom toegeslagen, steeds meer bedrijven komen in zwaar weer en verschillende werknemers verliezen hun baan. Achter de schermen wordt driftig overlegd over maatregelen. Niet alleen voor de korte termijn met het inrichten van een mobiliteitscentrum, maar ook het neerzetten van structuren voor de langere termijn.
Afgelopen maandag was dit het onderwerp van bespreking tussen WD, gemeente Dordrecht (wethouder Hans Spigt) en het UWV Werkbedrijf / Mobiliteitscentrum (Marieke Lap, projectleider). Vanuit de WD was er niet alleen een zware bestuursdelegatie, maar gaven ook verschillende leden hun deskundige inbreng zoals Krohne, Verkerk, Van Drimmelen, Bakker Sliedrecht, Deltametaal en Da Vinci College. Dit alles om regionale oplossingen te zoeken voor regionale problemen.

Een ieder heeft belang bij een goed functionerende arbeidsmarkt, waarbij het vooral gaat om vraag en aanbod beter en sneller te matchen. Maar over het functioneren van het Arbeidsbureau/CWI in de afgelopen jaren waren de bedrijven slecht te spreken. Het gevolg is dat slechts circa 20% van de openstaande vacatures wordt gemeld, bedrijven zoeken voor goede kandidaten liever bij het uitzendbureau.
Deze situatie is niet wenselijk, dus is een herstart nodig voor het Mobiliteitscentrum / UWV Werkbedrijf. Maar dan moet wel het een en ander wijzigen, zoals:

-Een transparante dienstverlening

-Snelheid van afhandeling en vooral geen doorschuifsysteem

-Kennis van zowel de branche en het betreffende bedrijf

-Vertrouwen dat slechts goede kandidaten worden voorgesteld

De bedrijven gaven aan inzicht te willen hebben in de kaartenbak. Men selecteert dan wel zelf op basis van de cv’s. Dit sluit naadloos aan op het initiatief van WD en Mobiliteitscentrum Drechtsteden om de werkzoekenden digitaal te ‘ontsluiten’ in een regionale sphere zoals de WD-website en het onderhanden Stagenetwerk. Dit zal echter nog verder uitgebreid moeten worden met een wekelijkse digitale aanbodkrant.

Aangegeven is ook dat (net zoals vroeger) de arbeidsbemiddeling weer branchegericht plaats moet gaan vinden, met specialisten die de bedrijven in de sector goed kennen. De aanwezigen hebben allen hun hulp toegezegd bij het in beeld brengen van de branches in de regio met de belangrijkste spelers daarin. Via deze netwerken zullen ook contacten worden gelegd met brancheorganisaties en O&O fondsen.

Voor de langere termijn wordt een krappe arbeidsmarkt verwacht, vooral in de techniek voorzien we tekorten. Het is belangrijk dat jongeren die deze studierichting hebben gekozen nu niet afhaken, maar voor deze sector behouden blijven. Het is dan ook van groot belang aan te geven in welke beroepen er nog (veel) vacatures zijn. Daarbij gaat het dus ook vooral om de 80% van de vacatures die nooit gemeld zijn.

Zowel voor het imago van de sector als voor een goede arbeidsbemiddeling zullen deze vacatures inzichtelijk moeten worden gemaakt. Hiermee kunnen ook concreet acties worden ondernomen voor scholingsprojecten om aan de vraag te voldoen.

Duidelijk is dat een nieuwe start nodig is, waarbij partijen elkaar weer weten te vinden in een effectieve arbeidsbemiddeling. Daar willen alle betrokkenen aan meewerken. Het vergt inzet, samenwerking, organisatie, maar vooral ook communicatie.
Afgesproken is over een maand met elkaar de voortgang te bespreken.


Benieuwd naar de top 10 onder de WD Statements?

Kom dan naar de Ledenvergadering op 19 mei as.

Eind maart stuurden wij u 21 statements die het bestuur van de WD t.b.v. de politieke partijen heeft geformuleerd om bij de opstelling van haar partijprogramma’s rekening mee te houden. Wij vroegen u een keuze te maken van maximaal 10 statements die voor u de belangrijkste prioriteiten/speerpunten weergeven. Bijna 50 leden hebben op ons verzoek gereageerd (bijna 20%), een score waar we uitermate tevreden over zijn. Het bestuur heeft in de bestuursvergadering de definitieve lijst geformuleerd die aan u ter fiattering in de ledenvergadering zal worden voorgelegd.

Bent u benieuwd naar de score van de 21 statements? Kom dan naar onze ledenvergadering op 19 mei aanstaande bij Van Leeuwen Buizen in Zwijndrecht. De stukken voor de ledenvergadering zullen in de komende dagen bij u arriveren.