Home
Nieuws
Agenda
Informatie
Organisaties
V-ID Terminal
Personen
Vacatures
Inspiratiedag
WDeals
Mijn WD
Contact

Poll

Heeft u belangstelling voor een WD café?


Ja
Nee
Twijfel
 
 
 

Met de jeugd aan de slag

 
     
     
  Nieuwsflits Werkgevers Drechtsteden  
  15 mei 2009  
 
Hierbij nodigen wij, het Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid Rijnmond (RPA) en CMO Stimulans, u uit voor de arbeidsmarktconferentie:

Met de jeugd: aan (de) slag in tijden van crisis

woensdag 3 juni 2009 van 13.00 – 17.00 uur
ontvangst vanaf 12.30 uur: voor broodjes wordt gezorgd.

Cultureel Centrum Cascade,
Hoge Kade 50,
3340 AD Hendrik-Ido-Ambacht
www.stichting-cascade.nl

Het thema van de conferentie wordt vanuit verschillende invalshoeken benaderd: provincie, lokale
overheid, vakbond en vanuit de optiek van de steunfunctie-instelling.

U wordt geïnspireerd door de verschillende sprekers, u kunt in discussie met het panel en u kunt zelf
aan de slag in één van de workshops. Voor meer informatie over het programma en de workshops
verwijzen wij u naar de bijlagen.

De conferentie is bedoeld voor werkgevers, re-integratiebedrijven, beroepsonderwijs, beleidsambtenaren, bestuurders uit de regio, vertegenwoordigers van jongeren- en migranten-organisaties en voor overige geïnteresseerden.

U kunt zich aanmelden tot 22 mei 2009 via conferenties@cmo-stimulans.nl. Vermeld hierbij tevens uw
eerste voorkeur van uw workshop en twee alternatieven. De automatische ontvangstbevestiging is géén bewijs van deelname. De e-mail die u van ons ontvangt met daarin de workshopindeling geldt als bewijs van deelname en inschrijving. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Voor meer informatie: Mary-Lou Santiago m.santiago@cmo-stimulans.nl of
Jimmy Sewnath j.sewnath@cmo-stimulans.nl


Programma

12.30 uur Ontvangst met broodjes, koffie, thee

13.00 uur Opening door dagvoorzitter Bianca Maasdamme

13.05 uur Welkomstwoord door Nan van der Storm, directeur CMO Stimulans

13.15 uur Inleiding Hans Spigt, wethouder gemeente Dordrecht en voorzitter
RPA: 'Krachtenbundeling als antwoord op de recessie'

13.30 uur Inleiding vertegenwoordiger provincie Zuid-Holland

13.45 uur Inleiding Jeroen de Glas, voorzitter FNV Jong: 'Help jongeren de crisis
door' plan van aanpak jeugdwerkloosheid

14.00 uur Discussie met het panel waarin zitting hebben: vertegenwoordiger
provincie Zuid-Holland, Hans Spigt, Harmen Akkerman (gemeente Gorinchem) en Jeroen de Glas (FNV)

14.30 uur Pauze

14.45 uur Workshops

1. Op zoek naar: 'Stages'
2. Duale trajecten in de bouw
3. Actieplan Jeugdwerkloosheid Drechtsteden
4. Project leren en werken regio Drechtsteden
5. Havenbanen en Koud Kunstje
6. It takes two to tango


15.45 uur Plenaire terugkoppeling workshops

16.00 uur Act/intermezzo

16.30-17.00uur Afsluiting gevolgd door informeel samenzijn met hapje en drankje


1. Op zoek naar: 'Stages'
COLO, samenwerkende kenniscentra voor beroepsonderwijs en bedrijfsleven

Workshopleiders: Arnold Roggeveen en Ruud Baarda

Kwalitatief goed beroepsonderwijs kan niet zonder stage. Problemen worden verwacht als
gevolg van de crisis. Het 'stageoffensief' van COLO wil een bijdrage leveren om tot
oplossingen te komen. Deze workshop bevat een drietal elementen:

- laatste regionale arbeidsmarktgegevens met betrekking tot stage/leerbanenmarkt
- presentatie 'stagemarkt.nl'
- presentatie werkgever met betrekking tot het opleiden van jongeren.


2. Over twee jaar hebben wij ze weer hard nodig:
“Duale trajecten in de bouw” SSPB, Stichting Samenwerkingsverband
Praktijkopleiding Bouw
Workshopleider: Arie van den Herik

De bouw heeft een campagne waarbij de instroom van jongeren in de bouw wordt
gestimuleerd. Wat kunnen andere bedrijfstakken hiervan leren?


3. Actieplan Jeugdwerkloosheid Drechtsteden
Route 23-27

Workshopleider: Marjan Middelburg

Tijdens deze workshop komen de volgende zaken aan de orde:

- het bespreken van de uitkomsten van de studiedag werkconferentie van Route 23 en het bespreken van de aanpak;
- een toelichting op het actieplan www.watdoejijnajeexamen.nl;
- een interactief deel met de aanwezigen met al onderwerp: de rol van de ouders bij het terugdringen van jeugdwerkloosheid. We gaan aan de slag met een groep vanuit de rol van de werkgevers en een groep vanuit de rol van de school. Onderzocht wordt hoe we vanuit dit thema actie kunnen genereren.


4. Project leren en werken Drechtsteden
Workshopleiders: John Autar en Diana Muller

Leren en werken is een samenwerkingsverband tussen ondernemer, opleiders en overheid.
Het doel is:

- Het realiseren van 600 duale - en 300 evc-trajecten.
- Het opzetten van een leerwerkloket.
- Opzetten van een duurzame samenwerking om knelpunten op de regionale arbeidsmarkt op te lossen.

In deze workshop krijgt u informatie over het project, de doelgroep waarvoor het bedoeld is
en de manier waarop duale en evc- trajecten georganiseerd worden en informatie over de
kosten. Tevens krijgen de deelnemers aan de workshop informatie over het leerwerkloket.


5. Havenbanen en Koud Kunstje
Stichting Ontwikkelbank Centrum De Werkmij

Workshopleider: Albert Leutscher

Met allerlei zwaar havenmaterieel de wijk in, jongeren laten proeven aan het rijden op een heftruck, een vrachtwagen e.d.: jongeren worden direct ter plekke gematched naar een werkgever of opleiding. Deze wervingsactie heeft een flinke respons gehad. We kunnen niet met een heftruck naar de conferentie komen, maar kunnen er zeker wat over vertellen. Koud kunstje, met inzet van allerlei circusactiviteiten jongeren interesseren voor werk en scholing. Een erg succesvolle en vooral laagdrempelige manier om jongeren te bereiken die zich niet zelf aanmelden bij een jongerenloket is de inzet van circusactiviteiten. Hoe dit in z'n werk gaat kunt u ervaren tijdens deze workshop.


6. It takes two to tango
Zorg: De grote Rivieren en Da Vinci College

Workshopleiders: John Waterschoot en Eric van Noordenne

Hoe coach ik mijn kind bij de overgang van school naar werk in tijden van crisis waarbij er een tekort is aan stage- en werkplaatsen.