Home
Nieuws
Agenda
Informatie
Organisaties
V-ID Terminal
Personen
Vacatures
Inspiratiedag
WDeals
Mijn WD
Contact

Poll

Heeft u belangstelling voor een WD café?


Ja
Nee
Twijfel
 
 
 

Nieuwsflits WD 26-05-09

 
     
     
  Nieuwsflits Werkgevers Drechtsteden  
  26 mei 2009  
 
Deeltijd-WW vanaf 1 april

Bedrijven in zwaar weer kunnen vanaf 1 april hun werknemers tot maximaal de helft minder laten werken. Voor de niet-gewerkte uren ontvangt de werknemer een WW-uitkering. Deze ‘deeltijd-WW’ vervangt de bijzondere regeling voor werktijdverkorting, die op 21 maart 2009 is afgelopen.

Werkgevers kunnen door deeltijd-WW werknemers behouden, die ze door de crisis anders zouden moeten ontslaan. De regeling is bedoeld voor bedrijven die voldoende gezond zijn om door de crisis heen te komen, ondanks een tijdelijk tekort aan omzet en orders. Veel bedrijven hebben de behoefte om gespecialiseerde vakkrachten te behouden voor als in de toekomst de vraag weer aantrekt.
De werknemers blijven gedurende de deeltijd-WW in dienst bij de werkgever. De werknemers hoeven tijdens de deeltijd-WW niet te solliciteren of een re-integratietraject te volgen. Tijdens de deeltijd-WW verbruiken werknemers opgebouwde WW-rechten. Zij bouwen over de gewerkte uren nieuwe rechten op.

De werkgevers kunnen voor hun werknemers deeltijd-WW aanvragen na instemming van de vakbonden of een andere vertegenwoordiging van werknemers (afhankelijk van het aantal werknemers). Deeltijd-WW wordt in eerste instantie toegekend voor drie maanden, werkgevers kunnen vervolgens twee keer een verlenging met zes maanden aanvragen. De werkgever dient met de werknemers-vertegenwoordiging afspraken te maken over scholing en detachering tijdens de periode van deeltijd-WW. Het is de bedoeling dat de werknemer na afloop van de deeltijd-WW weer volledig gaat werken bij zijn werkgever.

Als de werkgever hem toch tijdens de periode van deeltijd-WW ontslaat, moet de werkgever het UWV de helft van de betaalde werkloosheidsuitkering terugbetalen. Dat is ook het geval als de werkgever de werknemer binnen een bepaalde periode na afloop van de deeltijd-WW ontslaat.

Lees meer...Veel arbeidsovereenkomsten zitten vol met fouten

Uit recent onderzoek blijkt dat veel arbeidsovereenkomsten slecht zijn afgestemd op de Nederlandse wetgeving. Zo staan er ongeldige regelingen in met betrekking tot vakantiedagen en worden er fouten gemaakt bij de duur van de opzegtermijnen. De juridische onjuistheden in arbeidsovereenkomsten brengen grote risico’s met zich mee. Soms komen de onjuistheden voort uit onwetendheid, doordat de wetgeving is veranderd.
Een aantal veelvoorkomende fouten betreft:

• een nietig proeftijdbeding;
• verjaringstermijn vakantiedagen;
• tussentijdse opzegmogelijkheid;
• arbeidsvoorwaardenreglementen;
• al dan niet getekende contracten;
• onjuiste opzegtermijn;
• te ruim geformuleerd concurrentiebeding. 

Lees meer...Einde aan ongevraagde telemarketing en spam

Commercieel bellen, e-mailen en faxen wordt gebonden aan strengere regels. Telemarketeers mogen geen consumenten bellen die op een bel-me-niet register staan. Zij zijn verplicht dit register te raadplegen. De nieuwe regel gaat waarschijnlijk per 1 juli in. Naast het raadplegen van het bel-me-niet register moet tijdens het telefoongesprek de consument actief worden geattendeerd op deze mogelijkheid. Als deze regels worden geschonden, kan de consument een klacht indienen bij de OPTA. Het gevolg kan een boete tot 450.000 euro zijn. Daarnaast wordt per 1 juli het spamverbod uitgebreid voor zakelijke ontvangers. Consumenten mochten vanaf 2004 al niet meer zonder toestemming per e-mail of fax worden benaderd. Dit spamverbod gaat nu ook voor bedrijven gelden. Alleen als een consument of bedrijf heeft aangegeven open te staan voor reclame, is commercieel e-mailen of faxen toegestaan.

Lees verder...Wijziging Ziektewet per 1 april

Werknemers die bij ziekte een Ziektewet-uitkering ontvangen, krijgen nu ook ziekengeld in het weekend. Per 1 april wijzigt de Ziektewet. Vóór de wijziging van de Ziektewet kon het gebeuren dat werknemers die in het weekend werken, minder ziekengeld ontvingen dan iemand die alleen door de week werkt. Werknemers die recht hebben op een Ziektewet-uitkering, zogenaamde vangnetters, kunnen nu ook over zaterdag en zondag ziekengeld ontvangen in de eerste ziekteweek. Het recht op ziekengeld in de weken daarna blijft onveranderd.

Ook blijven de regels rond de wachtdagen en maximaal 5 dagen ziekengeld per week ongewijzigd.

Lees meer...
 


WD Logo op uw bedijfsite

Wij zouden het bijzonder op prijs stellen indien u het bijgevoegde WD logo op uw eigen bedrijfssite zou willen plaatsen onder vermelding dat u aangesloten bent bij de Werkgevers Drechtsteden. Wij zijn er trots op dat u lid bij ons bent en wij zouden het op prijs stellen indien u dit lidmaatschap ook naar buiten toe kenbaar wilt maken. Samen zijn we een sterke vereniging en dat willen we ook in onze uitingen naar buiten toe uitdragen. Een plaatsing van het logo op uw website kan hieraan bijdragen.

 

Kopieer deze button naar uw website.