Home
Nieuws
Agenda
Informatie
Organisaties
V-ID Terminal
Personen
Vacatures
Inspiratiedag
WDeals
Mijn WD
Contact

Poll

Heeft u belangstelling voor een WD café?


Ja
Nee
Twijfel
 
 
 

Nieuwsflits WD 11-06-09

 
     
     
  Nieuwsflits Werkgevers Drechtsteden  
  11 juni 2009  
 
Overhandiging 10 speerpunten boekje aan Drechtraad


Op woensdag 17 juni aanstaande wordt het eerste exemplaar van het boekje met als titel Werk, Welzijn en Welvaart tijdens de Drechtraadvergadering uitgereikt aan de heer Bandell, voorzitter van het Drechtstedenbestuur en burgemeester van Dordrecht.

Zoals u weet hebben we samen met u 10 speerpunten opgesteld die van belang worden geacht de regio economisch te versterken. Thematisch gerangschikt met als onderwerpen:

• Visieontwikkeling en -uitvoering
• Relatie overheid – bedrijfsleven
• Ruimtelijke ontwikkeling
• Kennis en onderwijs
• Arbeidsmarkt

Deze 10 speerpunten zijn weergegeven in een handzaam boekje, dat door politiek en gemeentelijke overheden kan worden gebruikt als leidraad om hun toekomstige plannen op te baseren. We zijn er trots op dat we dit samen met u tot stand hebben gebracht.
Uiteraard zal het boekje volgende week ook aan u worden opgestuurd.

Duizenden extra plekken in strijd tegen jeugdwerkloosheid 


Het kabinet kondigt in het actieplan jeugdwerkloosheid een offensief aan om alle jongeren die door de crisis buiten de boot vallen perspectief te bieden. Jongeren worden langer op school gehouden, intensiever begeleid naar bestaande vacatures en er worden, met behulp van subsidie, meer leerwerkplaatsen en stages voor jongeren aangeboden. 

Voor alle maatregelen om de jeugdwerkloosheid tegen te gaan stelt het kabinet € 250 miljoen beschikbaar, uitgesmeerd over de jaren 2009, 2010 en 2011. Lees hier meer

Aftreden Burgemeester Bandell


Burgemeester Bandell van Dordrecht heeft Hare Majesteit de Koningin verzocht hem per 1 februari 2010 ontslag te verlenen.

Bijeenkomst rioolwaterzuiveringsinrichting Dokhaven
24 juni


De WD wordt door het Waterschap Hollandse Delta in de gelegenheid gesteld op 24 juni aanstaande een rondleiding te krijgen door de ondergrondse (enige in Nederland) rioolwaterzuiveringsinrichting (rwzi) Dokhaven. Dokhaven onderscheidt zich doordat het afvalwater - in tegenstelling tot de meeste zuiveringsinrichtingen - in twee stappen wordt gereinigd. Kijk voor meer informatie op onze site. U kunt zich nog tot 19 juni aanmelden via secretaris@werkgeversdrechtsteden.nl.

SSPB start HBO bouwkunde!!!


Een van onze leden de SSPB start samen met KPE in september 2009 een unieke, driejarige duale HBO Bouwkundeopleiding, met specialisatie Bouwconstructie en Bouwtechniek.

Deze unieke, private opleiding is tot stand gekomen naar aanleiding van de dringende vraag vanuit de bedrijfstak naar hooggekwalificeerd toptalent. De opleiding is bestemd voor professionals met minimaal MBO-niveau en ervaring binnen de bouw- en/of aanverwante sectoren en die de ambitie en kwaliteiten hebben om door te groeien naar HBO-niveau. 

Zie verder op www.bouwhuys.nl en klik op KPE Academy.