Home
Nieuws
Agenda
Informatie
Organisaties
V-ID Terminal
Personen
Vacatures
Inspiratiedag
WDeals
Mijn WD
Contact

Poll

Heeft u belangstelling voor een WD café?


Ja
Nee
Twijfel
 
 
 

WD Nieuwsflits - 26-02-2019

 
Wordt de nieuwsbrief niet duidelijk getoond, Klik dan hier
 
  Inhoud nieuwsflits 26 februari 2019  
 
 
  Datum van Inspiratiedag bekend
 

Heeft u de Inspiratiedag (vml. Industriedag) van 3 oktober al in uw agenda staan? We zijn met de voorbereidingen gestart. Het thema staat dit jaar in het teken van Toptalenten. We houden u op de hoogte van de voortgang.
 
 
 
  Klachten Stedin
 


Klachten Stedin?

Er hebben ons klachten bereikt van ondernemers in hun contacten en ervaringen met Stedin. Enige jaren geleden was dit eveneens het geval en heeft de WD daarover gesprekken gevoerd met Stedin waarna verbetering is opgetreden.

Nu blijkt dat de ervaringen opnieuw niet positief zijn. Alvorens wij dit regionaal met Stedin op gaan pakken horen wij graag of er nog meer werkgevers tegen problemen oplopen. Graag uw informatie hierover via secretaris@werkgeversdrechtsteden.nl
 
 
 
  WD Matrix krijgt praktisch vervolg met Enquête Duurzame Energie
 

De afgelopen jaren hebben we met regelmaat de Werkgevers Drechtsteden Matrix (de “WD Matrix”) gepubliceerd. De resultaten waren gebaseerd op een enquête onder de leden van de vereniging en gaven een indicatie hoe wij als ondernemers de regio Drechtsteden ervaren op de thema’s uitgeefbare grond, bedrijfspanden, industrieterreinen, wegennet, energie en infrastructuur, milieu en handhaving, veiligheid, onderwijs, woon- en leefklimaat, recreatie, cultuur, zorg en arbeidsmarkt. De uitkomsten werden gebruikt om de speerpunten voor ons beleid te bepalen. Het is onder andere belangrijke input geweest voor de bepaling van ons speerpunten boekje. Ook gaf het ons de mogelijkheid om trends en verschuivingen in de responses door de jaren heen te ontdekken en analyseren.

Als vereniging willen we relevant zijn en sturen op resultaten en daadkracht. Om dat te doen willen we vanaf dit jaar verder in gaan zoomen op een van de genoemde thema’s en op basis van de door u gegeven antwoorden in de enquête en onze acties en activiteiten rondom dat thema verder inkleuren en vormgeven.

Voor de editie 2019 is gekozen voor het thema duurzame energie. Hier ligt een enorme grote uitdaging met een groot aantal verschillende aspecten en implicaties. Hoe maak je dat nu concreet en praktisch?

 
 
 
  Drechtsteden On Chain
 

Drechtsteden On Chain zoekt daadkrachtige ondernemingen die de regio digitaal veilig en futureproof willen maken!

De digitalisering van onze samenleving brengt helaas ook nieuwe en geavanceerde vormen van fraude met zich mee, ook in de Drechtsteden. Dagelijks worden we geconfronteerd met zaken als nep-facturen, CEO-fraude, data-manipulatie en onrechtmatige toegang tot systemen. Om deze bedreigingen te bestrijden is het initiatief Drechtsteden on Chain gestart. Het idee achter Drechtsteden on Chain is een regionaal programma voor ondernemers.

Het hoofddoel is het wegnemen van de kans op fraude bij digitale bestanden en processen, zodat innovatie vrij baan heeft.

Op donderdag 7 maart organiseren we weer een interactieve brainstorm sessie bij Platform 4 aan het Stationsplein 4J in Zwijndrecht. De bijeenkomst start om 16.00 uur en eindigt rond 18.00 uur

 
 
  Bedrijfsbezoek Quooker 13 maart
 

Graag nodigen wij u uit voor een bedrijfsbezoek aan Quooker, gevestigd in de Staalstraat 1 in Ridderkerk. Ontvangst vanaf 17.15 uur in de showroom in het hoofdkantoor.

De heer Geertjan Woltjes, COO van Quooker zal ons om 17.30 uur een presentatie geven over het bedrijf. Aansluitend aan de presentatie volgt een rondleiding langs de diverse afdelingen.

Tijdens de rondleiding lopen we langs de geschiedenismuur van Quooker waar je het originele verhaal van Quooker in woord en beeld krijgt, de producten van toen en nu en van kelder naar een multinational. Daarna lopen we door de fabriek (die dan niet operationeel draait) om een beeld te krijgen van de maakprocessen waarmee wij dagelijks alle kranen en reservoirs maken die in de wereld verkocht worden. Bij de presentatie is er een uniek kijkje in de succesfactoren van Quooker en is er kans om alles te vragen wat je maar had willen weten over het bedrijf of het product.

Het bezoek wordt afgesloten met een hapje en een drankje.
Interesse? Geef u op via de website, www.werkgeversdrechtsteden.nl.

 
 
 
  Uitnodiging Innovatietafel: Digital Trust Center Drechtsteden
 

Veilig digitaal ondernemen is niet meer weg te denken in ondernemend Nederland.
De risico’s van cyberdreigingen zijn groot en vormen een bedreiging voor het ondernemersklimaat en de concurrentiepositie van ondernemers.


Het landelijke Digital Trust Center (DTC) biedt ondernemers producten en diensten aan om met veilig digitaal ondernemen aan de slag te kunnen. Het DTC beseft dat ondernemers vaak behoefte hebben aan oplossingen dicht bij huis en stimuleert samenwerkingsverbanden die ondernemers verder helpen.

In de Drechtsteden is Digital Mainport Drechtsteden (DMD) een platform dat digitale innovaties in de regio ondersteunt. Werkgevers Drechtsteden is één van de actieve partners in het platform. Cyber Security is een absolute randvoorwaarde en DMD wil hierin het voortouw nemen.

Verkennend overleg
Samen met overheden, onderwijsinstellingen en het regionale bedrijfsleven willen we de behoefte rond cyber security inventariseren en bezien of en hoe we een Digital Trust Center Drechtsteden vorm kunnen geven.

Op maandag 18 maart 2019 in de namiddag organiseren we een Innovatietafel rond dit onderwerp in Dordrecht

Bent u zakelijk geïnteresseerd in dit onderwerp en denkt u een bijdrage te kunnen leveren aan de discussie, dan nodigen wij u van harte uit.

Aanmelding bij: info@drechtstekker.nl ter attentie van Hans Uithol. Manager Digital Mainport Drechtsteden.
(vol = vol. U krijgt een bevestiging van uw deelname met nadere details).
 
 
 
  Bijna 70% met de auto naar het werk
 

69% van de medewerkers bij bedrijven in de BAR gemeenten en de Drechtsteden gaat met de auto naar het werk. 55% van deze groep woont op minder dan 15 kilometer van zijn/haar werk en 32% zelfs op minder dan 7.5 kilometer. In de afgelopen twee jaar voerden het platform Samen Bereikbaar en De Verkeersonderneming bij 22 bedrijven mobiliteitsscans uit. Deze bedrijven hebben samen circa 10.000 medewerkers.

 
 
 
  Bedrijven en onderwijs ontwikkelen samen HBO opleidingen
 

Hoger onderwijs ontwikkelen dat past bij de Drechtsteden. Dat willen Hogeschool Rotterdam, Avans, Inholland, Christelijke Hogeschool Ede, DaVinci College en HBO Drechtsteden, gesteund door gemeentebesturen in de Drechtsteden en het regionale werkveld.  Ron Bormans, bestuursvoorzitter van Hogeschool Rotterdam, heeft het initiatief genomen dit gezamenlijke plan verder uit te werken. Sjoerd Vollebregt, voorzitter EDB: 'De regio heeft een toppositie als industriële motor van Rotterdam. Om die positie te behouden moeten we in de Drechtsteden mensen opleiden voor beroepen van de toekomst. Dat hoort ook bij het vijfde stedelijke gebied van Nederland. In een nieuwe formule gaan bedrijven en hogescholen samen opleidingen ontwikkelen. Zo zorgen we ervoor dat nieuwe technische opleidingen aansluiten op de vraag van het bedrijfsleven.'
 
 
 
  Drechtstedenbestuur stemt in met verlenging MKB-Katalysatorfonds
 

Bedrijven die op zoek zijn naar financiering voor het verder brengen van hun innovatie in de 'smart industry' kunnen ook in 2019 een beroep doen op het MKB-katalysatorfonds. Het Drechtstedenbestuur heeft ingestemd met de continuering van de subsidieregeling in 2019. Het fonds stimuleert en ondersteunt ondernemers bij de concretisering van innovatieve ideeën in de eerste fases van productinnovatie. Sinds de start in 2016 zijn 19 innovaties in de Drechtsteden gefinancierd. Het Drechtstedenbestuur heeft besloten de huidige regeling te verlengen en het resterende subsidiebudget van het fonds (ruim € 66.000) in te zetten voor nieuwe aanvragen. De komende maanden wordt gewerkt aan nieuwe fondsfinanciering vanaf 2020.

 
 
 
  MKB Innovatiestimuleringsregeling Topsectoren (MIT) 2019
 

Recent is de nieuwe MIT subsidieregeling gestart. Voor het uitvoeren van haalbaarheidsstudies is maximaal € 20.000 per aanvraag beschikbaar. Aanvragen moeten uiterlijk al medio april 2019 worden ingediend. De deadline voor R&D samenwerkingsprojecten (per project maximaal € 350.000 subsidie) is 10 september 2019. Bijgevoegd is de memo MKB Innovatieregeling Topsectoren 2019.

 
 
 
  Behoefte informatiebijeenkomst Brexit
 

In de nacht van 29 en 30 maart verlaat het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie. In samenwerking met de landelijke overheid heeft Europa decentraal inmiddels de Brexit Impact Scan ontwikkeld. De Brexit Impact Scan bereidt het bedrijfsleven voor op nog niet ontdekte en eventuele onverwachte gevolgen m.b.t. Brexit. De ‘Brexit Impact Scan’ voor bedrijven is te vinden via www.brexitloket.nl/impactscan

Daarnaast zijn wij benieuwd of u behoefte heeft aan een informatiebijeenkomst over de Brexit. Als op basis van de reacties een bijeenkomst gewenst is, dan zullen we dit verder op gaan pakken. Reacties graag naar wd@werkgeversdrechtsteden.nl
 
 
 
  Dag van de 1000 voorbeelden
  
 
 
  WD Agenda  
 
  13 maart 2019 Bedrijfsbezoek Quooker
  21 maart 2019 Theateravond Schouwburg Kunstmin, Peter Heerschop
  17 april 2019 Op de stoel van de rechter
  3 oktober 2019 Inspiratiedag
 
 
  Contact  
 
  WerkgeversDrechtsteden  
 
  Bezoekadres:
Duurzaamheidsfabriek
Leerparkpromenade 50
3312 KJ Dordrecht
Postadres:
Werkgevers Drechtsteden
Postbus 931
3300 AX Dordrecht
 
 
  Secretariaat:
Barbara Keuzenkamp
Wieske Welbedacht
Telefoon 078-6390033
E-mail: secretaris@werkgeversdrechtsteden.nl
 
 
  Reageren | Afmelden