Home
Nieuws
Agenda
Informatie
Organisaties
V-ID Terminal
Personen
Vacatures
Inspiratiedag
WDeals
Mijn WD
Contact

Poll

Heeft u belangstelling voor een WD café?


Ja
Nee
Twijfel
 
 
 

WD Nieuwsflits - 29-03-2019

 
Wordt de nieuwsbrief niet duidelijk getoond, Klik dan hier
 
  Inhoud nieuwsflits 29 maart 2019  
 
 
  Bijeenkomst 17 april: Rechtspreken in Nederland: fluitje van een cent of ingewikkelder dan je denkt!
 

Op 17 april aanstaande organiseert Werkgevers Drechtsteden samen met Ten Holter Noordam advocaten de bijeenkomst zeventien miljoen rechters. De bijeenkomst vindt plaats in de Rechtbank van Dordrecht aan de Steegoversloot 36.

We hebben allemaal onze opvattingen over ons strafrechtsysteem en de strafmaat die bij diverse delicten wordt toegepast. Op de 17de april is het niet de professionele rechter, maar u die recht zal moeten spreken. Nadat een professionele rechter u een zaak heeft voorgelegd en u het betoog van de officier van justitie en het pleidooi van de advocaat hebt kunnen aanhoren, is het aan u om te beslissen of en zo ja de verdachte bestraft moet worden en wat deze straf zou moeten zijn. Zo op het eerste gezicht een eenvoudige zaak, maar de ervaring leert dat het bepalen van de uiteindelijke strafmaat tot heftige discussies kan leiden. Op die dag bent u in de hoofdrol als rechter!

De presentatie is in handen van Marcel Smit, strafrecht advocaat. Samen met de Officier van Justitie, Frits de Groot en rechter Sander Geerars bespreken zij met u twee strafrechtzaken over actuele maatschappelijke onderwerpen.


 
 
 
  Op 16 mei bedrijfsbezoek aan Boon Food Group en de Makro Dordrecht
 

Binnenkort ontvangt u de uitnodiging voor een interessant bedrijfsbezoek aan twee bedrijven in Dordrecht, beiden gericht op de detailhandel. Boon Food Group sinds kort gevestigd op het bedrijventerrein Dordtse Kil III. Boon Food Group is een familiebedrijf dat al 126 jaar opereert in de levensmiddelenbranche. Boon Food Group bestaat uit een groothandel en een detailhandelsdivisie. Daarnaast gelegen de Makro, de voordelige groothandel met het meest complete productassortiment. Het bedrijfsbezoek wordt gecombineerd met de ledenvergadering.
 
 
 
  Benefic waterstof subsidie aanvraag gehonoreerd!!!!!
 

Met hulp van de Stichting Drechtsteden Onderneemt is een Benefic subsidie toegekend aan Koninklijke Van Twist ter ondersteuning van de realisatie van een waterstof tankstation aan de Laan der Verenigde Naties in Dordrecht. Volgende stap in het proces is de aanvraag van een DKTI  subsidie. Binnen de innovatietafel waterstof wordt hieraan hard gewerkt. Aanstaande maandag staat een vergadering van de innovatietafel gepland bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu samen met vertegenwoordigers van Rijkswaterstaat.

Zij willen kijken in hoeverre zij ons kunnen helpen en begeleiden bij onze realisatieplannen van waterstoftank stations in de Drechtsteden. De belangstelling en enthousiasme voor dit project is enorm groot in Den Haag omdat dit vanuit werkgeverskant wordt geïnitieerd. Graag willen zij dit als pilot voorbeeld voor de rest van ons land gaan inzetten. We zijn dus op de goede weg.
 
 
 
  Eerste bijeenkomst Innovatietafel Onderwijs en Bedrijfsleven
 

We zien in Nederland op dit moment een ontwikkeling waarbij met name het beroepsonderwijs verbinding zoekt met het bedrijfsleven. Meer en meer zien we dat arbeidsmarkt relevant opleiden voor de scholen een vanzelfsprekendheid is.

Als bestuur van Werkgevers Drechtsteden horen we regelmatig van onze leden dat het best lastig is om alle verzoeken van de scholen op waarde te schatten. Bedrijven zijn intrinsiek gemotiveerd om scholen te ondersteunen maar vragen om concreetheid én een bundeling van de verzoeken.

De innovatietafel onderwijs wil een eerste aanzet geven om te komen tot het bij elkaar brengen van alle wensen en behoeften van zowel bedrijfsleven als onderwijs.

Tijdens de eerste sessie met alle scholen uit de regio is er een inventarisatie gemaakt van hun wensen. Een paar voorbeelden: betrokkenheid bij stages, het praktische deel van keuzevakken (vmbo) meer bij en onder verantwoordelijkheid van bedrijven, docenten “bij de tijd” houden via stages en “meeloopdagen”,  de langere termijn ontwikkelingen binnen bedrijven/sectoren delen, enz. enz.

Voor 10 april nodigen we de bedrijven uit voor de innovatietafel onderwijs, waarna we één en ander gaan verbinden en gaan kijken of we de intermediair kunnen worden tussen onderwijs en bedrijfsleven.  

Door op hier te klikken treft u de vragen van het onderwijs aan het bedrijfsleven aan.
Wanneer u zich betrokken voelt bij het onderwijs in de Drechtsteden en de aansluiting op het bedrijfsleven en u wilt hierover meepraten en meedoen, reserveert u dan 10 april vanaf 15.00 in uw agenda.
Er is plaats/ruimte voor 20 deelnemers.

Aanmelden kan direct via secretaris@werkgeversdrechtsteden.nl

Nadere uitleg, agenda en locatie volgen binnen 2 weken.
 
 
 
  WD verstuurt fraude bestendige facturen
 

Binnenkort ontvangt u de contributiefactuur voor uw lidmaatschap bij Werkgevers Drechtsteden. De facturen zijn beveiligd tegen frauduleuze handelingen. Via de gegevens onderaan uw factuur kunt u deze controleren op authenticiteit.  

Wilt u meer weten over deze methodiek neem dan contact op via
service@v-id.org (onderdeel van WIDIDI)
 
 
 
  Nieuwe naam Dordtse Kil IV
 

Op Dordtse Kil IV wordt hard gewerkt aan het nieuwe logistieke bedrijventerrein dat in 2021 klaar is. Bij een nieuw terrein hoort ook een nieuwe naam. De gemeente en de ondernemersverenigingen DKIB, DOV en Werkgevers Drechtsteden maken deze graag aan u bekend.

Wij nodigen u als ondernemer uit de regio uit bij de lanceringsborrel op donderdag 18 april a.s. bij Restaurant Chez Heeren Jansen.
 
 
 
  Mobiliteit! Het thema voor het eerste Port of BUSINESS congres van 2019
 

Noteer dit event alvast in uw agenda. 9 mei 2019 vindt het mobiliteitscongres plaats bij Pompgebouw de Esch in Rotterdam. Er is voor u een mooi programma gemaakt in samenwerking met de verkeersonderneming. Verdere input kunt u verwachten van Rotterdam The Hague Airport, R.E.T. , Albeda en de ING. Partners met veel kennis en kunde over dit onderwerp.

Vanaf 15:30 uur bent u van harte welkom. De toegang van dit congres is gratis. U kunt zich opgeven via de website van Port of Business.
 
 
 
  Startschot voor ontwerp gigawatt elektrolysefabriek
 

Om de Nederlandse industrie van duurzame waterstof te kunnen voorzien moet er nog veel gebeuren. Duurzame waterstof is te maken via elektrolyse van water, met elektriciteit uit wind en zon. Om dat naar industrieel niveau te tillen is een schaalvergroting nodig met een factor duizend. Dat is precies het doel van het project ‘Gigawatt Elektrolysefabriek’ dat onlangs van start ging bij het Institute for Sustainable Process Technology.

 
 
 
  Drechtsteden gaan voor nieuwe energie
 

Gemeente Sliedrecht bereidt zich voor op een toekomst zonder aardgas. We gaan over op schonere, duurzamere warmtebronnen om te koken en onze huizen te verwarmen. Dit moet vóór het jaar 2050 klaar zijn. De afgelopen maanden heeft de gemeente samen met de andere gemeenten in de Drechtsteden, de woningcorporaties, netbeheerder Stedin en warmtebedrijf HVC een eerste schets gemaakt voor de overstap naar aardgasvrij. Hierin staat welke alternatieven voor aardgas per wijk in de Drechtsteden het meest voor de hand liggen.

Deze eerste schets, de zogeheten Transitievisie Warmte versie 1.0., is een onderzoeksbeeld en nog geen definitief beeld. Het is bedoeld om inwoners, gebouweigenaren en bedrijven die nu al van het aardgas af willen, alvast inzicht te geven in mogelijke alternatieven. Daarnaast vormt het een basis voor de gesprekken die de gemeenten met de bewoners gaan voeren over de verduurzaming van hun wijk.

 
 
 
  Dordrecht Evenementenstad van het jaar 2019
 

Dordrecht is Evenementenstad van het Jaar 2019. Die prijs kreeg Dordrecht bij de uitreiking van de Nationale Evenementenprijzen op 14 maart.

 
 
 
  Weekendafsluiting gedeelte Rijksstraatweg Dordrecht
 

Klik op de kaart voor een vergroting

Rijkswaterstaat voert in het weekend van vrijdag 29 maart tot maandag 1 april voorbereidende werkzaamheden uit voor de aanleg van de nieuwe afrit vanaf de A16 naar de N3 uit de richting Rotterdam. Er wordt nieuw asfalt aangebracht voor deze nieuwe afrit 20 ‘s-Gravendeel en de bewegwijzeringsportalen worden geïnstalleerd. Hiervoor wordt de Rijksstraatweg tussen tankstation Haan Postiljon en de N217/N3 in beide richtingen afgesloten van vrijdag 29 maart 20.00 uur tot maandag 1 april 05.00 uur. Verkeer wordt ter plaatse omgeleid via de A16.

 
 
 
  Drechtsteden doen aanbod aan nieuw provinciebestuur Zuid-Holland
 

Donderdag 28 maart zijn de nieuw gekozen Provinciale Statenleden van Zuid-Holland geïnstalleerd. Het nieuwe bestuur van Zuid-Holland staat voor de opgave om de provincie de komende periode verder te brengen en de inwoners te laten genieten van de brede welvaart in onze provincie. De regio Drechtsteden draagt graag bij aan die opgave en heeft een duidelijke boodschap aan het nieuwe bestuur van de provincie: samen ontwikkelen en investeren in de Drechtsteden.

 
 
 
  Subsidieregeling ESF Duurzame Inzetbaarheid Bedrijven/Instellingen 2019
 

Van 8 april tot en met 12 april a.s. kan weer subsidie worden aangevraagd voor investeringen in medewerkers.

Bent u voornemens een externe adviseur in te schakelen die zich bezig gaat houden met HR gerelateerde activiteiten die de inzetbaarheid van medewerkers bevorderen? Met behulp van de subsidieregeling ESF Duurzame Inzetbaarheid is het mogelijk 50% van de kosten van de externe adviseur te subsidiëren, tot een maximum van €12.500. Het doel is werknemers die nu en in de toekomst gezond, gemotiveerd en productief aan het werk blijven.

Thema’s Duurzame Inzetbaarheid
Om in aanmerking te komen voor subsidie moet het project gericht zijn op een of meerdere van de volgende thema’s.

 

  • bevorderen van gezond en veilig werken, waaronder een gezondere leefstijl, het terugdringen van werkstress en ongewenst gedrag in de werksfeer;
  • bevorderen van een leercultuur voor werkenden, waaronder het erkennen van niet-bedrijfsspecifieke kennis en vaardigheden;
  • stimuleren van interne mobiliteit van werkenden, het anticiperen op individuele ambities en ontwikkelmogelijkheden en het begeleiden van werknemers naar ondernemerschap;
  • bevorderen van een flexibele werkcultuur, waaronder het invoeren van flexibel arbeidstijdenmanagement.

Meer informatie kunt u krijgen bij Pieter Braat van IMC, +31 (0)184 49 68 07 p.braat@imcosa.nl

 
 
 
  Nieuwsbrief Innovation Quarter
 

Geïnteresseerd in interessante berichten van het Innovation Quarter, klik hier.
 
 
 
  Banenontwikkeling Dordrecht Inland Seaport
 

Op initiatief van de Port of Rotterdam en de gemeente Dordrecht werd op 13 maart bij Engie een interessante bijeenkomst georganiseerd in samenwerking met de BIZ Krabbepolder Zeehaven-zuid en Louterbloemen.  Het thema betrof de banenontwikkeling in ons gebied. Dordrecht Inland Seaport, zoals de officiële naam luidt, omvat beide BIZ-gebieden en is goed voor bijna 4000 banen.

Invulling van huidige en toekomstige vacatures is een zeer belangrijke prioriteit bij veel bedrijven.
Presentaties werden gegeven door Erwin Boer van de arbeidsmarkt Drechtsteden, Daan Wortel, innovatiemanager ROC Da Vinci en Berith Berflo, adviseur sociale infrastructuur Port of Rotterdam.  Toehoorders waren met name HR-functionarissen en managers waaronder diverse bestuurders van de beide BIZZEN. Namens Port of Rotterdam en de gemeente Dordrecht waren de gebiedsmanagers en Wethouder Maarten Burggraaf aanwezig.

Naast het verslag van de uitgevoerde inventarisatie op het gebied van personeelsontwikkeling, werd met name gekeken naar concrete en praktische stappen die gezet kunnen worden om de vacatures in te vullen.
Afgesproken is verder in beeld te brengen welke vacatures er bij de bedrijven zijn en hoe deze met vereende krachten van de betrokken partijen ingevuld kunnen worden.
Indien personeelsontwikkeling binnen uw bedrijf ook de nodige aandacht heeft en u graag wilt aanhaken bij deze collectieve aanpak geef dan uw HR- contactgegevens door aan de BIZ (info@bizkpzh.nl).
 
 
 
  WD Agenda  
 
  17 april 2019 Op de stoel van de rechter
  16 mei 2019 Bedrijfsbezoek Boon Food Group en de Makro Dordrecht
  17 juni 2019 Dinnerdate in Alblasserdam
  18 september 2019 Bijeenkomst ondernemersverenigingen Drechtsteden in Spektakel
  3 oktober 2019 Inspiratiedag
 
 
  Contact  
 
  WerkgeversDrechtsteden  
 
  Bezoekadres:
Duurzaamheidsfabriek
Leerparkpromenade 50
3312 KJ Dordrecht
Postadres:
Werkgevers Drechtsteden
Postbus 931
3300 AX Dordrecht
 
 
  Secretariaat:
Barbara Keuzenkamp
Wieske Welbedacht
Telefoon 078-6390033
E-mail: secretaris@werkgeversdrechtsteden.nl
 
 
  Reageren | Afmelden