Home
Nieuws
Agenda
Informatie
Organisaties
V-ID Terminal
Personen
Vacatures
Inspiratiedag
WDeals
Mijn WD
Contact

Poll

Heeft u belangstelling voor een WD café?


Ja
Nee
Twijfel
 
 
 

Miljoenen voor jeugdwerkeloosheid

 
     
     
  Nieuwsflits Werkgevers Drechtsteden  
  23 juni 2009  
 
€ 153 miljoen beschikbaar voor regionale aanpak jeugdwerkloosheid,
NU DE PLANNEN NOG !!!!!

De jeugdwerkloosheid zal de komende weken explosief gaan toenemen. Ook in de Drechtsteden beëindigen nu duizenden jongeren hun schoolopleiding, waarna door de recessie velen geen baan zullen kunnen vinden.
We kennen uit het verleden nog de negatieve gevolgen van jeugdwerkloosheid. Een verloren generatie is iets wat ons niet meer mag overkomen, de gevolgen zullen dan nog decennialang voelbaar zijn.
Redenen te over voor het kabinet om korte termijn maatregelen te nemen tegen jeugdwerkloosheid. Maatregelen die moeten voorkomen dat de jongeren zonder werk of opleiding thuis komen te zitten.
Hier is maar liefst een bedrag van € 250 miljoen voor vrijgemaakt.

Effectief aanpakken is een kwestie van samen doen. Daadwerkelijk samenwerken met verschillende concrete acties. De overheid doet daarom een appèl aan werkgevers om vacatures, leerwerkplaatsen en stages. Een appèl aan de gemeenten om de plannen in de regio uit te voeren met maximaal maatwerk. En een appèl aan de jongeren en hun ouders om de kansen te grijpen die er zijn, waarbij doorleren als een prima tijdelijke oplossing kan worden gezien.

Het actieplan Jeugdwerkloosheid moet vooral in de regio’s uitgevoerd worden. Het kabinet gaat daarom op korte termijn met 30 regio’s convenanten sluiten. Hierin staan concrete maatregelen voor iedere regio om de jeugdwerkloosheid te bestrijden. Basis hiervoor is een regionaal plan van aanpak. Alle partijen die kunnen bijdragen aan het creëren van participatiemogelijkheden van jongeren,
kunnen in de regio aankloppen voor ondersteuning. Het kabinet stelt voor dit regio-offensief € 153 miljoen beschikbaar.

Maar nu nog de regionale invulling. Voor de regio Drechtsteden-Gorinchem zou het kunnen gaan om een bedrag tussen de € 5 en 10 miljoen, MITS we ook goede plannen hebben. Echter gerichte plannen zijn er nog slechts in beperkte mate, terwijl er haast geboden is. Op dit moment zijn de gemeentes en uitvoeringsinstanties aan het nadenken wat effectief mogelijk is. Maar we mogen als bedrijfsleven bij de plannen niet afwachtend achterover leunen en wachten op wat anderen verzinnen. We zijn ook zelf aan zet en kunnen ook zelf plannen indienen. Vanuit de uitzendbranche, vanuit opleidingsinstituten, vanuit brancheverenigingen, en natuurlijk ook door zelfstandige ondernemers.
Vanuit het standpunt van de overheid: Graag zelfs. Als het bedrijfsleven zelf kansen en mogelijkheden zien, is de succesfactor vaak heel gunstig.

De Werkgevers Drechtsteden doet daarom een oproep aan haar leden en de overige bedrijven in de regio, om mee te denken. Zo mogelijk in combinatie met uw regionale branchevereniging.
Concrete plannen kunt u aanreiken bij het secretariaat van de werkgevers Drechtsteden, wd@werkgeversdrechtsteden.nl, tel 078-6390033. Graag op zo kort mogelijke termijn, want het actieplan zal al snel worden vastgesteld. Als WD zijn we hier nauw bij betrokken en kunnen uw plannen (of vragen) direct doorleiden naar degenen die nu druk doende zijn met de regionale invulling.

Voor meer informatie over het landelijke Actieplan Jeugdwerkloosheid, lees meer: http://home.szw.nl/index.cfm?rubriek_id=391818&hoofdmenu_item_id=13826&link_id=169905


Bestuur Werkgevers Drechtsteden