Home
Nieuws
Agenda
Informatie
Organisaties
V-ID Terminal
Personen
Vacatures
Inspiratiedag
WDeals
Mijn WD
Contact

Poll

Heeft u belangstelling voor een WD café?


Ja
Nee
Twijfel
 
 
 

Van D@T naar Do-IT

 
   
     
  Van D@T naar Do-IT.  
  25 november 2009  
 
November 2009: Bijna een jaar na de start van D@T vindt evaluatie over dit nieuwe initiatief plaats. Met veel elan is dit jaar gewerkt aan het agenderen van aantrekkelijke IT-onderwerpen. Er is - met de één wat meer dan met de ander – met de deelnemers van D@T van gedachten gewisseld over IT-aangelegenheden. De communicatie naar ‘de achterban’ is geprofessionaliseerd en het secretariaat heeft waar mogelijk een pleidooi gehouden om lid te worden van de werkgroep.

ICT is de aorta van elke onderneming en blijft de volle aandacht waard. In de turbulentie van 2009 richt(t)en de gemoederen zich vnl. op andere zaken, maar zodra de rust is weergekeerd zal blijken dat de ICT-ontwikkelingen zijn doorgegaan en het van bedrijven veel vraagt om op dat gebied niet achterop te geraken. Het speerpuntenbeleid van de WD geeft onder de punten 2, 3 en 7 duiding van haar beleid gericht op innovatiekracht, informatisering en infrastructuur, kortom een 3-tal punten met een duidelijk ICT-karakter. Voor de uitwerking van die punten kan een Taskforce behulpzaam zijn.

In overleg tussen een afvaardiging van het WD-bestuur (Gert Jongeneel en Wico van Helden), een ICT-lid van het eerste uur (Henri Vermeulen van Florensis) en ondergetekende is nagedacht hoe dit vanaf 2010 vorm kan worden gegeven. Het is daarbij niet zozeer de vraag welke onderwerpen er aan de orde moeten komen, want deze zijn er voldoende te vinden (in ieder geval zal het onderwerp Glasvezel voor 2010 als rode draad op de agenda te staan). Maar het gaat er vooral om de juiste wijze te vinden waarin naar de WD-leden wordt gecommuniceerd.

Vastgesteld wordt dat een 2-ledige opzet het beste past: enerzijds een strategische invalshoek waarbij met name directie en senior-management zullen worden aangesproken; anderzijds een technische invalshoek om specifieke details onder de aandacht te brengen bij de specialisten. Dit willen we doen door lezingen (bijv. door het kettingbrief-principe ‘Wie (van de leden) wil wat vertellen’) en door (technische) uiteenzetting middels een digitaal forum/web portal. Voor wat betreft de lezingen kan zelfs gedacht worden aan het kopen van spreektijd (een suggestie daarvoor kwam van één van de WD-leden).

Kortom, ICT mag niet uit de agenda’s verdwijnen en verdient met het oog op de WD-speerpunten de volle aandacht. De vorm is bovengenoemd geschetst en gezamenlijk willen we ons inzetten om dit vorm te geven. Oftewel D@T, wordt Do-IT (Drechtsteden Ondernemers doen het met IT).

Heeft u suggesties of wensen voor een bepaald onderwerp of wilt u aan uw mede WD-leden een ICT-innovatie of –issue kwijt, meldt het één van ons en wij zorgen voor de invulling!


Peter de Graaf
(mede namens bovengenoemden)