Home
Nieuws
Agenda
Informatie
Organisaties
V-ID Terminal
Personen
Vacatures
Inspiratiedag
WDeals
Mijn WD
Contact

Poll

Heeft u belangstelling voor een WD café?


Ja
Nee
Twijfel
 
 
 

uitnodiging politiek debat 10 februari

 
   
     
  Uitnodiging politiek debat 10 februari  
  18 januari 2010  
 
Beste leden, 

Betreft: (Dordtse) Ondernemers in debat met Dordtse politieke partijen
Datum: 18 januari 2010

Geachte heer, mevrouw

Op woensdag 10 februari vindt in het Atrium van het DaVinci College op het Dordtse Leerpark een groot lijsttrekkersdebat plaats. Het is een initiatief van vijf samenwerkende ondernemersverenigingen. En het doel is duidelijk: in debat gaan met de fractieleiders van de verschillende politieke partijen die deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen van Dordrecht op 3 maart.

Een avond waarop vertegenwoordigers van de Werkgevers Drechtsteden (WD), de Dordrechtse Ondernemersvereniging (DOV), de Maatschappij, de Turkse Ondernemersvereniging Drechtsteden (TOVD), en het Contact Jonge Bedrijven Drechtsteden (CJBd) duidelijk op tafel willen krijgen hoe - en op welke wijze - de plaatselijke politici de belangen van het bedrijfsleven denken te behartigen.
En het gaat er na de verkiezingen natuurlijk ook om of de partijen zich dan nog willen houden aan hun verkiezingsbeloften. Met name als het nieuwe college van B & W (het dagelijks bestuur van de stad) geformeerd moet worden.

Thema’s

De vijf organisaties, waarvan de leden erkennen dat ‘Maatschappelijk Ondernemen’ voor hen geen dode letters zijn, doen niet alleen een beroep op de ondernemers, maar ook op de inwoners van Dordrecht. Wij vragen hen concreet om thema’s aan te dragen en vragen te stellen die tijdens de debatavond aan de orde kunnen komen. Welke economische thema’s aan de orde komen, hangt dus niet alleen af van de inbreng van de ondernemers zelf, maar zeker ook van wat vanuit de bevolking van de stad wordt aangedragen.

Website

Ondernemers en inwoners van Dordrecht kunnen hun vragen nu al kenbaar maken via de website www.dordtsedebatten.nl. De Commissie Politiek Debat 2010, met vertegenwoordigers van de vijf ondernemersclubs, zal samen met gespreksleider Thijs Blom (RTV Rijnmond) een selectie maken van de ingediende vragen die tijdens het debat aan de verschillende lijsttrekkers worden voorgelegd.
Komt uw vraag niet aan de orde? Dan kunt u er zeker van zijn dat uw vraag na afloop van het debat persoonlijk aan de betreffende lijsttrekker wordt overhandigd. Ook kunt u uw vraag na afloop persoonlijk stellen aan de heren en dames politici tijdens de borrel in het Grand Café van het DaVinci college.

Inmiddels hebben alle politieke partijen laten weten aan het debat te zullen deelnemen. RTV Rijnmond zal televisie opnamen maken en de confrontatie tussen politici en ondernemers uitzenden op zondag 14 februari.

De bijeenkomst begint om 20.00 uur aan de Leerparkpromenade 100 (Maria Montesorrilaan, voor het navigatiesysteem). Inloop vanaf 19.30 uur. Aanmelden kan via de website www.dordtsedebatten.nl. Zorg dat u erbij bent en stuur uw prangende vragen alvast in.

Met vriendelijke groet
namens de organiserende partijen,


Barbara Keuzenkamp