Home
Nieuws
Agenda
Informatie
Organisaties
V-ID Terminal
Personen
Vacatures
Inspiratiedag
WDeals
Mijn WD
Contact

Poll

Heeft u belangstelling voor een WD café?


Ja
Nee
Twijfel
 
 
 

Colleges stemmen in met Structuurvisie Maasterras

 
   
     
  Colleges stemmen in met Structuurvisie Maasterras  
  25 januari 2010  
 
De colleges van B&W van de gemeenten Dordrecht en Zwijndrecht hebben ingestemd met de Structuurvisie Maasterras. Dit is een belangrijke stap om het gebied tussen de NS-stations van Zwijndrecht en Dordrecht de komende twintig jaar te ontwikkelen tot zakelijk hart van de Drechtsteden. De structuurvisie ligt vanaf maandag 18 januari 2010 zes weken ter inzage.

Visie op ontwikkeling
De Structuurvisie Maasterras geeft een idee hoe het gebied er in de toekomst uit kan komen te zien. Het vormt de basis voor de latere bestemmingsplannen. In een voorlopige fasering beginnen de eerste werkzaamheden, langs de Oude Maas (het Zakelijk Hart) en het Stationsgebied Zwijndrecht, op zijn vroegst vanaf 2013. De uiteindelijke start van de realisatie hangt af van de economische situatie en behoefte aan woningen of kantoren. In andere deelgebieden wordt in 2018 of later begonnen.

De structuurvisie beschrijft hoe het Maasterras kan bijdragen aan een sterkere ruimtelijke en economische structuur in de regio op lange termijn. De centrale ligging in de regio, aan snelweg, spoor en water en nabij de historische binnenstad van Dordrecht, maakt het mogelijk om wonen, werken en stedelijke voorzieningen te combineren. Die combinatie van functies op een zeer goed bereikbare plek is bijzonder.

Mogelijke invulling
In het Maasterras worden de komende twintig jaar appartementen, stadswoningen en grondgebonden woningen met veel onderlinge verschillen gerealiseerd. Gezamenlijk is dit voorlopig geraamd op circa 170.000 m2. Bij de locatie passen specifieke doelgroepen en bijzondere woonconcepten. Ook kunnen de functies wonen en werken gecombineerd worden, bijvoorbeeld door een kantoor aan huis.
Het Maasterras wordt het zakelijk hart van de regio. Het kantorenprogramma, geraamd op zo’n 118.000 m2, richt zich voor een groot deel op regionale bedrijven die in het Maasterras een interessant vestigingsalternatief kunnen vinden. Langs de snelweg wordt op de zogeheten zichtlocaties ruimte gereserveerd voor grotere en bovenregionale kantoren.
Voor een prettig woon- en werkklimaat zijn voorzieningen op wijkniveau van groot belang. De centrale en bereikbare ligging maakt het Maasterras ook zeer geschikt voor voorzieningen met een regionaal karakter, zoals overheidsfuncties en congresfaciliteiten.

Inspraak
De gemeenten Dordrecht en Zwijndrecht vinden het belangrijk te horen wat bewoners en ondernemers in en rond het plangebied van de Structuurvisie Maasterras vinden. Het document ligt daarom tot 1 maart 2010 ter inzage. Belanghebbenden kunnen in deze periode een inspraakreactie indienen. Ook worden er inloopbijeenkomsten georganiseerd. Na de inspraakperiode gaat de structuurvisie ter vaststelling naar de gemeenteraden.

Op www.maasterras.nl is de volledige structuurvisie te downloaden. Ook is er een verkorte publieksversie geplaatst.

Maandag 1 februari 2010 van 17.30 tot 20.00 uur is er een inloopbijeenkomst voor de ondernemers in restaurant Captains, Scheepsmakerij 100 te Zwijndrecht. Zowel de ondernemers uit Zwijndrecht als de ondernemers uit Dordrecht worden hiervoor uitgenodigd. U hoeft zich hiervoor niet aan te melden.