Home
Nieuws
Agenda
Informatie
Organisaties
V-ID Terminal
Personen
Vacatures
Inspiratiedag
WDeals
Mijn WD
Contact

Poll

Heeft u belangstelling voor een WD café?


Ja
Nee
Twijfel
 
 
 

Proeftuin Maritieme Innovatie

 
   
     
  Proeftuin Maritieme Innovatie  
  28 januari 2010  
 
Het Drechtstedenbestuur stelt de komende drie jaar totaal € 300.000 beschikbaar voor een zogenaamde proeftuin Maritieme Innovatie. Sliedrecht had rond project ’t Plaatje al in 2007 het voortouw genomen tot het versterken van de innovatie in het maritieme cluster van de Drechtsteden. Naast het Drechtstedenbestuur dragen ook private partijen financieel bij. Inmiddels is ook een financiële bijdrage van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) aangevraagd.

Met ’t Plaatje als aanleiding hebben de gemeente Sliedrecht, de Drechtsteden, Werkgevers Drechtsteden (WD) en de Kennisalliantie Zuid-Holland, vorig jaar de businesscase Proeftuin Maritieme Innovatie laten uitwerken door Holland Marine Equipment (HME). Op basis van de businesscase heeft het Drechtstedenbestuur besloten voor dit initiatief € 300.000 voor drie jaar beschikbaar te stellen.

Proeftuin Maritieme Innovatie

Proeftuin
Doel van de Proeftuin Maritieme Innovatie is de economische positie van bedrijven die werkzaam zijn in het maritieme cluster, in de regio Drechtsteden (Plus Regio), te versterken. In de proeftuin worden collectieve innovatieprojecten, zoveel mogelijk met studenten van de MBO, HBO en universiteit of kennisinstellingen geïnitieerd en uitgevoerd.

De projecten zijn laagdrempelig van opzet en staan open voor ondernemers, onderwijs, overheid en branche-organisaties. HME heeft potentiële projecten vanuit de markt geïnventariseerd en daar partners in het onderwijs bij gezocht. Het maritieme cluster strekt zich verder uit dan de bestuurlijke regio Drechtsteden. Daarom staat de proeftuin ook open voor bedrijven van buiten de Drechtsteden.
De interesse vanuit het bedrijfsleven is groot; HME kreeg al diverse projecten uit de regio aangeboden, waarmee direct gestart kan worden. 

Werkgevers Drechtsteden
De proeftuin is een programma dat uitgevoerd wordt in opdracht van Werkgevers Drechtsteden. Er wordt geen aparte entiteit voor opgericht. Het projectmanagement ligt bij HME te Rotterdam. Een klankbordgroep waarin de participanten zitting hebben houden toezicht op de werkzaamheden in de proeftuin. 

Financiering
De totale projectkosten bedragen ongeveer € 1,5 miljoen. De financiering wordt bijeen gebracht door de brancheverenigingen Scheepsbouw Nederland en de Stichting Projecten Binnenvaart, Drechtsteden, enkele kennisinstellingen en de provincie Zuid-Holland.

EFRO
Inmiddels is voor de ‘Proeftuin Maritieme Innovatie’ is EFRO-subsidie aangevraagd. EFRO is één van de structuurfondsen, bedoeld om de belangrijkste regionale onevenwichtigheden in de Europese Unie terug te dringen. Het programma heeft een looptijd hebben van drie jaar. Verwacht wordt dat het project in het tweede kwartaal officieel zal worden goedgekeurd. Na afloop van het programma is het de bedoeling dat de ‘Proeftuin’ zelfstandig kan doorgaan. Eerder kregen de Drechtsteden al EFRO-subsidie voor onder meer de aanleg van Walstroom.

Digitaal loket
Om het geld voor het project optimaal in te zetten, is gekozen voor een goed digitaal loket in de vorm van een nieuwe website. Aan de specifieke innovatieprojecten wordt gewerkt binnen de poorten van de deelnemende onderwijsinstellingen. Daar zijn ook de benodigde (lab-)faciliteiten aanwezig. 

Belang voor de regio
De Proeftuin Maritieme Innovatie draagt bij aan meerdere regionale doelstellingen. Recente studie van de Erasmus Universiteit toont aan waar de sterke punten van onze regio liggen: deltatechnologie, binnenvaart en scheepsbouw. In deze sectoren liggen de kansen voor de toekomst, mits geïnvesteerd wordt in kennis en innovatie. De Proeftuin Maritieme Innovatie springt hierop in. Door te investeren in innovatie verbetert echter niet alleen de concurrentiepositie van de regio. De proeftuin draagt
ook bij aan het versterken van de regionale onderwijsinfrastructuur en het terugdringen schooluitval; doelstellingen uit het programma Sociaal.