Home
Nieuws
Agenda
Informatie
Organisaties
V-ID Terminal
Personen
Vacatures
Inspiratiedag
WDeals
Mijn WD
Contact

Poll

Heeft u belangstelling voor een WD café?


Ja
Nee
Twijfel
 
 
 

Herinnering Ondernemersontbijt

 
   
     
  Herinnering Ondernemersontbijt Mobiliteit
en Bereikbaarheid
 
  28 januari 2010  
 
Geachte ondernemer,

Mobiliteit en bereikbaarheid zijn belangrijke factoren als het gaat om een aantrekkelijk vestigingsklimaat. Diverse organisaties in Dordrecht en de regio timmeren dagelijks hard aan de weg om dit zo goed mogelijk te regelen. Maar ook u kunt wat doen! Wij nodigen u daarom van harte uit voor het Ondernemersontbijt Mobiliteit en Bereikbaarheid op woensdag 3 februari a.s.

Naast een overzicht van wat wij allemaal doen op dit gebied, leggen wij u tijdens het ontbijt graag uit wat u als ondernemer zelf kunt doen om de mobiliteit en bereikbaarheid van uw bedrijf, personeel en klanten te verbeteren. Tijdens een interactief debat, onder leiding van dagvoorzitter en publicist Marc Maartens, dagen wij u uit om hierover uw ideeën te geven.

Maar daar laten wij het niet bij. Om u te helpen deze ideeën uiteindelijk ook vorm te geven, ondertekenen de Drechtsteden die ochtend ook een convenant waarmee € 650.000 beschikbaar komt om de beste ideeën te helpen realiseren.

Bijzondere gast tijdens het ontbijt is de heer A. Brok, de nieuwe burgemeester van Dordrecht. Hij ziet ernaar uit met u kennis te maken!

Tijd Van 7:30 tot 10:00 uur
Locatie: Rob Heijkoop Trading
Heliotroopring 300
3316 KG Dordrecht

Wij zien u graag op 3 februari!

Kamer van Koophandel
Vervoer Coördinatie Centrum Zuid-Holland-Zuid
Regio Drechtsteden
Werkgevers Drechtsteden
Gemeente Dordrecht


Programma ondernemersontbijt

7:30 uur Inloop

8.00 uur Ontvangst door de heer T. G. Muller, namens Federatie
Ondernemersverenigingen Drechtsteden

8.05 uur Introductie van de heer A.A.M. Brok, nieuwe burgemeester van Dordrecht

8.20 uur Wethouder F.J. van den Oever over knelpunten en oplossingen op het gebied
van bereikbaarheid

8.35 uur De heer S.J. Veerman, regionaal portefeuillehouder bereikbaarheid, over
Mobiliteitsmanagement in de Drechtsteden
De heer T. G. Muller over de rol van Mobiliteitsambassadeurs
Koploperbedrijf over de eigen ambities op het gebied van mobiliteit

9.05 uur Interactief debat over Mobiliteit en Bereikbaarheid onder leiding van
Marc Maartens, publicist op het gebied van mobiliteit

9.50 uur Ondertekening convenant Mobiliteitsmanagement ‘Drechtsteden Bereikbaar,
Zakelijk Slim Mobiel’

10.00 uur Einde ondernemersontbijt