Home
Nieuws
Agenda
Informatie
Organisaties
V-ID Terminal
Personen
Vacatures
Inspiratiedag
WDeals
Mijn WD
Contact

Poll

Heeft u belangstelling voor een WD café?


Ja
Nee
Twijfel
 
 
 

Nieuwsflits 04-02-2010

 
   
     
  Nieuwsflits Werkgevers Drechtsteden  
  4 februari 2010  
 
Mijlpaal van 11000 ton voor Heerema Zwijndrecht

Tijdens de ledenvergadering op 15 december jl. hebben we een bedrijfsbezoek gebracht bij Heerema Fabrication Group in Zwijndrecht. We hebben daar in de fabriekshal het imposante Valhall hoofddek mogen bewonderen. In verband met het bereiken van de maximale bouwhoogte heeft het 11000 ton wegende dek de grote fabricagehal van Heerema Zwijndrecht verlaten om buiten verder te worden afgebouwd.

Het Valhall hoofddek heeft een lengte van honderd meter, een breedte van 47 meter en een hoogte van 50 meter. De verwachting is dat alle constructies eind mei/begin juni Zwijndrecht zullen verlaten voor vervoer naar Noorwegen.De filmopnamen die gemaakt zijn van de verplaatsing van het hoofddek naar buiten toe zijn toegevoegd op het profiel van Heerema op de WD sphere. Een kijkje is de moeite waard.

Zijn er bij uw bedrijf ook vermeldenswaardige activiteiten waar u film- of fotoopnamen van heeft gemaakt, die u graag kenbaar wilt maken aan andere ondernemers, dan kunt u zelf uw profiel aanpassen of contact opnemen met:
 
Dijkje 163
2987 VK Ridderkerk
0180-416816
info@wididi.com Belangrijkste maatregelen per 1 januari 2010 op het terrein van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Deeltijd WW
De deeltijd-WW wordt verlengd tot 1 april 2010. Het kabinet treft verschillende maatregelen om de inzetbaarheid van werknemers te vergroten, zoals de omscholingsbonus. Door middel van scholing en goed loopbaanbeleid kunnen werknemers makkelijker naar ander werk in een sector waar vacatures zijn. Bedrijven die voor 1 april 2010 gebruikmaken van de deeltijd- WW, kunnen verlengen tot maximaal 15 maanden. De deeltijd-WW is voor een minimale periode van 26 weken en heeft een minimale omvang van 20 procent per werknemer.

Lastenvermindering
Werkgevers betalen vanaf 1 januari 2010 minder premies als zij een oudere werknemer in dienst nemen die eerder een uitkering kreeg op grond van de Algemene Nabestaandenwet. De premiekorting bedraagt Euro 6.500 per jaar. Ook dalen de werkgeverslasten voor banen van jongeren tot 23 jaar met een loon onder 50% van het voor de betrokken jongere geldende wettelijk minimumloon (kleine banen). Werkgevers betalen voor deze banen in 2010 geen premies voor de WW (sectorpremie en Awf-premie) en de WIA/WAO (basispremie, gedifferentieerde premie WGA en uniforme premie WAO). Daarnaast zijn kleine banen vrijgesteld van de inkomensafhankelijke bijdrage ZVW. De werkgever betaalt daarom in 2010 geen vergoeding voor deze bijdrage aan de werknemer. Bij elkaar besparen deze maatregelen de werkgever circa 15% van de loonkosten.

Mensen met een beperking
Startende ondernemers met een beperking krijgen per 1 januari 2010 meer mogelijkheden hun bedrijf uit te oefenen. Zij kunnen nu structureel een aantal voorzieningen krijgen die zij nodig hebben in verband met hun handicap, bijvoorbeeld een voorleeshulp, doventolk of aanpassing van de werkplek. Vanaf het vierde jaar na de start is er een inkomensgrens van toepassing.

Uitzendkrachten
Uitzendkrachten krijgen meer mogelijkheden onderbetaling ongedaan te maken. Zij kunnen, indien zij zijn ingehuurd door niet-gecertificeerde uitzendbureaus, ook de bedrijven voor wie zij werken aansprakelijk stellen voor het betalen van het wettelijk minimumloon en vakantiegeld. Bij gecertificeerde uitzendbureaus is dit niet mogelijk.

. . . lees verder op Internet