Home
Nieuws
Agenda
Informatie
Organisaties
V-ID Terminal
Personen
Vacatures
Inspiratiedag
WDeals
Mijn WD
Contact

Poll

Heeft u belangstelling voor een WD café?


Ja
Nee
Twijfel
 
 
 

Herinnering Symposium Bovenregionale Bedrijventerreinen

 
   
     
  Herinnering Symposium Bovenregionale Bedrijventerreinen  
  4 februari 2010  
 
Geachte WD leden,

Graag herinneren wij u aan de uitnodiging voor een informatieve ondernemersbijeenkomst over de komende ontwikkeling van de bedrijvenlocaties Westelijke Dordtse Oever (WDO) in Dordrecht en Nieuw Reijerwaard in Ridderkerk.

Zoals bekend zijn beide bedrijventerreinen aangewezen als kortetermijnalternatieven voor het groot-schalige bedrijventerrein dat in het noorden van de Hoeksche Waard gerealiseerd had moeten worden voor de opvang van havengerelateerde bedrijven uit de regio Rotterdam. Het terrein Nieuw Reijerwaard betreft een transformatie van glastuinbouw naar bedrijventerrein. De WDO is een complex gebied, bestaande uit herstructureringslocaties (met name in het Zeehavengebied Dordrecht), de uitgifte van reeds ontwikkeld bedrijventerrein (Dordtse Kil 3) en nog te ontwikkelen bedrijventerrein (Dordtse Kil 4).

Inmiddels zijn de convenanten tussen gemeenten, provincie en rijk over (de financiering van) beide locaties getekend en is het wachten op de vervolgstappen. Een mooi moment om samen met u over de invulling van deze vervolgstappen en de effecten van deze ontwikkelingen voor het gevestigde regionale bedrijfsleven van gedachten te wisselen.

De bijeenkomst wordt gehouden op:

woensdag 10 februari a.s. van 16.00 tot 17.30 uur (start inloop vanaf 15.30 uur)
locatie: Theater Cascade, Hoge Kade 50, 3341 BE Hendrik Ido Ambacht
Bij dit theater is ruim voldoende parkeergelegenheid aanwezig

Tijdens de bijeenkomst zal door de directeur Infrastructuur en Maritieme Zaken van het Havenbedrijf Rotterdam, André Toet, worden ingegaan op de aanleiding voor en effecten van de ontwikkeling van de WDO en Nieuw Reijerwaard voor havengerelateerde bedrijven. Daarnaast zal hij aandacht besteden aan de zeer actuele samenwerking tussen Dordrecht en het Havenbedrijf Rotterdam voor het Zeehavengebied.

De wethouders Economische Zaken van de gemeenten Barendrecht en Dordrecht, Martin Schreurs en Ferdinand van den Oever, zullen de plannen voor Nieuw Reijerwaard en de WDO presenteren en ingaan op de gevolgen voor gevestigde bedrijven.

In een vraaggesprek zal Paul Vismans, directeur van de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Drechtsteden (ROM-D) ingaan op de rol van de ROM-D bij de ontwikkeling van de WDO en overige bedrijventerreinen in de Drechtsteden.

De leiding van deze middag is in handen van journalist Gert van ’t Hof.

Programmaopzet

15.30 uur: Inloop voor de bijeenkomst, ontvangst met koffie en thee

16.00 uur: Welkom door Teun Muller, voorzitter Samenwerkende Ondernemersverenigingen Drechtsteden

16.05 uur: Inleiding door André Toet, directeur Infrastructuur en Maritieme Zaken van het Havenbedrijf Rotterdam: ‘Noodzaak opvang havengerelateerde bedrijven’

16.25 uur: Presentatie wethouder EZ van de gemeente Barendrecht, Martin Schreurs:
‘Nieuw Reijerwaard - etikettering bedrijventerreinen’

16.45 uur: Presentatie wethouder EZ van de gemeente Dordrecht, Ferdinand van den Oever:
‘Westelijke Dordtse Oever, van claim naar kans’

17.05 uur: Vraaggesprek door Gert van ’t Hof met Paul Vismans over de rol van de ROM-D

17.20 uur: Afsluiting programma door Gert van ’t Hof met Theo Schut, voorzitter kring
Drechtstreek, Kamer van Koophandel Rotterdam.

Uiteraard is er na iedere presentatie gelegenheid tot het stellen van (kritische) vragen. Uw inbreng en reacties zijn van wezenlijk belang bij de invulling van de verdere plannen. Laat deze gelegenheid niet voorbijgaan om uw vragen en opmerkingen naar voren te brengen!

Na afloop van het programma is er onder het genot van een hapje en een drankje gelegenheid om verder over het onderwerp door te praten.

Wij verzoeken u vriendelijk zich voor deze bijeenkomst aan te melden via onze website, of per fax met bijgevoegd antwoordformulier


Wij hopen u op 10 februari te ontmoeten!