Home
Nieuws
Agenda
Informatie
Organisaties
V-ID Terminal
Personen
Vacatures
Inspiratiedag
WDeals
Mijn WD
Contact

Poll

Heeft u belangstelling voor een WD café?


Ja
Nee
Twijfel
 
 
 

Nieuwsflits 13-04-2010

 
     
     
  Nieuwsflits  
  13 april 2010  
 
Lancering nieuw digitaal platform met al het werktalent
uit de regio

We nodigen u graag uit voor de officiële lancering van het unieke platform DREGO.nl op woensdag 14 april om 12.30 uur tot 14.00 uur. Drego.nl is een nieuwe,digitale samenwerking tussen het bedrijfsleven, het onderwijs en de overheid in de regio’s DREchtsteden en GOrinchem.Lees meer


Bedrijven Investeringszones werken voor ondernemers en gemeenten 
De Bedrijven Investeringszone (BIZ) werkt voor ondernemers en gemeenten. De praktijk van verschillende gemeenten en de ervaringen van de Kamer van Koophandel (KvK) en MKB-Nederland werden onlangs besproken op een expertmeeting georganiseerd door Nicis Institute. 

Tijdens de expertmeeting gaven de aanwezigen elkaar een aantal leerpunten en inzichten mee. Een aantal belangrijke inzichten en leerpunten die tijdens de expertmeeting zijn benoemd zijn...Lees meer


Weinig binding met Werkgever
Van de Nederlandse werknemers voelt 39 procent zich niet of nauwelijks betrokken bij de organisatie waarvoor men werkzaam is.

Lees meer


Deltaprogramma Rijnmond – Drechtsteden
Het Deltaprogramma Rijnmond – Drechtsteden behelst het opstellen van een plan van aanpak voor een geïntegreerde verkenning met betrekking tot de waterveiligheid, duurzame zoetwatervoorziening en ruimtelijke ontwikkeling in de regio Rijnmond – Drechsteden. 

In het kader van het opzetten van het plan van aanpak zijn door het programmateam een vijtigtal vertegenwoordigers van rijk, provincie, waterschappen, maatschappelijke organisaties en werkgevers uitgenodigd om te brainstormen over de door hen onderkende bedreigingen en nagestreefde ambities. Als oplossingsrichtingen zijn aan hen vier varianten voorgelegd. Namens het bestuur WD is Gert Jongeneel aanwezig geweest.

Lees meer


WD op de bres voor ondernemers in strijd tegen KPN

KPN B.V. heeft met feitelijke en financiële medewerking van een aantal WD leden een glasvezelinfrastructuur aangelegd in het bedrijventerrein Dordtse Kil III. Als tegenprestatie voor hun medewerking is KPN B.V. met de leden een – naar zij stelt – aantrekkelijk tarief overeengekomen. De tussen partijen gesloten overeenkomsten hebben een duur van drie jaar. 

Inmiddels is circa anderhalf jaar verlopen. KPN B.V. probeert nu het contract open te breken en stelt door de OPTA gehouden te worden haar tarieven met 100% á 400% te moeten verhogen, dan wel het leveringscontact te moeten verbreken. Onze leden verzetten zich uitdrukkelijk tegen deze eenzijdige handelwijze van KPN B.V.. Het bestuur van de WD ondersteunt de bedrijven van Dordtse Kil III met hun correspondentie over deze onverkwikkelijke zaak.

Indien u bovengenoemde situatie herkent en in een dergelijke situatie zit met KPN neem dan contact op met het secretariaat van de WD.

Lees meer