Home
Nieuws
Agenda
Informatie
Organisaties
V-ID Terminal
Personen
Vacatures
Inspiratiedag
WDeals
Mijn WD
Contact

Poll

Heeft u belangstelling voor een WD café?


Ja
Nee
Twijfel
 
 
 

Reminder Belangrijke WD uitnodiging

 
     
     
  Reminder: Belangrijke WD uitnodiging  
  3 mei 2010  
 
Nieuwe WD werkgroep: “Overheidsaanbestedingen”


Met meer en vaak ook minder succes begeeft de overheid zich gedwongen door overheidsvoorschriften steeds meer met aanbestedingen op de markt. De vraag rijst of het met aanbesteden beoogde doel echter wel wordt bereikt. In de praktijk is er veel kritiek op de aanbestedingsprocedures en rijst de vraag of het eigenlijk nog wel zin heeft aan een aanbestedingsprocedure mee te werken.

In de praktijk leveren selectie- en gunningcriteria veel problemen op. De selectie- en gunningcriteria maken een belangrijk onderdeel uit van de aanbestedingsprocedure en lijken op zijn zachtst gezegd niet altijd even gelukkig gekozen. Potentiële opdrachtnemers worden vaak volkomen ten onrechte door het aanbestedende overheidsorgaan niet geschikt geacht om het werk uit te voeren. De historische omzet van de inschrijvers is vaak te laag en de veronderstelde ervaring is onvoldoende aanwezig. Het gaat er bij de overheid kennelijk niet in dat kleine flexibele bedrijven met specifieke kennis vaak uitermate innovatief kunnen zijn. De vraag rijst of de grotere marktpartijen wel beantwoorden aan het doel van de aanbestedingsprocedure om de economisch meest voordelige inschrijving dan wel de laagste prijs te selecteren. Het lijkt dat veel vaste leveranciers aan de overheid door de wijze van aanbesteden nu buiten de boot vallen.

Ook de gunning verloopt vaak vrij willekeurig en de criteria zijn vaak niet eenduidig, wat leidt tot een aanzienlijk aantal procedures. Het laatste klemt temeer bij aanbestedingen met bijzondere belangen zoals duurzaamheid, innovatie, maatschappelijke belangen en/of andere afgeleide belangen, waarbij de inschrijvers veel vrijheid hebben hun aanbod zelf in te vullen. Het eind van het liedje is vaak dat slechts een beperkt aantal potentiële opdrachtnemers overblijft. Uiteraard zijn dit in veel gevallen grotere marktpartijen.

Het spreekt voor zich dat het vorenstaande aanleiding is voor een groot aantal procedures van teleurgestelde inschrijvers. De procedures zijn ook niet zonder succes. De kennis en ervaring bij overheidsinstanties is in het algemeen nog niet groot. Het algemene uitgangspunt van de overheid is vaak krampachtige risico- en kostenbeheersing. Check of er geen sprake is van discriminatie van potentiële opdrachtnemers. Vaak is er een weinig helder en objectief beoordelingskader en zijn niet de juiste elementen getoetst en is er sprake van een winnende inschrijving op basis van ongewenste specificaties. Een bijzonder aspect is dat bij geconstateerde onduidelijkheid in de procedure men onmiddellijk rechtsmaatregelen moet nemen op straffe van rechtsverwerking. Men kan dus niet rustig achterover leunen en de gang van zaken maar afwachten; onmiddellijk piepen dus!

Een actief optreden van de ondernemers leidt vaak tot succes. Probeer met collega´s en concurrenten combinaties te sluiten en met behulp van elkaars expertise als potentiële gegadigde in te schrijven. Maak wel goede (financiële) afspraken met uw partners. Verdiep u in algemene en specifieke informatie van de aanbestedende dienst. Men kan van websites en uit openbare stukken veel informatie verkrijgen omtrent beleid (voorkeuren) van de aanbestedende dienst. Lees de offerte aanvraag goed door. Inventariseer uw mogelijkheden en onmogelijkheden. Stel onmiddellijk vragen over onduidelijkheden en laat u juridisch adviseren. Wijs de aanbestedende dienst op een juiste naleving van de regelgeving en dwing dit ook af. Aarzel niet ook relevante vragen te stellen na enige termijnoverschrijding. Door de redelijke onbekendheid met aanbestedingszaken worden er veel fouten gemaakt en heeft u veel meer trefkansen dan u denkt. Het loont de moeite om u goed op de aanbesteding voor te bereiden en de aanbestedende dienst nauwlettend op discriminatie, willekeur en/of andere onzuivere handelingen te controleren.

Gelet op de specifieke problematiek rond overheidsaanbestedingen heeft Werkgevers Drechtsteden gemeend om een nieuwe werkgroep in het leven te roepen. Peter de Waard, Anton Reppel, Wico van Helden, Arie van den Herik, André Boer en ondergetekende zullen namens de Werkgevers Drechtsteden de werkgroep trekken. Wij nodigen u uit om aan de werkgroep deel te nemen. Ook vertegenwoordigers van de overheid zullen worden uitgenodigd om mee af te stemmen. De werkgroep is met name gericht op ondernemers met slechte en/of goede ervaringen met aanbestedingen, die deze ervaringen met anderen willen delen. Het lijkt een leerzame bijeenkomst voor aanbesteders en voor inschrijvers te worden. De werkgroep komt bij elkaar op 12 mei a.s. bij SSPB te Dordrecht, M.H. Trompweg 229 te 12:00 uur en duurt tot circa 14:00 uur. Voor een lunch zal worden gezorgd. 

Wilt u zich bij het secretariaat van Werkgevers Drechtsteden telefonisch (078-6390033) of per e-mail info@werkgeversdrechtsteden.nl aanmelden?

Gert Jongeneel