Home
Nieuws
Agenda
Informatie
Organisaties
V-ID Terminal
Personen
Vacatures
Inspiratiedag
WDeals
Mijn WD
Contact

Poll

Heeft u belangstelling voor een WD café?


Ja
Nee
Twijfel
 
 
 

Herinnering Lunchbijeenkomst Aanbesteden 21-9

 
     
     
  Lunchbijeenkomst aanbesteden  
  21 september 2010  
 
Geacht WD-lid,

Met meer en vaak ook minder succes begeeft de overheid, zich gedwongen door overheidsvoorschriften, steeds meer met aanbestedingen op de markt. De vraag rijst of het met aanbesteden beoogde doel echter wel wordt bereikt. In de praktijk is er veel kritiek op de aanbestedingsprocedures en vraagt men zich af of het eigenlijk nog wel zin heeft aan een aanbestedingsprocedure mee te werken.

Gelet op deze specifieke problematiek heeft Werkgevers Drechtsteden in mei een nieuwe werkgroep in het leven geroepen. Gert Jongeneel en Arie van den Herik trekken namens het bestuur, de werkgroep.
Een eerste bijeenkomst heeft plaatsgevonden waarbij met elkaar de ervaringen, met het lokale/regionale aanbestedingsbeleid, zijn geïnventariseerd. Duidelijk kwam naar voren dat het slechts op prijs selecteren, in veel gevallen, absoluut niet de hoogste kwaliteit garandeert. Veel kritiek werd geuit op de disproportionaliteit van de ondergrens waaraan een inschrijvende partij dient te voldoen. Naar aanleiding van deze bijeenkomst is Werkgevers Drechtsteden in gesprek gegaan met de verantwoordelijke instantie bij de Gemeente, de afdeling Inkoop.

Het hoofd van deze afdeling, de heer Jaap van Leeuwen, zal tijdens een tweede lunchbijeenkomst, te houden op 21 september a.s. een presentatie geven over de rol, het beleid en de aanbestedingsprocessen van de afdeling Inkoop. Tijdens deze bijeenkomst is er ruim gelegenheid tot het stellen van vragen en discussie. Doel is over en weer duidelijkheid te verschaffen, suggesties te geven/krijgen waardoor inzicht wordt verkregen en mogelijke irritaties rondom dit onderwerp worden weggenomen.

Wij nodigen u uit om aan de lunchbijeenkomst van de werkgroep deel te nemen. De werkgroep is met name gericht op ondernemers met slechte en/of goede ervaringen met aanbestedingen, die deze ervaringen met anderen willen delen. Het lijkt wederom een leerzame bijeenkomst voor aanbesteders en voor inschrijvers te worden.

De werkgroep komt bij elkaar op 21 september a.s. bij SSPB te Dordrecht,
M.H. Trompweg 229 om 12:00 uur en duurt tot circa 14:00 uur. Voor een lunch zal worden gezorgd. Wilt u zich bij het secretariaat van Werkgevers Drechtsteden telefonisch
(078-6390033) of per e-mail info@werkgeversdrechtsteden.nl aanmelden?

Wellicht ten overvloede, maar houdt u er rekening mee dat bij aanmelding verwacht wordt dat u ook daadwerkelijk verschijnt, tenzij u zich tijdig heeft afgemeld. Dit in verband met de lunchaantallen. Wij hopen op uw begrip.

Met vriendelijke groet,
Barbara Keuzenkamp