Home
Nieuws
Agenda
Informatie
Organisaties
V-ID Terminal
Personen
Vacatures
Inspiratiedag
WDeals
Mijn WD
Contact

Poll

Heeft u belangstelling voor een WD café?


Ja
Nee
Twijfel
 
 
 

Parkeren Industriedag

 
     
     
  Parkeren Industriedag  
  16 november 2010  
 
Er hebben ons wat telefoontjes bereikt met vragen over het parkeren tijdens de Industriedag.
U wordt verwacht bij Rijkswaterstaat op het Duivelseiland aan de Van Leeuwenhoekweg 20 in Dordrecht. 

Er wordt zowel aan de linker- als rechterzijde van deze weg geparkeerd. Graag bij aankomst de aanwijzingen van de ANVD functionarissen volgen.


Aanbestedingsperikelen.

Het blijft rommelen in aanbestedingsland. Het ziet er niet naar uit dat op korte termijn een oplossing wordt gevonden voor de steeds maar uitdijende papierfabriek rond overheidsaanbestedingen.
In haar streven naar optimale marktwerking en gelijke kansen voor iedereen moet dit leiden tot de door de overheid zo zeer gewenste lage prijzen. Lage prijzen kennen echter een keerzijde. Niet voor niets is er een gezegde dat luidt: “Het komt uit de lengte of uit de breedte”. Welnu, een groot aantal opdrachtgevers hebben de betekenis van deze wijsheid in de praktijk al mogen doorgronden en zijn in lastige procedures over kwaliteitsaspecten geraakt. Ook de overheid lijkt zich bewust van deze keerzijde en tracht de kwaliteit enerzijds te bewaken door slechts bepaalde marktpartijen te adresseren en anderzijds haar eisen uitputtend onderdeel te maken van de opdracht. 

N.a.v. het concept wetsvoorstel heeft het bestuur WD, na raadpleging van de betreffende WD leden, een brief gestuurd naar de behandelend fractieleden en de vaste commissie voor Economische Zaken van de Tweede Kamer. Hierin hebben wij aangegeven wat de beperkingen en belemmeringen zijn die de WD leden in de huidige aanbestedingswetgeving ondervinden.

De eerste signalen wat hiermee gebeurd is, treft u hier aan.