Home
Nieuws
Agenda
Informatie
Organisaties
V-ID Terminal
Personen
Vacatures
Inspiratiedag
WDeals
Mijn WD
Contact

Poll

Heeft u belangstelling voor een WD café?


Ja
Nee
Twijfel
 
 
 

Nieuwsflits 30-03-2011

 
     
     
  Nieuwsflits  
  30 maart 2011  
 
WD gaat zwartboek opstellen in strijd tegen de verloedering bedrijfsterreinen

De WD heeft de afgelopen maanden meermaals de verloedering van bedrijventerreinen onder de aandacht gebracht. Maar algemene opmerkingen leiden slechts tot antwoorden over het ambtelijke algemene beleid, zonder dat de situatie nu eens daadwerkelijk wordt aangepakt. Het wordt dus hoog tijd dit anders aan te gaan pakken. Met concrete aandachtsgebieden waarop actie kan (en moet) worden genomen.

Ondernemers ergeren zich vaak aan de omgeving waarin hun bedrijf moet functioneren. Een terrein dat verloedert, zwerfvuil dat niet wordt opgeruimd,onkruid dat niet wordt verwijderd, gras dat niet wordt gemaaid, opgebroken wegdelen, aangereden lantaarns die scheef blijven staan, kortom de voorbeelden zijn legio. Het gevolg van een overheid dat zijn onderhoudstaken niet na komt. Maar soms zijn er ook voorzienbare planologische problemen, zoals een skatebaan en hangplek voor jongeren vlak voor het kantoor. Het resultaat van dit alles is een slecht visitekaartje voor het bedrijf en een gebied dat misdaad aan trekt.

De WD wil hierover een regionaal Zwartboek samenstellen. Een bundeling van de meest ergerlijke situaties, duidelijk in beeld gebracht en schreeuwend om actie. De top 10 zullen we onder de aandacht van de bestuurders en de media brengen. Tevens zullen we natuurlijk nauwlettend volgen dat er ook daadwerkelijk iets mee gebeurt en dat de ondernemer eindelijk waar krijgt voor zijn OZB / belastinggelden.

Graag zouden wij van onze leden deze situaties gemeld willen hebben. Dit met een goede locatieaanduiding, een korte omschrijving en voor zich zelf sprekende foto’s. We zullen deze situaties op de WD-website tonen en van de meest knellende problemen het Zwartboek samenstellen.

Meld uw ergerlijke situaties aan!!!!!!!!!!!
Uw reacties en foto’s kunnen worden gemaild naar wd@werkgeversdrechtsteden.nlTechniekroute op 21 mei

Zoals u per brief is gemeld heeft het bestuur WD het idee opgevat om een Techniekroute te organiseren als onderdeel van de Open Bedrijvendag die de Kamer van Koophandel op 21 mei 2011 organiseert. Een tekort aan gekwalificeerd technisch personeel bedreigt de industrie en schaadt daarmee de gehele economie in deze regio. We zullen moeten zorgen voor voldoende instroom bij de technische opleidingen, zodat we over enige jaren meer vacatures weten te vervullen. Bij de Techniekroute zullen een aantal technische bedrijven in de Drechtsteden hun deuren openen om jongeren daadwerkelijk te laten zien wat er zich in het bedrijf afspeelt en zullen zij in staat worden gesteld een aantal doe-activiteiten te verrichten. Er is een aparte website door WIDIDI gemaakt met een directe aansluiting op de ‘spheres’ van de Werkgevers Drechtsteden en Drego.nl, zodat de bestaande profielen van deelnemende bedrijven worden ontsloten, www.wdtechniekroute.nl. Dit geeft gedetailleerde informatie over de bedrijven, veelal ook voorzien van een bedrijfsfilm die de activiteiten toont. Op de site zullen de bedrijven de activiteiten weergeven die op deze dag te zien zijn. Bij de scholen zal tijdens een voorlichtingsles de jongeren gevraagd worden op basis van deze activiteiten een route te plannen langs de bedrijven. Door de WD zullen bussen worden ingezet die per uur een rondje bedrijven aandoen.

De website zal ook de nodige informatie geven over de technische opleidingen, voorziet in beroepenfilmpjes en is gelinkt aan de unieke regiosite Drego.nl met arbeidsmarktinformatie en de vele cv’s/vacatures daarop.

Enige weken geleden zijn we begonnen met het aanschrijven van alle relevante scholen en bedrijven in de regio. Vol enthousiasme en misschien overmoed hebben we ingezet op 40 bedrijven. Heel veel telefoontjes en mailwisseling verder kwamen we tot de conclusie dat de nood dan wel hoog mag zijn maar dat de bedrijven om uiteenlopende redenen moeilijk te bewegen zijn om aan de Techniekroute deel te nemen. We hadden op meer belangstelling gehoopt gezien de problemen die technische bedrijven de komende tijd (of nu al) zullen gaan ondervinden in het vervullen van hun vacatures. Het is jammer dat diverse technische bedrijven op dit vlak toch nog niet willen samenwerken en met elkaar de schouders eronder zetten.

Vanwege het grote belang voor de maakindustrie in de regio heeft het bestuur besloten de extra kosten voor inspanningen te dragen en toch door te gaan met de Techniekroute.
Daarnaast zijn we uiteraard verheugd dat diverse toonaangevende bedrijven goed het belang ervan inzien en enthousiast mee doen. De volgende bedrijven hebben hun medewerking al toegezegd:
Papendrecht
- Filcom Papendrecht
- Van de Grijp Buizen Papendrecht
- Scheepswerf Slob

Alblasserdam
- Valk Welding Alblasserdam

Hendrik Ido Ambacht
- Still Intern Transport, Hendrik Ido Ambacht

Dordrecht
- Cofely
- De Hoop
- HVC
- SSPB
- Krohne Altometer
- HVL
- Hageman Elektro
- Mampaey Installatietechniek
- Riwal

Zwijndrecht
- Van Leeuwen Buizen
- Verkerk
- Heerema (bedrijfsschool)
- Turboned


Met de aangeschreven scholen worden gesprekken gevoerd over de deelname van de jongeren en de mogelijkheden om hen te stimuleren op grote schaal te komen. Bij de bedrijven zullen de scholen met standjes vertegenwoordigd zijn. Dit geldt eveneens voor de arbeidsmarkt instanties.

Indien u alsnog aan de Techniekroute wenst deel te nemen, neem dan contact op met het secretariaat, wd@werkgeversdrechtsteden.nl of telefonisch met Barbara Keuzenkamp, 078-6390033.Ondernemers positief over verbetering aanbestedingsbeleid

De ondernemingsorganisaties MKB-Nederland en VNO-NCW zijn positief over de voorstellen van Minister Verhagen (EL&I) om de aanbestedingswet te verbeteren. De voorstellen dragen er aan bij dat aanbestedende diensten zoals gemeenten op meer gelijke wijze aanbestedingen in de markt zetten. Ze verlichten de administratieve lasten en vergroten de mogelijkheden voor het mkb om kans te maken op een overheidsopdracht.

Opdrachten zullen niet meer onnodig groot gemaakt mogen worden, door de eis dat clustering gemotiveerd moet kunnen worden en proportioneel dient te zijn. Door te selecteren op competenties krijgen meer ondernemingen de kans een overheidsopdracht binnen te halen. 

Lees meer>>