Home
Nieuws
Agenda
Informatie
Organisaties
V-ID Terminal
Personen
Vacatures
Inspiratiedag
WDeals
Mijn WD
Contact

Poll

Heeft u belangstelling voor een WD café?


Ja
Nee
Twijfel
 
 
 

Ondernemers positief over verbetering aanbestedingsbeleid

 
Ondernemers positief over verbetering aanbestedingsbeleid

28-03-2011 - De ondernemingsorganisaties MKB-Nederland en VNO-NCW zijn positief over de voorstellen van Minister Verhagen (EL&I) om de aanbestedingswet te verbeteren. De voorstellen dragen er aan bij dat aanbestedende diensten zoals gemeenten op meer gelijke wijze aanbestedingen in de markt zetten. Ze verlichten de administratieve lasten en vergroten de mogelijkheden voor het mkb om kans te maken op een overheidsopdracht.

Opdrachten zullen niet meer onnodig groot gemaakt mogen worden, door de eis dat clustering gemotiveerd moet kunnen worden en proportioneel dient te zijn. Door te selecteren op competenties krijgen meer ondernemingen de kans een overheidsopdracht binnen te halen. Ook zullen ondernemers geholpen zijn bij de bepaling dat contractvoorwaarden redelijk en uitvoerbaar dienen te zijn. Nu zijn ze in de praktijk vaak zo onevenwichtig dat veel ondernemers besluiten niet langer zaken te doen met de overheid. Ondernemers uit de sector openbare werken, infrastructuur en de bouw zijn geholpen bij het opnemen van het ‘Aanbestedingsreglement werken’ in een richtsnoer, waarvan alleen gemotiveerd afgeweken mag worden.

MKB-Nederland en VNO-NCW zijn ook blij met de opname in de wet van een commissie van experts die als een klachtencommissie gaat fungeren en kan ingrijpen bij problemen in de aanbestedingspraktijk. Deze Commissie van experts zal voldoende tanden moeten krijgen, zodat ingrijpen ook echt tot het herstellen van gemaakte fouten tijdens de aanbestedingsprocedure leidt.

Met de wijzigingen komt de wet in de buurt van een door ondernemers gewenst aanbestedingsbeleid, maar de daadwerkelijke verbetering zal de praktijk en ook de naleving van het flankerend beleid moeten bewijzen. Hierbij kan volgens VNO-NCW en MKB-Nederland de aangepaste evaluatiebepaling uitkomst bieden, omdat het hiermee na twee jaar mogelijk is het flankerend beleid bindend te maken, mocht dit onvoldoende zijn nageleefd.