Home
Nieuws
Agenda
Informatie
Organisaties
V-ID Terminal
Personen
Vacatures
Inspiratiedag
WDeals
Mijn WD
Contact

Poll

Heeft u belangstelling voor een WD café?


Ja
Nee
Twijfel
 
 
 

Reminder: Blik op de toekomst van het aanbesteden

 
     
     
  Reminder: Blik op de toekomst van het aanbesteden
 
  11 mei 2011  
 
Beste WD leden,


Omdat onze herinnering van vorige week naar een oud e-mailbestand is verzonden, willen wij u nogmaals de bijeenkomst Aanbesteden onder de aandacht brengen. Onze excuses, indien dit inhoudt dat u deze e-mail dubbel ontvangt.

Blik op de toekomst van het aanbesteden
Golden Tulip Hotel Papendrecht

Met meer en vaak ook minder succes begeeft de overheid, zich gedwongen door overheidsvoorschriften, steeds meer met aanbestedingen op de markt. De vraag rijst of het met aanbesteden beoogde doel echter wel wordt bereikt. In de praktijk is er veel kritiek op de aanbestedingsprocedures en vraagt men zich af of het eigenlijk nog wel zin heeft aan een aanbestedingsprocedure mee te werken.

Gelet op deze specifieke problematiek en onze rol als uw belangenbehartiger heeft Werkgevers Drechtsteden in mei 2010 een nieuwe werkgroep in het leven geroepen.

Gert Jongeneel en Arie van den Herik trekken namens het bestuur de werkgroep.
Een tweetal bijeenkomsten hebben plaatsgevonden waarbij met elkaar de ervaringen, met het lokale/regionale aanbestedingsbeleid, zijn geïnventariseerd. Duidelijk is naar voren gekomen dat het slechts op prijs selecteren, in veel gevallen, absoluut niet de hoogste kwaliteit garandeert. Veel kritiek werd geuit op de disproportionaliteit van de ondergrens waaraan een inschrijvende partij dient te voldoen. Naar aanleiding van deze bijeenkomsten is Werkgevers Drechtsteden in gesprek gegaan met een aantal verantwoordelijke instanties en zijn we een lobby gestart met de door u aangereikte punten uit deze twee bijeenkomsten.

Lees verder >>


Secretariaat WD