Home
Nieuws
Agenda
Informatie
Organisaties
V-ID Terminal
Personen
Vacatures
Inspiratiedag
WDeals
Mijn WD
Contact

Poll

Heeft u belangstelling voor een WD café?


Ja
Nee
Twijfel
 
 
 

Algemene Ledenvergadering bij HVC

 
22 mei 2012
Hierbij delen wij u mede, dat de Algemene Ledenvergadering van Werkgevers Drechtsteden gehouden zal worden op:

dinsdag 22 mei 2012 HVC , aanvang 15.30uur bij Baanhoekweg 40 in Dordrecht
Baanhoekweg 40, Dordrecht


HVC is een energie- en afvalnutsbedrijf van 52 aandeelhoudende gemeenten en 6 waterschappen. Om een forse bijdrage te kunnen leveren aan de klimaatdoelstellingen van de aandeelhouders, richt HVC zich - behalve op afvalinzameling en grondstoffenmanagement - sterk op verduurzaming van de energievoorziening. Voor HVC is het maatschappelijk belang uitgangspunt. Alle HVC-activiteiten behoren daarom per definitie (maatschappelijk) verantwoord te zijn. Als nutsbedrijf voelen ze zich verantwoordelijk voor mens, milieu en maatschappij. Vanuit die verantwoordelijkheid hebben ze al de stap gemaakt om afval te gebruiken voor het opwekken van (duurzame) energie. In de komende jaren richten ze zich op verdere verduurzaming door ook gebruik te gaan maken van andere energiebronnen, zoals wind- en zonne-energie en aardwarmte.

Wat je weggooit, is de grondstof voor het maken van energie. In de afvalenergiecentrale in Dordrecht maakt HVC elektriciteit en warmte uit het verbranden van afval.
In mijn zoektocht naar het vinden van een bedrijf voor een interessant bedrijfsbezoek tijdens de ledenvergadering was de keuze vrij snel gemaakt. Een imposant bedrijf geheel afgestemd op de doelstellingen van de hedendaagse maatschappij. Een kijkje in deze keuken is de moeite waard.

We starten de bijeenkomst op 22 mei met de ledenvergadering. Aansluitend aan de ledenvergadering gaan we met de leden in groepjes in gesprek over toonaangevende factoren voor het ondernemersklimaat in de regio. Binnen de projectgroep economische visie, onder voorzitterschap van Bert de Winter, is een matrix opgesteld waarin voornoemde factoren met een rapportcijfer zijn gewaardeerd. Om deze matrix nog verder te optimaliseren horen wij graag van u hoe u deze matrix beoordeelt/waardeert en op welke punten deze nog aanvulling c.q. bijstelling behoeft. Het is onze bedoeling om met de scores op deze punten met de verantwoordelijke organisaties in de regio in gesprek te gaan om op deze wijze invloed uit te kunnen oefenen op de onderscheidende factoren van het ondernemersklimaat. Het is dus van wezenlijk belang om uw mening in deze te vernemen.

Na dit onderdeel zal Dion van Steensel, directeur Duurzame Energie een presentatie geven over HVC en de transitie van afvalbedrijf naar duurzaam energiebedrijf, e.a. ondersteund door een bedrijfsfilm. Na deze presentatie start de rondleiding door de afvalenergiecentrale. Deze voert langs de huisvuilbunker, de kraancabine en u neemt een kijkje in de oven (waar het afval op ongeveer 900 graden wordt verbrand). Daarnaast laat HVC  zien hoe de rookgassen zo schoon mogelijk worden gemaakt in de rookgasreinigingen en hoe de stoom wordt omgezet in elektriciteit en warmte.
Na afloop van het bedrijfsbezoek stelt HVC het op prijs u een drankje en een buffet aan te bieden. In verband met de catering is het van belang om te weten of u aan het buffet deelneemt. U dient zich hiervoor apart aan te melden. In de richting van onze gastheer stel ik het op prijs dat u zich bijtijds afmeldt, indien mocht blijken dat u toch niet deelneemt. Dit geldt des te meer aangezien ik voor dit bezoek slechts 50 aanmeldingen mag toelaten. Aanmelding geschiedt op volgorde van binnenkomst.   

Meld u hier aan!

Het programma voor deze middag ziet er als volgt uit:

15.15 uur: Ontvangst met koffie en thee.
15.30 uur: Welkom door de voorzitter, Teun Muller. Aansluitend ledenvergadering.
16.00 uur: Discussie met de leden over de waardering van toonaangevende factoren voor het ondernemersklimaat in de regio.   
16.40 uur: Presentatie Dion van Steensel, directeur Duurzame Energie van HVC
17.00 uur: Bedrijfsrondleiding. Voor de rondleiding moet u goed ter been zijn. Er worden veel trappen gelopen. Dames liever geen hakken.
18.00/18.15 uur: Drankje en buffet
19.30 uur: Einde bijeenkomst.

Bij het aanrijden naar HVC kunt u de tweede ingang nemen en direct rechtsaf de parkeerplaats op.
Ik denk een uiterst interessante middag waarbij ik velen van u hoop te ontmoeten.
Tot ziens op 22 mei aanstaande!

Bekijk hier de vergaderstukken