Home
Nieuws
Agenda
Informatie
Organisaties
V-ID Terminal
Personen
Vacatures
Inspiratiedag
WDeals
Mijn WD
Contact

Poll

Heeft u belangstelling voor een WD café?


Ja
Nee
Twijfel
 
 
 

Bedrijfslidmaatschap

 
Voor wie is Werkgevers Drechtsteden?

Werkgevers Drechtsteden is een ondernemersvereniging voor ondernemingen die werkzaam zijn in de business-to-business markt in de regio Drechtsteden. Werkgevers Drechtsteden richt zich op de grotere ondernemingen, maar kleinere ondernemingen worden niet uitgesloten. ZZP’ers daarentegen en ondernemingen in de detailhandel worden niet toegelaten.

Aan leden wordt gevraagd een actieve rol te spelen in de verschillende projectmatige of thematische activiteiten in het kader van de onderlinge kennisdeling en samenwerking tussen de leden. Aanmeldingen voor het bedrijfslidmaatschap worden ter goedkeuring voorgelegd aan het bestuur waarna u bericht zult ontvangen.

Voordelen Werkgevers Drechtsteden

Werkgevers Drechtsteden heeft zijn grote waarde voor de leden op tal van terreinen ruimschoots bewezen. Bijvoorbeeld bij het vergaren en uitwisselen van kennis en het opbouwen of versterken van het eigen netwerk. Wanneer u als werkgever sterk wilt staan, kunt u niet om de WD heen!

 • De ontmoetingsplaats voor ondernemers in Drechtsteden
 • Maandelijks informele en zakelijke informatiebijeenkomsten
 • Een netwerkclub pur sang
 • Hoge participatie van de leden van de vereniging
 • Belangenbehartiging, zowel collectief als individueel
 • Profilering van uw bedrijf via het WD Platform
 • Contact leggen en kennis delen met andere leden van de vereniging
 • Volwaardig gesprekspartner bij belangrijke regionale ontwikkelingen
 • Een enorm kennisinstituut door de optelsom van individuele leden
 • Een vereniging waar het informatieve met het gezellige samengaat
 • Laagdrempelig en geen torenhoge contributies

Met uw bedrijf lid worden?

De hoogte van de contributie wordt ieder jaar vastgesteld tijdens de Algemene Ledenvergadering.
De contributie voor het jaar 2020 bedraagt € 952,- excl. 21% BTW.

Wordt uw bedrijf in de loop van een jaar lid, dan betaalt u uiteraard naar rato. Bij aanvang van het bedrijfslidmaatschap ontvangt u een exemplaar van de volledige statuten.

Met een bedrijfslidmaatschap krijgen meerdere medewerkers van uw bedrijf toegang tot het Werkgevers Drechtsteden. Op die manier kan op verschillende niveaus eenvoudig onderling contact gelegd worden. U kunt op deze wijze bij collega bedrijven contacten leggen op bijvoorbeeld inkoop, sales en logistiek niveau.

Wilt u als bedrijf lid worden van de Werkgevers Drechtsteden?

Download dan hier het aanmeldformulier >>

Alvast hartelijk dank voor uw aanmelding!Opzeggen

Het bedrijfslidmaatschap eindigt door opzegging van het lid. Opzegging dient schriftelijk te geschieden vóór 1 december van het lopende verenigingsjaar en ter attentie van de secretaris van de vereniging.

Indien opzegging niet tijdig binnen is, loopt het bedrijfslidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende verenigingsjaar. Dit betekent dat ook over die periode contributie is verschuldigd.
PDF document
PDF document 86,38 KB
18 juni 2018 08:59