Home
Nieuws
Agenda
Informatie
Organisaties
V-ID Terminal
Personen
Vacatures
Inspiratiedag
WDeals
Mijn WD
Contact

Poll

Heeft u belangstelling voor een WD café?


Ja
Nee
Twijfel
 
 
 

Bijeenkomst Federatie van regionale ondernemersverenigingen en Drechtsteden

 
23 september 2017
Op 20 september organiseerden de 11 ondernemersverenigingen in de regio (verenigd in de Federatie) samen met Drechtsteden weer de jaarlijkse gezamenlijke bijeenkomst, ook deze keer weer in het Postillion Hotel in Dordrecht. Ruim 300 ondernemers en vertegenwoordigers van het lokale/regionale bestuur waren aanwezig.

De gebruikelijke toelichting op de effecten van de Miljoenennota voor de Drechtsteden door de voorzitter van het Drechtsteden bestuur kwam deze keer deels te vervallen vanwege de demissionaire status van de regering. De nieuwe burgemeester van Dordrecht en beoogd voorzitter van Drechtsteden, Wouter Kolff, kreeg enkele vragen van Drechtstedenbestuurslid en wethouder van Papendrecht Anouk van Eekelen over de miljoenennota, zijn eerste indruk van de regio en zijn ervaringen met de samenwerking tussen onderwijs, overheid en ondernemers. "De handen ineen!"

Sjoerd Vollebregt kreeg vervolgens het woord als voorzitter van de Economic Development Board Drechtsteden om de aanwezigen te informeren over de vorderingen van de EDB in de eerste maanden van haar bestaan. Naast de bekende onderwerpen als campusontwikkeling, HBO onderwijs en de file aanpak in de regio noemde Sjoerd Vollebregt onder meer de start van het Binnenvaart Centre of Excellence in Zwijndrecht, de aanbesteding van de concept- ontwikkeling van enkele beoogde iconen in onze regio (o.a. de fontein op het drierivierenpunt) en een gestart initiatief voor de herontwikkeling van het Nedstaal bedrijventerrein. Opvallend was ook dat in de positionering van de Drechtsteden als maritieme topregio nu ook duidelijk de samenwerking met Rotterdam wordt gerealiseerd. Eerder in de week werd hiervoor ook de strategie 'Rotterdam: Maritime Capital of Europa' gelanceerd, waarmee Rotterdam en de Drechtsteden zich internationaal gaan promoten als één groot maritiem gebied. Ook werd een initiatief genoemd om de glasvezeldekking in de regio te versterken en actief te promoten. Vollebregt deed een uitdrukkelijk verzoek aan het georganiseerde regionale bedrijfsleven om, via hun contacten met de ondernemersverenigingen, de EDB mede te voeden met ideeën. Dit kan door actief bij te dragen aan een van de taakgroepen.

Keynote speaker was Ab van der Touw, de CEO van Siemens Nederland. Niet alleen vanuit zijn eigen bedrijf belichtte hij uitvoerig een aantal zaken op het gebied van energietransitie, maar hij kon dat ook doen vanuit zijn positie als vicevoorzitter van VNO NCW en bestuurslid van branche organisatie FME. Hij benadrukte ook dat hij blij is dat in Nederland de maakindustrie nog volop aanwezig is met ruim 1 miljoen banen en een gelijk aantal banen in de dienstensector dat hier direct aan gekoppeld is. Hij noemde het verschil met Engeland, waar de maakindustrie voor een groot deel verdwenen en de economie grotendeels op diensten (“the City”) drijft. En de gevolgen van de Brexit zouden daar wel eens hard kunnen toeslaan.

Als voorzitter van de Nederlands-Duitse Handelskamer kon Van der Touw berichten over zijn deelname aan de bezoeken van het Koningspaar aan de Duitse deelstaten. Met een handelsbalans van 170 miljard Euro is Duitsland voor de Nederlandse economie van levensbelang. Van der Touw benadrukte ook de betekenis van de Drechtsteden in deze relatie (binnenvaart!). Als voorzitter van de Economic Board Zuid Holland (EBZ) heeft Van der Touw contacten met de ontwikkelingen in de diverse economische regio’s. Van der Touw benadrukte dat de EBZ niet zelf plannen ontwikkelt maar zich richt op de coördinatie en vooral aanstuurt om focus aan te brengen (“dingen doen waar we goed in zijn”), zoals de havenfunctie, voedselindustrie, life sciences, cybersecurity en smart industry.

Vanuit overkoepelend standpunt (VNO NCW) waarschuwde Van der Touw voor de lobby om extra hoge looneisen te stellen door de vakbonden. De winst voor de werknemers zou vooral moeten komen uit een verdere lastenverlichting vanuit de overheid. Ook benadrukte hij de noodzaak voor een constante educatie van de beroepsbevolking om het hoofd te bieden aan de snelle technische veranderingen als gevolg van de verder gaan digitalisering. Die flexibiliteit zou een veel hogere prioriteit moeten hebben dan de discussie over pensioenen. Als regionaal voorbeeld van een geslaagd initiatief op educatief gebied noemde Van der Touw expliciet de Duurzaamheidsfabriek in Dordrecht, waar ook Siemens bij betrokken is.

Na afloop waren er veel positieve reacties richting de organisatoren over de sprekers, waarbij vooral de naadloze overgang in de speech van Ab van der Touw tussen zijn diverse invalshoeken grote indruk maakte.

Het evenement is ontstaan uit een samenwerking vanuit de ondernemersverenigingen uit Dordrecht (DOV), Hendrik-Ido-Ambacht (VAO) en Zwijndrecht (OVZ). Evenementenbureau Buro RUW is betrokken bij de organisatie van dit ieder jaar groeiende en terugkerende evenement, wat volgend jaar gepland staat op 19 september 2018. Meer informatie (terugblik) vindt u via de website www.federatieov.nl.

Heeft u vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van de bijeenkomst van 20 september 2017?
Inhoudelijk: Anneke Maagdenberg (DOV) anneke@dov.nl
EDB: Joost Weeda (Secretaris EDB) weeda@edbdrechtcities.nl