Home
Nieuws
Agenda
Informatie
Organisaties
V-ID Terminal
Personen
Vacatures
Inspiratiedag
WDeals
Mijn WD
Contact

Poll

Heeft u belangstelling voor een WD café?


Ja
Nee
Twijfel
 
 
 

BREDE STEUN VOOR UNIVERSITY COLLEGE DORDRECHT

 
18 juni 2012
Werkgevers, onderzoeks- en onderwijsinstituten en overheidsorganisaties hebben donderdagavond 14 juni 2012 enthousiast gereageerd op het vestigen van een University College in Dordrecht. De gemeente Dordrecht wil, gesterkt door het brede draagvlak in de stad, een academische opleiding op het gebied van water(bouw), maritiem en deltatechnologie realiseren. Het college van B&W is bereid ruim 1 miljoen euro te investeren in de opbouw van de opleiding, die straks zijn huisvesting krijgt in de historische binnenstad.

Samen
Om tot een de vestiging van een University College te komen, is wel steun nodig van veel partners uit de wereld van onderzoek, onderwijs, overheid en ondernemers. De bijeenkomst gisteren had als doel deze steun te verzamelen. Ruim 30 aanwezigen, ondernemers, onderzoekers en hoogleraren, gaven aan dat ze zeer positief zijn over het initiatief en graag mee willen werken aan de inrichting van een opleiding. Deze vult het bestaande aanbod van wateropleidingen aan en sluit voor wat betreft de inhoud aan op de vraag van de arbeidsmarkt. ?De watersector staat te springen om nieuw personeel dat in staat is integraal te denken en dat technische oplossingen kan koppelen aan organisatievraagstukken. Het brede programma dat het University College Dordrecht voorstaat, speelt daar goed op in,? aldus een bevlogen hoogleraar Waterbouw van het UNESCO-IHE, een internationaal opleidinginstituut uit Delft.

Werkgelegenheid
Wethouder Van de Burgt (Onderwijs en Arbeidsmarktbeleid) is verheugd over de komst van een University College in Dordrecht: ?Dordrecht is de ideale locatie voor een universitaire opleiding met het thema water. De Drechtsteden zijn het derde maritieme knooppunt in Nederland. De sector heeft behoefte aan hoger opgeleiden. De geldt op dit moment, maar ook in de toekomst als de babyboomgeneratie uittreedt. Een University College met het profiel water zal zeker in deze behoefte voorzien.?

Van de Burgt kreeg in deze benadering steun van gedeputeerde Veldhuijzen van de provincie Zuid-Holland, die benadrukte dat het University College niet alleen Dordrecht, maar de hele Zuidflank van de Randstad een krachtige impuls kan geven op het terrein van innovatie en werkgelegenheid. Dat is een belangrijke reden voor de provincie om het initiatief te steunen?, aldus Veldhuijzen.

Start
De driejarige Engelstalige Bacheropleiding start in de Wereldwaag aan de Wijnstraat 237 waar de kwartiermakersorganisatie nu verder gaat bouwen aan de opleiding en van waaruit de officiële start van het college op een nieuwe locatie wordt voorbereid. Een belangrijke vervolgstap is de uitwerking van het onderwijsprogramma, het verkrijgen van goedkeuring van de opleiding door het Ministerie van Onderwijs en het werven van studenten. De kwartiermakersorganisatie staat voor deze opdracht en weet zich sinds gisteren gesteund door een brede alliantie van ondernemers, hoogleraren en onderzoekers.