Home
Nieuws
Agenda
Informatie
Organisaties
V-ID Terminal
Personen
Vacatures
Inspiratiedag
WDeals
Mijn WD
Contact

Poll

Heeft u belangstelling voor een WD café?


Ja
Nee
Twijfel
 
 
 

Burgemeester Kolf: 'Wij zijn de poort naar Europa'

 
26 september 2018
Tijdens een druk bezochte bijeenkomst in het Event Center in Dordrecht, georganiseerd door de ondernemersverenigingen uit de regio en het Drechtstedenbestuur, noemde burgemeester Wouter Kolf de Drechtsteden de poort naar Euro. Hij deed dat in zijn functie als voorzitter van het Drechtstedenbestuur. Het thema van de bijeenkomst was ,,In de ban van de Drechtsteden, samen verder?” Maar de vraag is natuurlijk HOE?

Ambities
Wel, Kolf was er duidelijk over: ,,In onze groeiagenda 2030” (Goed wonen, goede bereikbaarheid, goedwerken) hebben we stevige ambities geformuleerd, daarom hoort bij ‘samen verder’ ook geen vraagteken te staan”, stelde hij met nadruk. Verder stond hij stil bij Prinsjesdag en de nieuwe rijksbegroting, en de pluspunten daarin voor de Drechtsteden. Ondermeer het geven van impulsen aan de woningbouw. De zeven gemeenten in de Drechtstreek willen daarom in de komende tien jaar niet minder dan 25.000 nieuwe woningen realiseren. Blij was Kolf ook met de toezegging vanuit Den haag om het technisch onderwijs te stimuleren en te investeren in de maakindustrie.

Nadenken
Nadrukkelijk onderstreepte hij echter dat het nadenken over de toekomst niet stil mag blijven staan, want de Drechtsteden is een gebied met veel potentie, aldus de voorzitter van het Drechtstedenbestuur. Maar wel dit: samenwerking is nodig, want pas dan sta je sterk.
Dat was ook de rode draad door het betoog van Jan van Setten, die op humoristische en ludieke wijze thema’s als klantenbinding, samenwerking, houding en gedrag voor het voetlicht bracht. Een prachtige opmaat voor de aanwezigen om na afloop in informele sfeer met elkaar kennis te maken en informatie uit te wisselen.