Home
Nieuws
Agenda
Informatie
Organisaties
V-ID Terminal
Personen
Vacatures
Inspiratiedag
WDeals
Mijn WD
Contact

Poll

Heeft u belangstelling voor een WD café?


Ja
Nee
Twijfel
 
 
 

Commissaris Franssen bepleit fusie Zuid-Holland, deel Brabant en Zeeland

 
12 januari 2012
Er moet een fusie komen van Zuid-Holland, het westen van Noord-Brabant en Zeeland
als het kabinet de plannen doorzet voor de vorming van een sterkere Randstad. In
zo'n sterke zuidelijke Randstadprovincie zou de nog te vormen Metropoolregio van
Rotterdam en Den Haag uitstekend functioneren.

Dat heeft commissaris van de Koningin, Jan Franssen, gezegd tijdens zijn
nieuwjaarstoespraak. 'Een fusie tussen een eventueel te splitsen Zuid-Holland,
Zeeland en westelijk Noord-Brabant is de noodzakelijke voorwaarde om vorm en inhoud
van een sterke zuidelijke Randstad te kunnen combineren met het lucht en ruimte
geven aan de metropoolregio.'

In zijn toespraak bekritiseert Franssen de visie van het kabinet op de Randstad.
'Eerlijk gezegd heeft dit kabinet broddelwerk afgeleverd.' Hij vindt dat de Randstad
omgevormd zou moeten worden tot één provincie. Het kabinet kiest echter voor een
opsplitsing: een noord- en een zuidvleugel. Daarbij moeten in het noorden
Noord-Holland, Utrecht en Flevoland fuseren; in Zuid-Holland blijft alles bij het
oude. Franssen vindt dat niet logisch: 'Wie kiest voor een vleugelbenadering moet
ervoor zorgen dat beide vleugels in evenwicht zijn. In de huidige visie is daarvan
geen sprake en dat brengt de vogel - in casu de Randstad - op den duur alleen maar
schade toe. Op één vleugel kun je immers niet vliegen.'

Volgens Franssen is andere bestuurlijke schaal noodzakelijk om het
concurrentievermogen van de Randstad te versterken. 'Een metropoolregio
Rotterdam-Den Haag kan daar heel goed in passen, als deel van een groter geheel.
Vanuit onze provinciale rol en verantwoordelijkheden willen wij met alle regio's
werken aan investeringen die de Randstad verder ontwikkelen als een economische
topregio in Europa.'

Breuk
In zijn nieuwjaarstoespraak constateert Jan Franssen dat zich in de samenleving uit
het wantrouwen en de onzekerheid, die als gevolg van de verschillende crises troef
zijn, een nieuwe breuklijn ontwikkelt tussen 'globalisme' en 'lokalisme'.
'Bestuurders weten én begrijpen te weinig wat er in de samenleving leeft. Er is de
komende jaren sterke behoefte aan bestuurders die op een constructieve wijze
verbindingen kunnen leggen tussen globale ontwikkelingen en lokale gevoelens en
identiteiten. Deze zoektocht is voor de komende jaren misschien wel de belangrijkste
uitdaging voor bestuurders.'

Decentrale belastingen
Jan Franssen stelt in zijn nieuwjaarstoespraak vast dat steeds meer taken op het
bordje van provincies en gemeenten komen te liggen. Deze zogeheten decentralisatie
moet, aldus Franssen, gepaard gaan met een hervorming van de belastingheffing. 'In
Nederland wordt 96% van alle belastinginkomsten centraal geïnd. Een overheid die
echt werk wil maken van decentralisatie kan niet om de noodzaak heen dat het
decentrale belastinggebied moet worden verruimd. Gemeenten en provincies zullen
hierover de komende jaren de strijd met Den Haag aan moeten gaan; eensgezind en
vasthoudend. We hebben gewoon recht op een groter deel van de koek', aldus Franssen.