Home
Nieuws
Agenda
Informatie
Organisaties
V-ID Terminal
Personen
Vacatures
Inspiratiedag
WDeals
Mijn WD
Contact

Poll

Heeft u belangstelling voor een WD café?


Ja
Nee
Twijfel
 
 
 

Da Vinci College laat barrières verdwijnen

 
17 december 2018
Grensdoorbrekend onderwijs: dat thema staat centraal binnen het strategisch beleidsplan 2019-2022 van het Da Vinci College. De samenwerking met het bedrijfsleven (die de basis vormt voor het hybride onderwijs), intensiveren, over muren heen kijken en de student centraal stellen: het zijn binnen de organisatie duidelijke speerpunten. “Hoe biedt onze verbinding met de regio de meeste meerwaarde en hoe optimaliseren we de responsiviteit van ons onderwijs? Door die vragen centraal te stellen en ermee aan de slag te gaan, boeken we vooruitgang,” aldus Peter Vrancken, voorzitter van het college van bestuur.

Die gedachte is niet van de ene op de andere dag ontstaan. Samen met het bedrijfsleven voorsorteren op de uitdagingen van de toekomst, in lijn met de strategische thema’s van de regio, neemt binnen het Da Vinci College al langere tijd een belangrijke plek in. “Ons vorige strategisch beleidsplan had als titel ‘goed vakmanschap, sterke regio’. We zijn in die periode gestart ons onderscheidende hybride onderwijsconcept, waarin studenten worden opgeleid binnen de context van de beroepspraktijk en in nauwe samenspraak met de bedrijven. Dat blijkt in de praktijk goed te werken. Die bevestiging kregen wij eind vorig jaar ook door het winnen van de Innovative VET Award, een prijs voor de meest innovatieve instelling voor beroepsonderwijs in Europa. De SER roemde het Da Vinci College daarnaast tijdens meerdere gelegenheden als voorbeeld voor hoe het beroepsonderwijs in Nederland ingericht zou moeten zijn. Met het nieuwe strategisch beleidsplan willen we dus vooral doorpakken op dat succes. De route die we de afgelopen jaren zijn ingeslagen heeft ons veel gebracht. Nu is het zaak om te versnellen en nog meer focus aan te brengen. En grenzen te doorbreken, want we staan de komende jaren voor grote uitdagingen.” Daarmee doelt Vrancken op de flinke demografische, maatschappelijke en technologische ontwikkelingen waarmee de wereld te maken heeft. “Het zijn ontwikkelingen die impact hebben op de arbeidsmarkt. Er zullen beroepen verdwijnen en nieuwe beroepen bijkomen en door de technologische ontwikkelingen zal het werk ook veranderen. Als ROC moeten we daarop inspelen. Dat is een uitdaging, maar biedt ook kansen. We zullen de komende jaren niet alleen onze studenten initieel opleiden voor de banen van nu en morgen, maar veel meer inzetten op leven lang ontwikkelen. De bedrijven zien zich immers ook genoodzaakt hun eigen personeel mee te nemen in de ontwikkelingen en er zullen verschuivingen plaatsvinden tussen krimp- en groeisectoren, waarbij omscholing heel relevant wordt. Ook in die behoefte willen we in toenemende mate voorzien.”

Met elkaar innoveren
Het onderwijs van de 21ste eeuw gaat daarbij vooral ook over innovatie, creativiteit, duurzaamheid, technologie en omgevingsbewustzijn. Stuk voor stuk ingrediënten die binnen het Da Vinci College aanwezig zijn. Vrancken: “Onze studenten zullen werken in beroepen die nu nog niet bestaan en gebruik maken van technologie die nu nog niet is uitgevonden. Dat impliceert een nog intensievere, duurzame samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven en tegelijk ook een nauwere samenwerking binnen de onderwijs-beroepskolom: de verbinding met het toeleverende (vmbo en havo) en afnemende (hbo) onderwijs in de vorm van doorlopende leerlijnen. Dat ondersteunt de flexibiliteit waar de arbeidsmarkt om vraagt, zorgt voor een vitale regionale onderwijsinfrastructuur en stimuleert studenten om hun talent maximaal te ontwikkelen. Ons eigen HBO Drechtsteden zal in dat kader samen met het bedrijfsleven nieuwe (associate degree) opleidingen in de markt zetten en ook met Hogeschool Rotterdam en Inholland werken we aan nieuwe AD-trajecten voor de regio. Tegelijkertijd wordt gewerkt aan aantrekkelijke doorlopende leerlijnen met het voortgezet onderwijs.”

Grensdoorbrekend kennis- en opleidingscentrum voor de regio
De komende jaren wil het Da Vinci College zich steeds nadrukkelijker profileren als grensdoorbrekend kennis- en opleidingscentrum van en voor de regio. “De driehoek van leren, werken en innoveren vormt de basis voor de verdere ontwikkeling van ons concept van hybride onderwijs, waarbij we ons responsief opstellen naar de arbeidsmarkt en samenleving. Maar dat betekent niet dat we een afwachtende houding aannemen. Integendeel. Wij moeten in feite 4 tot 5 jaar vooruit opleiden, zodat onze studenten tegen de tijd dat ze afstuderen relevant zijn voor de bedrijven, met actuele kennis. Daarvoor werken we nauw samen met andere partijen in de regionale kennisinfrastructuur, zoals met de TU Delft. Nieuwe ontwikkelingen als drones en 3D-printers zagen we daarom al in een vroeg stadium, aan de voorkant, ontstaan. Dat nemen we mee in onze contacten met de bedrijven, zodat we samen kunnen voorsorteren op de impact van die technologieën op de beroepspraktijk. Die interactie vormt een uitstekende basis voor verdere krachtenbundeling. Samenwerken gaat veel verder dan af en toe een gastles faciliteren of stageplekken bieden. Onlangs hebben wij bijvoorbeeld in de Duurzaamheidsfabriek een workshop met en over Google georganiseerd voor ICT-bedrijven, studenten en onderwijsteams. Dat krijgt zeker een vervolg. Ook nodigen wij binnenkort bedrijven uit om te komen praten over het onderwerp ‘een leven lang leren en ontwikkelen’. Door vanuit het gedeelde belang vorm te geven aan de ontwikkelingen, kom je het verst.”

Start-ups
Vrancken juicht in dat kader ook de komst van meer start-ups op het Leerpark toe. “De vernieuwing en het frisse ondernemerschap dat zij met zich meebrengen, werkt aanstekelijk voor studenten. Ze in de praktijk met elkaar kennis laten maken, levert veel meer op dan een les geven over ondernemerschap. Studenten zien nu veel beter wat er allemaal bij ondernemerschap komt kijken en hoe innovaties tot stand komen. Er is hier bij een start-up onlangs een shredder ontwikkeld om van restafval nieuwe grondstoffen te maken. Zo’n proces is machtig interessant.” Ook interessant vindt Vrancken het hoe grensdoorbrekend onderwijs zich de komende jaren zal ontwikkelen binnen het Da Vinci College. “Stapje voor stapje laten wij drempels verdwijnen, waardoor vervlechting met de omgeving ontstaat. Het is allemaal geen rocket science, maar je moet het wel benoemen om er actie op te kunnen ondernemen. Gesterkt door de positieve feedback die we al op het strategisch beleidsplan hebben mogen ontvangen van onze stakeholders en partners, gaan we vol goede moed verder op de ingeslagen weg.”