Home
Nieuws
Agenda
Informatie
Organisaties
V-ID Terminal
Personen
Vacatures
Inspiratiedag
WDeals
Mijn WD
Contact

Poll

Heeft u belangstelling voor een WD café?


Ja
Nee
Twijfel
 
 
 

De Maritieme Topregio: Drechtsteden

 
14 mei 2012
De Drechtsteden, Alblasserdam, Dordrecht,Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht zijn van oudshereen gebied met veel kennis en kunde op en aan het water. Op het grondgebied vande Drechtsteden is vrijwel het hele maritieme cluster aanwezig waaronder maarliefst 70% van de werkgelegenheid in de waterbouwsector in Nederland. De scheepvaart,baggerindustrie, binnenvaart en alle aanverwante bedrijvigheid vinden al heellang een thuisbasis in de regio. De bedrijven in de regio zijn enerzijds echtewereldspelers maar anderzijds ook zeer regionaal geworteld.  Zo bieden 1300 maritieme bedrijven werk aan 16.000personen.

Water- en deltatechnologie is door het Rijkbenoemd tot één van de nationaal en internationaal onderscheidende topsectorenvan Nederland. De kracht van de maritieme en watersector in de Drechtstedenkrijgt hierdoor expliciete erkenning. Samen met de partners in de Zuidvleugelwordt gewerkt aan een concrete uitvoeringsagenda, die inzichtelijk maakt hoe deondernemings- en innovatiekracht in deze regio versterkt kan worden.


Maar ook nu al lopen er projecten die de kansenvoor maritieme sector hier op dit moment maar ook zeker in de toekomst verdermoeten versterken. Ecoshape, een breed consortium van waterbouwers,ingenieursbureaus en industriëlen, is een goed voorbeeld hiervan. Het regionalemaritieme bedrijfsleven en waterbouwers zijn consortiumpartner. Doel is omgezamenlijk te komen tot nieuwe innovatieve oplossingen, die de NederlandseWaterbouw sector concurrerend laat zijn en blijven.


Op alle terreinen investeert de regioDrechtsteden in een gezond, sterk en duurzaam maritiem cluster. De top-5:

  • in de herstructurering van natte bedrijventerreinen: maritiem servicecentrum Drechtsteden in Sliedrecht
  • in de innovatiekracht van ondernemers: proeftuin maritieme innovatie en veel branche gerichte beurzen
  • in de aansluiting van onderwijs/arbeidsmarkt: de regio is volop in de race om een centrum voor innovatief vakmanschap op maritiem terrein op eigen grondgebied te vestigen. Binnenkort opent de Duurzaamheidsfabriek op het Leerpark in Dordrecht.
  • in hoger technisch onderwijs: Dordrecht heeft initiatief genomen voor een University College te vestigen in de historische binnenstad.
  • In de ?Proeftuin Maritieme Innovatie?, een door de Werkgevers Drechtsteden getrokken project waarbij op allerlei manieren onderwijs en bedrijfsleven met elkaar komen tot concrete innovaties. Tegelijkertijd worden leerlingen geïnteresseerd voor deze sector zodat er ook op lange termijn goed geschoold personeel voor de maritieme sector beschikbaar is.