Home
Nieuws
Agenda
Informatie
Organisaties
V-ID Terminal
Personen
Vacatures
Inspiratiedag
WDeals
Mijn WD
Contact

Poll

Heeft u belangstelling voor een WD café?


Ja
Nee
Twijfel
 
 
 

Denk mee over nieuw leven voor leegstaande gebouwen

 
2 mei 2012
In Dordrechtstaan tal van gebouwen leeg, soms al jaren. Welke creatieve ideeën leven er omleegstaande panden in de stad te benutten? Het platform Duurzaamheid Dordrechtnodigt iedereen uit om mee te denken tijdens het Duurzaamheidscafé op woensdag 9mei.

 

De groeiende leegstand is een doorn in hetoog van veel bewoners en de gemeente. Er ontstaan steeds meer creatieve initiatievenom de panden een nieuwe functie te geven. Tijdens het Duurzaamheidscafé  zullen enkele initiatieven zich presenteren.

Zo ontwikkelt een groep bewoners plannen voorde voormalige lts aan de Reeweg, waar inmiddels ook culturele ondernemers engroepen een plek hebben gevonden. De jongerengroep BuitenGewoon zoekt ruimte ommuziek te maken en workshops te geven. Greendesk verbindt professionals metinspirerende flexibele werkplekken in onbenutte ruimten in (kantoor)gebouwen.


Maar wat kunnen we nog meer doen met al dielege panden, op korte en op lange termijn? En hoe wordt het financieelhaalbaar? Wat is de rol van ondernemers en eigenaren? Denk en praat mee tijdenshet Duurzaamheidscafé om de stad leefbaar en aantrekkelijk te houden, ook voorde jongeren in de stad.


Volgenseen landelijk onafhankelijk Herbestemmingsteam dat recent zijn visiepresenteerde, was herbestemming altijd doodgewoon -'Een stadhuis werd een paleis, een klooster een gevangenis en een overbodigestadspoort een kroeg' - tot sloop en nieuwbouw de overhand kregen. De economischeomstandigheden bieden nu ruimte voor 'gelegenheidsoplossingen,tijdelijkheid en pragmatisme. Herbestemming doet een beroep op het creatiefvermogen van alle partijen'.


Andere duurzame initiatieven krijgen ook degelegenheid om kort een toelichting te geven.

Het Duurzaamheidscafé begint om 20.00 uurin Duurzaamheidscentrum Weizigt aan het Van Baerleplantsoen 30. De presentatieis in handen van Hans Berrevoets en Conny Taheij.

Meer informatie over het PlatformDuurzaamheid Dordrecht is te vinden op www.dordtduurzaam.nl.