Home
Nieuws
Agenda
Informatie
Organisaties
V-ID Terminal
Personen
Vacatures
Inspiratiedag
WDeals
Mijn WD
Contact

Poll

Heeft u belangstelling voor een WD café?


Ja
Nee
Twijfel
 
 
 

Drechtsteden doen aanbod aan nieuw provinciebestuur Zuid-Holland

 
28 maart 2019
Donderdag 28 maart worden de nieuw gekozen Provinciale Statenleden van Zuid-Holland geïnstalleerd. Het nieuwe bestuur van Zuid-Holland staat voor de opgave om de provincie de komende periode verder te brengen en de inwoners te laten genieten van de brede welvaart in onze provincie. De regio Drechtsteden draagt graag bij aan die opgave en heeft een duidelijke boodschap aan het nieuwe bestuur van de provincie: samen ontwikkelen en investeren in de Drechtsteden.

Bijdragen door ontwikkeling
De Drechtsteden willen als regio een stevige bijdrage leveren aan het versterken van de Provincie Zuid Holland. Dat doen we door als gemeentelijke overheid, onderwijs en bedrijfsleven de handen ineen te slaan. De Drechtsteden brengen drie regio ambities onder de aandacht bij de nieuwe Provinciale Statenleden.

Ambities Drechtsteden
Spoorzone Drechtsteden: Stedelijkheid van Allure
De Drechtsteden doen een beroep op de Provincie om samen de komende periode te investeren in de benodigde regionale (OV) –infrastructuur. Een onderdeel hiervan is aandacht om het vervoer van gevaarlijke stoffen anders te routeren en goede en cruciale verbindingen met Brabant te behouden.

Van Metaal naar digitaal: op de oevers begint het
Oude industrieterreinen langs de oevers bieden ruimte voor transitie in de Maritieme maakindustrie, waarbij nieuwe technologieën omgezet kunnen worden in tastbare producten. De ambitie is om deze terreinen te transformeren naar een hoogtechnologische, data gedreven smart industry. Andere oevers worden getransformeerd naar hoog stedelijke woongebieden.

Energietransitie: een groots begin
De Drechtsteden willen in 2050 energie neutraal zijn. Met de ondertekening van het Energieakkoord Drechtsteden (februari 2018) is de regio koploper in Nederland.De steun van de Provincie wordt gevraagd om Europese fondsen op het gebied van warmtenetten te ontsluiten en te co-financieren.

De Provincie wordt opgeroepen om de samenwerking met de Drechtsteden in de volgende periode met nieuwe kracht voort te zetten en een gezamenlijke koers te varen. Voor een goed leven in de Drechtsteden en een krachtige Provincie Zuid-Holland!