Home
Nieuws
Agenda
Informatie
Organisaties
V-ID Terminal
Personen
Vacatures
Inspiratiedag
WDeals
Mijn WD
Contact

Poll

Heeft u belangstelling voor een WD café?


Ja
Nee
Twijfel
 
 
 

Drechtsteden op de kaart in Den Haag

 
10 juli 2019
Dinsdag 9 juli is op uitnodiging van Werkgevers Drechtsteden Tweede Kamerlid Martin Wörsdörfer (woordvoerder MKB, Kamerlid VVD) op werkbezoek geweest in de 5e stad van Nederland. Martin was enthousiast over de vele projecten en de unieke samenwerking in de Drechtsteden. Vertel het verder en zeker in Den Haag was zijn boodschap; hij gaat het zeker doen!


Innovatietafel Mobiliteit
Kamerlid Martin Wörsdörfer werd ontvangen door directeur Leen de Koning en Wico van de Helden op het bedrijf van Leen de Koning: Amega. Hier werd Martin bijgepraat over de ontwikkelingen in de regio op het gebied van bereikbaarheid en de ontwikkelingen uit de innovatietafel op het gebied van Waterstof. Natuurlijk is er stilgestaan bij de ontwikkelingen in de Automotive Branche en hoe regionale ondernemers hierop in spelen. De rol van de overheid daarbij is natuurlijk niet onbesproken gelaten. Een rondrit in onze regio met een waterstof Hyundai gaf in woord en daad de potenties en samenwerking in de regio op het gebied van waterstof weer. Waarbij tevens een blik is geworpen op de bereikbaarheidsdossiers in de regio en de knelpunten op A15/A16/N3 in ogenschouw zijn genomen. En de nadrukkelijke oproep van de Werkgevers Drechtsteden, mede namens de overige ondernemersverenigingen in de Drechtsteden, om samenwerking tussen Rijk, Regio en Ondernemers op te pakken om samen vernieuwende oplossingen te bedenken en uit te voeren. Dit om de bereikbaarheid in de regio slim aan te pakken.
Samen in gesprek
Het bezoek is afgesloten in de skybar van het Van der Valk Hotel met een geweldig uitzicht op het eiland van Dordt. In het afsluitend gesprek met alle voorzitters van de aangesloten ondernemersverenigingen zijn nadere afspraken gemaakt over hoe Den Haag samen met de regio stappen kan zetten. Wordt vervolgd.