Home
Nieuws
Agenda
Informatie
Organisaties
V-ID Terminal
Personen
Vacatures
Inspiratiedag
WDeals
Mijn WD
Contact

Poll

Heeft u belangstelling voor een WD café?


Ja
Nee
Twijfel
 
 
 

Drechtsteden samenwerking onderzocht door Berenschot

 
26 februari 2018
Woensdagavond is het zogeheten Berenschotrapport openbaar gemaakt. Het rapport is gemaakt in opdracht van het gemeentebestuur van Dordrecht, in goed overleg met de overige Drechtstedengemeenten.
Kort gezegd is onderzoek gedaan naar hoe de samenwerking binnen de regio Drechtsteden verloopt, wat de toekomstbestendigheid ervan is en hoe Dordrecht als centrumgemeente daarbinnen opereert.

De hoofdconclusie van het Berenschotrapport luidt:
"Het regionale arrangement is onvoldoende in balans om tot optimale realisatie te komen (zowel Drechtsteden als Zuid-Holland Zuid). Samenwerking op niveau Drechtsteden levert waarde op de bedrijfsvoering en het sociaal domein (wees er trots op!), maar onvoldoende waarde op het ruimtelijk-economisch domein. Er is onvoldoende aanspreekcultuur en het onderlinge gesprek over tevredenheid is onvoldoende. Er is sprake van vervreemding van de Drechtraad door lokale raden en er wordt geen invulling gegeven aan de eigenarenrol GRD."

Volgens het Berenschotrapport is de hoofdopgave van de samenwerking:
"Het laten stijgen van de sociaal-economische status van het gebied. Inzet op werk, wonen en bereikbaarheid. Hiervoor is samenwerking nodig op diverse dominante schaalniveaus. Niet alleen Drechtsteden, maar ook andere schaalniveaus (zuidelijk randstad flank, MRDH flank, etc.)."

Berenschot adviseert op basis van hun analyse om versterking van de ruimtelijk-economische samenwerking op het niveau van de Drechtsteden te laten plaatsvinden. Mocht blijken dat dit om wat voor reden dan ook niet haalbaar is, dan is het advies om op Drechtsteden-niveau afscheid te nemen van deze samenwerking en op dit terrein in wisselende coalities te werken aan de realisering van de ruimtelijk-economische opgaven."

Het Berenschotrapport en de bijlagen zijn te raadplegen op https://cms.dordrecht.nl/inwoners/nieuws/drechtstedensamenwerking-onderzocht