Home
Nieuws
Agenda
Informatie
Organisaties
V-ID Terminal
Personen
Vacatures
Inspiratiedag
WDeals
Mijn WD
Contact

Poll

Heeft u belangstelling voor een WD café?


Ja
Nee
Twijfel
 
 
 

Duurzaam ondernemen in de Drechtsteden

 
27 februari 2012
Start Bedrijvenplatform MVO Drechtsteden op 8 maart
Opdonderdag 8 maart gaat het Bedrijvenplatform MVO Drechtsteden van start. Hetplatform wordt gelanceerd met twee presentaties van Willem Lageweg, directeurMVO Nederland,  en Cora Jongenotter, LEAN/MVOManager bij VORM. De startbijeenkomst vindt plaats om 20.00 uur bijDuurzaamheidscentrum Weizigt en is gratis toegankelijk voor bedrijven uit deDrechtsteden.

DuurzaamheidscentrumWeizigt lanceert het Bedrijvenplatform MVO Drechtsteden voor bedrijven metambities op het terrein van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) enduurzaamheid. Het platform richt zich op netwerken en het delen van kennis en praktijkervaringenvan bedrijven in de Drechtsteden.

MVOin tijden van crisis ? Willem Lageweg

Voor bedrijven betekent de economische crisis voornamelijkbesparen. Een onderneming zal cruciale keuzes gaan maken. Is maatschappelijkverantwoord ondernemen - met een toekomstgerichte investeringstermijn gerichtop winst voor mens, milieu, bedrijf en samenleving- de oplossing voor decrises? Zorgt de economische crisis ervoor dat het zo slecht gaat met bedrijvendat er geen ruimte meer is voor MVO? Of verbetert MVO juist de economischeprestaties van een bedrijf? Hoe duur is duurzaam?

VORMde toekomst: van duurzaamheid naar innovatie ? Cora Jongenotter

Voor velengaat MVO niet verder dan het bewust bezig zijn met energieverbruik, het minderslecht doen. Gelukkig komt er steeds meer aandacht voor de samenwerking in deketen. Juist door die samenwerking ontstaat een platform voor innovatie. Nogniet zo lang geleden zagen we de afvalverwerker als vuilnisman. Nu spreken weover afvalmanagement op de bouwplaats en overwegen we het geheel aan dieafvalverwerker uit handen te geven. Welke mogelijkheden liggen er in de keten?Is het alleen het recyclen van afval of liggen er meer kansen? Eenpraktijkverhaal uit de Drechtsteden.


Programma Bedrijvenplatform MVO Drechtsteden


19.30 uur     Zaal open: koffie en thee

20.00 uur     Welkom

Louise Bergenhenegouwen (DirecteurDuurzaamheidscentrum Weizigt)

20.10 uur     MVOin de Drechtsteden

                  Harry Wagemakers (Wethouder duurzaamheidGemeente Dordrecht)

                  Henk Mirck (Wethouder duurzaamheidGemeente Zwijndrecht)

20.20  uur     MVO in tijden van crisis

Willem Lageweg (Directeur MVO Nederland)

21.15  uur     VORM de toekomst: van duurzaamheid naarinnovatie

Cora Jongenotter (LEAN/MVO Manager VORM)

22.00 uur     Netwerkborrel

Aanmelden startbijeenkomst
Ukunt uzelf aanmelden voor de startbijeenkomst van MVO Drechtsteden bij Simonevan der Klooster, per e-mail: s.vander.klooster@dordrecht.nl of telefonisch: 078-770 44 06. Ook kunt u gebruik makenvan het online aanmeldformulier: https://www.surveymonkey.com/s/N9BVVSG. Voor inhoudelijke vragen over de bijeenkomst kunt u terecht bij Sonja Raaijmakers, coördinator Marketing & PR: s.raaijmakers@dordrecht.nl.

Locatie
U vindt Duurzaamheidscentrum Weizigt aan het VanBaerleplantsoen 30 in Dordrecht. U kunt Duurzaamheidscentrum Weizigt het bestebereiken met het openbaar vervoer. Automobilisten kunnen aan de Weeskinderdijkgratis parkeren