Home
Nieuws
Agenda
Informatie
Organisaties
V-ID Terminal
Personen
Vacatures
Inspiratiedag
WDeals
Mijn WD
Contact

Poll

Heeft u belangstelling voor een WD café?


Ja
Nee
Twijfel
 
 
 

Economisch Programma 2014-2016

 
2 december 2013
Op 27 november 2013 hebben het college Burgemeester en wethouders van Zwijndrecht het Economisch Programma 2014-2016 vrijgegeven voor de inspraak.

Het 'Economisch Programma 2014-2016' is in co-creatie met het bedrijfsleven, onderwijs en overheid tot stand gekomen. Gezamenlijk is tijdens een drietal bijeenkomsten bepaald wat belangrijk is voor de toekomst van de lokale economie en welke activiteiten daarbij horen.

Het Economisch Programma 2014-2016 ligt met ingang van 27 november 2013 vijf weken ter inzage in het gemeentehuis. U kunt de nota ook vinden op de website van de gemeente onder Ondernemen ? Economisch Programma of onder Actueel ? Bekendmakingen.

Belanghebbenden kunnen voor woensdag 1 januari 2014 hun zienswijze naar voren brengen. Dit kan schriftelijk aan: Burgemeester en wethouders van Zwijndrecht, t.a.v. mevrouw C. Oster, Postbus 15, 3330 AA Zwijndrecht.

U kunt ook mondeling of per e-mail reageren. U kunt hiervoor contact opnemen met mevrouw Oster, via telefoon: (078) 770 35 90 of e-mail:coster@zwijndrecht.nl.

Op 11 december 2013 is er van 17.00 tot 19.00 uur inspraak-spreekuur in het gemeentehuis. Ook hier kunt u uw zienswijze naar voren brengen of eventuele vragen stellen.

Na de inspraakperiode en de bespreking in het college van burgemeester en wethouders zal  de nota aangepast worden. Vervolgens legt ze de nota ter definitieve besluitvorming voor aan de gemeenteraad. Van de inspraakreacties maken we een samenvatting en deze wordt gepubliceerd op de website van de gemeente.
PDF document
PDF document 54,91 KB
2 december 2013 14:53
PDF document
PDF document 1,12 MB
2 december 2013 14:53
PDF document
PDF document 19,57 KB
2 december 2013 14:53