Home
Nieuws
Agenda
Informatie
Organisaties
V-ID Terminal
Personen
Vacatures
Inspiratiedag
WDeals
Mijn WD
Contact

Poll

Heeft u belangstelling voor een WD café?


Ja
Nee
Twijfel
 
 
 

Energielabel C voor kantoren

 
9 januari 2019
Kantoorgebouwen in Nederland moeten vanaf 1 januari 2023 minimaal energielabel C hebben. Dit betekent een Energie-index van 1,3 of beter (lager is zuiniger). Voldoet het pand op die datum niet aan de eisen, dan mag u het pand per 1 januari 2023 niet meer als kantoor gebruiken. Deze verplichting staat inmiddels ook in het bouwbesluit. De regel geldt voor alle gebouwen die kantoorfuncties bevatten met een ondergrens van 100 m2.

De verplichting geldt vanaf 1 januari 2023. Toch heeft het energielabel nu al gevolgen voor de kantorenmarkt. Zo hebben verschillende banken al aangegeven geen financiering meer te verstrekken voor kantoorpanden met een energielabel lager dan C.

Energielabel
Het energielabel is een label dat volgens verschillende Europese richtlijnen moet worden meegeleverd bij de verkoop van onder andere auto’s, elektrische apparaten, lampen en ook gebouwen. Dit label is een maatstaf om te zien hoe zuinig, milieuvriendelijk en/of energiebesparend het product of gebouw is.

We beperken ons hier tot kantoren. Essentieel is om vast te stellen wat het huidige energielabel van uw kantoor is. Laat dit door een gecertificeerd bedrijf vaststellen. Met een energielabel van A, B of C voldoet uw kantoor aan de norm voor 2023. Voor kantoren met een label D tot en met G zijn maatregelen vereist. Kies de komende tijd een natuurlijk moment om energiebesparende maatregelen door te voeren. Bijvoorbeeld als uw CV-ketel aan vervanging toe is of als uw dakbedekking vernieuwd moet worden. Als u maatregelen treft bedenk dan dat de regering heeft aangekondigd dat per 1 januari 2030 energielabel A de standaard voor kantoorgebouwen zal zijn. Wellicht kan uw pand met een paar extra ingrepen direct de stap maken naar energielabel A.

Maatregelen
Vrijwel ieder kantoorpand vereist een eigen aanpak. Daarom is er een fysieke opname nodig om vast te stellen welke energiebesparende maatregelen het meeste effect hebben op het energielabel. Je begint met de energiebesparende maatregelen die de meeste impact hebben in relatie tot de investeringskosten. Soms is dat installatietechnisch, soms bouwkundig, maar vaak beide. Ook het combineren van maatregelen is van belang. Als uw dakbedekking op leeftijd is, of uit asbest golfplaten bestaat en u wilt zonnepanelen plaatsen, dan is het niet meer dan logisch om dat in de juiste volgorde te doen inclusief extra dakisolatie. Net als de maatregelen zijn ook de kosten maatwerk.

Handhaving
Het bevoegd gezag treedt als handhaver op bij overtreding van de Energielabel C-verplichting. Het bevoegd gezag is meestal de gemeente waar het kantoorgebouw staat. Uitzonderingen waarvoor de verplichting niet geldt:
• Kantoor(ruimte) gebruikt als nevenfunctie (< 50% gebruiksoppervlak heeft kantoorfunctie)
• Monumenten (Rijk/provincie/gemeente) *beschermde stads- en dorpsgezichten behoren hier niet toe!
• Binnen 2 jaar te slopen/transformeren/onteigenen panden

Nu beginnen
Het is verstandig niet te lang te wachten met het treffen van maatregelen. De kans is groot dat als men tot 2022 wacht met renovatie en verbouwing daar veel vertraging bij optreedt door personeelskrapte in de installatie- en bouwwereld. Belangrijk is hierbij te weten dat 44% van de Nederlandse kantoren nog niet aan de C-eis voldoen die samen 35 miljoen vierkante meter aan oppervlakte tellen.

Meer informatie
Meer informatie over het nemen van stappen, subsidiemogelijkheden en dergelijke kunt u vinden op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland RVO.nl
PDF document
PDF document 445,41 KB
9 januari 2019 08:43