Home
Nieuws
Agenda
Informatie
Organisaties
V-ID Terminal
Personen
Vacatures
Inspiratiedag
WDeals
Mijn WD
Contact

Poll

Heeft u belangstelling voor een WD café?


Ja
Nee
Twijfel
 
 
 

Gemeenten willen meer duidelijkheid over randvoorwaarden Klimaatakkoord

 
14 juni 2019
De gemeenten Zwijndrecht en Delft hebben, mede namens de Drechtsteden en tientallen andere gemeenten, aandacht gevraagd voor de onzekerheden die voor gemeenten nog samenhangen met de uitvoering van het klimaatakkoord. De motie die zij hiertoe indienden, is op de algemene ledenvergadering van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) volledig overgenomen door het bestuur.

Om het klimaatakkoord uit te kunnen voeren, vragen de gemeenten aandacht voor de benodigde regelgevende instrumenten, het beschikbaar stellen van voldoende financiële middelen én voor een heldere verantwoordelijkheidsverdeling.

Cruciale rol

Gemeenten spelen een cruciale rol bij de uitvoering van het Nederlandse Klimaatakkoord. Ze staan bijvoorbeeld aan de lat om 1,5 miljoen woningen aardgasvrij te maken vóór 2030. Gemeenten willen voortvarend met deze opgave aan de slag, maar constateren dat er nog te veel onzekerheid is over de kosten en de betaalbaarheid voor de bewoners, bedrijven en maatschappelijke partijen. Met het oog hierop stellen zij dat de randvoorwaarden om deze opgave uit te voeren nog onvoldoende op orde zijn.

Vervolg op klimaatakkoord van Parijs

Het klimaatakkoord van Parijs is een afspraak tussen bijna alle landen van de wereld om klimaatverandering tegen te gaan. Ook Nederland heeft het akkoord ondertekend. Daarom werkt de regering nu met allerlei partijen aan een Nederlands klimaatakkoord.

Energiestrategie Drechtsteden

De regio Drechtsteden is een van de 30 energieregio’s in Nederland die uiterlijk een halfjaar na de oplevering van het Klimaatakkoord, een regionale energiestrategie moeten opstellen.