Home
Nieuws
Agenda
Informatie
Organisaties
V-ID Terminal
Personen
Vacatures
Industriedag
WDeals
Mijn WD
Contact

Poll

Heeft u belangstelling voor een WD café?


Ja
Nee
Twijfel
 
 
 

Grote zorgen over vervanging loonkostensubsidie door loondispensatie

 
13 december 2017
Namens sociale partners en gemeenten in de Drechtsteden deel ik met u onze grote zorg over het voornemen om de loonkostensubsidie door loonkostendispensatie te vervangen. Het kabinet doet veel om mensen niet langs de kant te Iaten staan. Wij zijn blij met de beoogde aanpassingen in de Wet-Werk en Zekerheid en de aandacht voor sociaal ondernemen en de aansluiting van speciaal-, praktijkonderwijs en MBO op de arbeidsmarkt.

Ook delen wij uw ambitie op Leven Lang Leren en zijn we verheugd dat het kabinet geld reserveert voor de integratie van statushouders. Tegelijkertijd zien wij een belangrijk knelpunt in het regeerakkoord. Werk moet lonen volgens het Kabinet. Dat werk van groot belang is voor onze samenleving en voor de deelname aan die samenleving onderschrijven wij. We streven naar een zo groot mogelijke arbeidsdeelname, en naar een inclusieve samenleving waarin iedereen aan het werk kan die daarvoor de mogelijkheden heeft.

Lees meer in het bijgaande document
PDF document
PDF document 596,68 KB
13 december 2017 14:34