Home
Nieuws
Agenda
Informatie
Organisaties
V-ID Terminal
Personen
Vacatures
Inspiratiedag
WDeals
Mijn WD
Contact

Poll

Heeft u belangstelling voor een WD café?


Ja
Nee
Twijfel
 
 
 

KWALITEITSIMPULS VOOR DORDTSE KIL I, II EN AMSTELWIJCK-WEST

 
31 oktober 2012
Wethouder Mos en bedrijfsleven slaan handen ineen
Op 29 oktober 2012 ondertekenden wethouder Mos een aantal vertegenwoordigers van het bedrijfsleven een Intentieovereenkomst Kwaliteitsimpuls Dordtse Kil I, II en Amstelwijck-West. In deze overeenkomst stellen de gemeente en bedrijfsleven vast dat die kwaliteit een gezamenlijke verantwoordelijkheid is.

De drie bedrijfsterreinen zijn al jaren intensief in gebruik. De daar gevestigde bedrijven vormen een belangrijke bron van werkgelegenheid. De gemeente wil samen met ondernemers en vastgoedeigenaren zorgen voor het permanent op peil houden van de kwaliteit van de terreinen. En daarbij gaat het niet alleen om de openbare ruimte maar ook om de particuliere bedrijfskavels.
 
Gemeente en bedrijfsleven hebben de handen ineen geslagen en een plan gemaakt om de terreinen een ?kwaliteitsimpuls? te geven. Dit plan bestaat uit twee onderdelen: een schoonmaakactie en een inventarisatie van de investeringsbereidheid onder ondernemers en vastgoedeigenaren in het gebied.
 
In de intentieovereenkomst hebben gemeente en bedrijfsleven vastgesteld dat die kwaliteit een gezamenlijke verantwoordelijkheid is. Er is een Stuurgroep gevormd waarin gemeente en ondernemers samenwerken. In de eerste bijeenkomst van die Stuurgroep is de intentieovereenkomst ondertekend.
 
Namens de gemeente heeft wethouder Jasper Mos zijn handtekening gezet. Namens het bedrijfsleven hebben vertegenwoordigers van de Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen Dordrecht, de Dordrechtse Ondernemers Vereniging, de Werkgevers Drechtsteden en de Kamer van Koophandel getekend.
 
Wat gaan de ondernemers in het gebied hiervan merken?
In de eerste plaats worden de al bestaande schouwrondes geïntensiveerd en gekoppeld aan een schoonmaakactie van openbaar en privaat terrein. In de tweede plaats wordt nagegaan welke investeringsplannen er liggen bij ondernemers en vastgoedeigenaren.
 
Binnekort wordt een informatiebijeenkomst gehouden, waarvoor alle ondernemers en vastgoedeigenaren in het gebied worden uitgenodigd. Hier wordt een toelichting gegeven op het plan van aanpak en wordt ondernemers gevraagd aan te geven of zij een individueel gesprek willen over hun investeringsplannen.